Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2012

SaLuSa, 23. novembra 2012

Aby sa nastolil svetový mier, musia všetky boje prestať a ak to bude potrebné, máme prostriedky na to, aby sme to zabezpečili. V Novom Veku pre takéto nízke vibrácie rozhodne nie je miesto. V skutočnosti je o čosi jednoduchšie dosiahnuť úspech teraz, pretože v dôsledku zvýšenia úrovní vedomia stále viac duší odmieta mať čokoľvek spoločné s vojnou. Dokonca aj niektorí starí veteráni sú pripravení na zmenu a vidia silu v práci pre mier. Začínajú vidieť, že ich volanie na ochranu svojej vlasti bolo zradne využité na nekalé pohnútky. Keď sa takýto ľudia začnú prebúdzať do pravdy tak viete, že Ilumináti rapídne strácajú svoju silu a kontrolu nad ozbrojenými silami. Sú skutočne už len vyčerpanou silou oproti tej čo boli a nebude im dovolené sa vrátiť.

Vo Vašej najbližšej budúcnosti skutočne nebudete ozbrojené sily potrebovať vôbec, ale budete mať systémy na ochranu Vašej Zeme pred nezvanými votrelcami. Je tu tiež Galaktická Federácia Svetla, ktorá funguje ako Vesmírna polícia. Máme technológie, ktorými ľahko odhalíme lode vstupujúce do priestoru inej planéty. Ak je to potrebné, môžeme sa pohybovať rýchlejšie ako je rýchlosť Svetla a máme vymedzené svoje zodpovednosti pre rôzne sektory vo Vesmíre. Je tu tiež Ashtarove Velenie, ktoré takisto pracuje podobne ako my a majú svoje vlastné zodpovednosti. Jednoducho povedané, každá planéta je dobre chránená aby ľudia mohli žiť slobodne a v mieri. Vaša stará Zem bola tiež chránená proti rušeniam, aby Vám bolo dovolené vyvíjať sa podľa Vašej slobodnej vôle. Avšak s takýmito nízkymi vibráciami sme museli dovoliť aby Vás kontaktovali podobné civilizácie.

Keď prejdete cez blížiaci sa bod Vzostupu, budete tiež otvorení návštevám s podobnými vibráciami Lásky a Svetla. Preto im budete môcť dôverovať a tešiť sa zo spoznávania toho ako žijú iné civilizácie. Budete mať skvelé skúsenosti z návštev iných planét, ktoré majú rôzne veľkosti a niektoré sú väčšie ako Vaše súčasné Slnko. Pre najvyspelejšie civilizácie je prijateľnejšie žiť vo vnútri svojich planét a väčšina z nich tak žije. Rovnako ako Vaše Bytosti z Vnútornej Zeme, majú svoje vlastné Slnko a nespoznali by ste, že ste v podzemí. Sú viac vyspelí ako Vy a čoskoro sa v správnom čase rozhodnú ukázať sa Vám. Sú Vašimi predkami, ktorí utiekli do Vnútornej Zeme so zánikom Lemúrie. Niektorí z Vašich ľudí ich relatívne nedávno navštívilo a ich zážitky je stále možné nájsť.

Existuje veľké množstvo vedomostí, ktoré boli zámerne pred Vami skrývané a máte toho veľa čo dohánať po Vzostupe. Už viac nebudete držaní v temnote a nebudú Vám hovorené klamstvá a ako často hovoríte, „pravda Vás vyslobodí“. Časová slučka, v ktorej ste boli držaní sa otvára a my Vám pomôžeme identifikovať čo je pravda a čo nie. Ak je niekto skeptický, máme prostriedky na dokázanie, že to čo hovoríme je pravda. My Vám ju nevnucujeme a niektorí sa budú aj naďalej držať nepravdivých presvedčení. Na tom nezáleží, pretože časom bude môcť existovať len pravda. Máte svoju vlastnú Sieň Záznamov, ktorá pokrýva všetky Vaše životy, takže čo sa ich týka nemôžu existovať žiadne pochybnosti. Používajú sa po každej Vašej inkarnácií na zhodnotenie svojho života, čo je pre niektorých ľudí upokojujúca myšlienka.

Verte nám Drahí keď hovoríme, že nežijeme život tak vážne aby sme sa nezasmiali a nebavili sa. Žijeme svoje životy v radosti a naše spojenie sa prehĺbi, keď sa môžeme podeliť o humor. Samozrejme nemáme Vaše starosti, ale môžete rozveseliť svoj deň aj tých druhých keď sa spolu zasmejete. Smiech je univerzálny a všetky duše majú vnútorné pochopenie aby mohli oceniť smiešnu situáciu alebo poznámku. Smiech je tak pozdvihujúci a pozdvihuje ducha a vibrácie. Avšak dobrá zábava sa nezakladá na niekoho zosmiešňovaní. V srdci ste všetci stále deťmi ale nadobúdate určitú dávku ľahostajnosti ako rastiete, pretože to čo vnímate ako detskú radosť považujete za prekonané. Uvoľnite sa a staňte sa znovu tým dieťaťom a viďte veselú stránku života.

Už ste tak blízko k tomu aby ste videli prvé známky veľkých zmien ktoré prichádzajú a naši spojenci tvrdo pracujú aby vytvorili tú možnosť na ktorú čakáme, aby sme sa k nim mohli pridať. Vedia aká je ich zodpovednosť a sú oddaní službe pre Vás aby umožnili finálny posun k Vzostupu. Samozrejme sa to stane tak či tak, dokonca aj keby to znamenalo odloženie niektorých udalostí na určitú dobu. Avšak niektoré udalosti sú dôležitejšie ako tie ostatné a čakáme prvé náznaky oznámenia Odhalenia. V určitom zmysle, pretože je všeobecne známe že existujeme a sme teraz s Vami, to možno nevnímate tak urgentne. Ale my potrebujeme uznanie od Vašich predstaviteľov preto, aby sme napokon mohli otvorene prísť.

Stále máme možnosť pretlačiť túto záležitosť, ale to by bola naša posledná možnosť. Pri všetkej úcte by sme boli radi keby ste to boli Vy, kto dosiahol Odhalenie Vašim vlastným úsilím. Aby sme boli spravodliví, prosili ste Vašich predstaviteľov a podpisovali ste petície toľkokrát, ale doteraz žiaden nemal odvahu aby tak urobil. Oceňujeme opatrný prístup, ale teraz je čas zahodiť opatrnosť a oznámiť to čo veľká časť verejnosti už vie. Nezáležiac na tom čo sa deje, stále je nás vidieť častejšie a sme potešení, že nás akceptujete bez strachu, ktorý kedysi existoval. Cítime, že ste pripravení nás privítať a to urýchľuje našu odpoveď.

Som SaLuSa zo Síria a prinášam priania z Galaktickej Ferderácie Svetla aby všetci šírili svoju lásku po celom svete. Tej nikdy nemôže byť príliš veľa a pomôžete jej rásť exponenciálne v čase, keď ste už skoro pripravení vzostúpiť.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |