Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 21, 2012

SaLuSa, May 21, 2012

Cítite tie zmeny okolo Vás ako energie pokračujú v raste a budú pokračovať až do Vzostupu. Prinášajú mier na Zem a Vašej civilizácií, ktorá zažije pozdvihnutia omnoho viac duší do Svetla. Budú ukľudňovať situácie, ktoré vedú k agresívnej reakcii. Skutočne existuje veľa problémových miest, pri ktorých je potrebné ukončiť rozpory a súboje a uvidíte ako sa vyriešia. Ak dostatok ľudí nájde vo vnútri silu na prinesenie mierových riešení takýchto problémov, už ďalej nebudú predstavovať hrozbu pre mier. Sme presvedčení, že vo Vašej minulosti neexistovalo takéto obdobie, kedy sa ľudia natoľko pozdvihli aby úspešne dosiahli mier. Prirodzene ešte stále sú Vodcovia a Diktátori ktorí rozprávajú o vojne a Ilumináti, ktorí si stále želajú šírenie utrpenia a smrti. Avšak rozprávanie je to jediné čo im bude dovolené, pretože Vás môžeme podporiť vo Vašom hľadaní mieru a môžeme zastaviť akúkoľvek snahu robiť opak.

Práve teraz sme veľmi aktívni, pretože sa vo Váš prospech odohráva niekoľko udalostí. Budú vykonané našimi spojencami a my takpovediac zostaneme v úzadí a zabezpečíme, že všetko sa zhmotní tak ako to bolo zamýšľané. Ak to vyžadovala situácia, konali sme otvorene a teraz už nezáleží na tom či ste svedkami našich činov, pretože nemáme dôvod ich schovávať. Už to nebude dlho trvať keď budeme oslobodení od pozornosti Temných a budeme môcť byť medzi Vami. Provizórne sme hľadali pomoc od niektorých Vodcov ktorí pracujú so Svetlom, aby mohlo byť Odhalenie napokon oznámené. Želáme si ho spojiť s naším zámerom uskutočniť prehliadku našich lodí, ako oslavu nášho opätovného stretnutia. Ako sme často hovorili, mnohí sú priamo s nami a ostatnými členmi Galaktickej Federácie prepojení. Takže majte s nami strpenie ako týždne plynú, pretože sme na naše sľuby nezabudli. Držíme naše slovo a séria skvelých udalostí bude nad Vami spustená.

Je výnimočné ako ste sa zrazu zobudili do Vašich skutočných ja a identifikovali ste sa so skrytými silami, ktoré máte. Môžete dosiahnuť všetko na čo sa zameriate a keď sa spojíte viacerí s rovnakým zmýšľaním, Vaša sila sa zmnohonásobí. Pretvárate Vašu realitu a tvoríte novú formu a zároveň premieňate nižšie energie. Ste to vy ľudia čo ukazujete svoju silu na vyformovanie Vašej budúcnosti a keď sa budete na ňu sústrediť, bude sa vo Vašich životoch aj naďalej objavovať. Nie každý je pripravený na zmeny a pre niektorých sú väčšie ako dokážu zvládnuť. Preferujú zostať vo svojej komfortnej zóne a nemajú žiaden dôvod to zmeniť. Avšak napokon sa musia veci posunúť v súlade s dokončením tohto Cyklu Duality a Vaša súčasná Zem prestane existovať tak ako ju teraz poznáte. Nová Zem čaká na tých čo sa rozhodli vzostúpiť a bude to jej pozdvihnutá verzia bez všetkých aspektov starej Zeme, ktoré nemajú miesto vo vyšších dimenziách. Pre ostatných je pripravené iné miesto.

Väčšina z Vás, ktorí máte vzostúpiť vie kým je a už neexistujú žiadne pochybnosti vo Vašich mysliach. Budete cítiť, že je to správne a ako bude čas postupovať zistíte, že stále menej a menej zo starej Zeme Vás uspokojuje. Napriek tomu Vám to dobre poslúžilo a iba to odrážalo podmienky nastavené Človekom. Je jasné, že nie vždy boli prospešné pre Matku Zem a dnes vidíte okolo Vás výsledky tých najhorších aspektov ľudskej ľahostajnosti k potrebám druhých. Nielen to, Človek považoval Zem za samozrejmosť a prejavoval len malý rešpekt alebo lásku voči takej úžasnej bytosti. To je dôvod prečo bude obnovená do svojho panenského stavu a bude to Váš spôsob poďakovania Matke Zemi za všetko čo pre Vás urobila.

To čo sa stane vo Vašich životoch je nad očakávania väčšiny ľudí. Príde určitý prevrat a nepohodlie, ale rýchlo bude jasné, že účelom je Váš prospech. My zabezpečíme, že urobíte obrovský skok vpred a nastane technologický pokrok, ktorý Vás dovedie do Nového Veku. Vo väčšom meradle sa o technológie podelia všetky civilizácie, aby tak boli pozdvihnutí všetci. Len na Zemi sa deje to, že chamtivosť a moc Vás držia v nedostatku a takto to nebolo zamýšľané. Niektoré technológie, ktoré boli skryté už budú čoskoro predstavené. Vyriešia Vaše súčasné problémy, ktoré vyplývajú zo spôsobu zabezpečenia energie pre rôzne Vaše potreby.

V skutočnosti existuje prebytok všetkých základných potrieb na komfortný život. Voľná energia je všade okolo Vás a po technickej stránke stačí veľmi málo na to, aby ste sa na ňu mohli napojiť a zabezpečiť Vaše denné potreby. Vo väčšom meradle Vesmír prekypuje energiou a Vaši vedci už dávno vedeli, že ona je zdrojom ktorý poháňa naše Vesmírne lode. Skutočne sa naučili ako to urobiť a máte vlastné plavidlá, ktoré sú poháňané týmto spôsobom. Z nášho pohľadu sú trochu primitívne ale faktom je, že sú poháňané voľnou energiou. Ľahko by nahradili Vaše spaľovacie motory a namiesto toho by ste mali neznečisťujúci spôsob prepravy. To sa za určitú dobu aj stane a privedie Vás to o krok bližšie aby ste sa stali Galaktickou Civilizáciou, čo je Vaším osudom.

Urobením obrovského kroku vpred v relatívne krátkom čase sa zmení tak veľa, že návštevník z minulosti by nespoznal Vašu civilizáciu. Tiež preto, že tí z Vás ktorí vzostúpia budú dušami, ktoré dosiahli úroveň kedy sa posunuli za hranicu myšlienok a činov, ktoré boli typické pre nižšie vibrácie. Inými slovami povedané, kriminálna činnosť bude prekonaná a budete mať spoločnosti ľudí, ktorí sú dôveryhodní a spolupracujú v Láske a Svetle. Príťažlivosť nižších vibrácií už nebude existovať, pretože nemôžu byť prenesené do tých vyšších. Naviac sa pozdvihnete na takú úroveň vedomia, kedy sa za žiadnych okolností nebudete takýmito myšlienkami zaoberať.

Som SaLuSa zo Síria a s istotou cítim, že začínate chápať čo Vám my z Galaktickej Federácie prinášame. Sme Jedným a Vy budete pozdvihnutí na našu úroveň bytia a celkom právoplatne zaujmete miesto po našom boku. V srdci ste milujúce Bytosti Svetla a tak Vás všetkých vidíme.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |