Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 18, 2012

SaLuSa, May 18, 2012

Vieme, Vieme, že niektorí z Vás sa čudujú prečo sa to zdá tak dlho kým sa veci uviedli do pohybu. V prvom rade Vám musíme povedať, že udalosti do ktorých sme zapojení sú v plnom prúde a sme naplno zamestnaní, aj keď nemáte informácie o tom, čo sme spravili. Príprava na tieto záverečné časy nie je vôbec ľahká úloha a samozrejme situácia sa mení, čomu sa musíme prispôsobovať. Okrem toho odstrániť Temných bolo oveľa náročnejšie ako sme predpokladali. Avšak teraz, keď sme dostali oprávnenie priamo proti nim zakročiť je našu prítomnosť cítiť a naše výsledky nás tešia.

Úplne sme zastavili Temných v postupe a nedovolíme im vrátiť sa k žiadnemu z ich trikov. Napokon musíme pochváliť aj Vás za to ako ste veľmi úspešne zvládli Váš podiel na týchto aktivitách až natoľko, že ste zvládli boj s Temnými veľmi úspešne. To nám umožnilo preniesť na Vás viac zodpovednosti, pretože Vás podporujeme v tom, aby ste preberali záležitosti do vlastných rúk. Je to preto, že musíte prevziať zodpovednosť za situácie, ktorým ste dovolili vzniknúť. Neznamená to, že to všetko musíte spraviť sami, čo je ďaleko od pravdy, pretože my z Galaktickej Federácie máme zohrať najdôležitejšiu úlohu. Sme tu aby sme zaručili, že bezpečne dosiahnete Vzostup a aby sme Vás predstavili Vašej Vesmírnej Rodine a mnohým výhodám, ktoré Vám boli odopierané.

Viete, že všetko vrcholí a niečo sa čoskoro prevalí, o čom sa podrobne dozviete. Teraz ste si už uvedomili, že z rôznych dôvodov sme Vám neboli schopní podať rôzne informácie čo sa týka dátumov. Niekedy ani my si nie sme istí kedy máme konať, pretože keď sa tak rozhodneme, podmienky musia byť pre nás úplne správne, aby sme boli úspešní. Na neposlednom mieste koordinovať niečo s našimi spojencami vyžaduje veľa plánovania a musíme brať do úvahy riziko, ktoré podstupujú. Teraz máte napríklad niekoľko jednotlivcov, ktorí prezrádzajú informácie a sú pripravení povstať a odhaliť Vám pravdu. Samozrejme ich budeme chrániť, ale oni a ich rodiny sú v ohrození, čo je nepríjemný pocit.

Drahí, čistenie je už na ceste a bude pokračovať pokiaľ hlavní pôvodcovia problémov nebudú odstránení. Je toho príliš veľa v stávke aby sme riskovali a skutočne musíme zahájiť odhodlaný a nepretržitý útok aby sme dokončili túto prácu rýchlo. Aby sme ľudí ukľudnili budeme vydávať oznámenia aby sme ich oboznámili o tom čo sa deje, pretože nechceme aby naše aktivity boli nesprávne interpretované. Bude to začiatok programu pozdvihnutia, ktorý Vás povedie celou cestou k Vzostupu. Všetko naokolo sa bude rúcať, pretože stará realita sa rozpadá a strháva so seba všetko čo nemá miesto vo Vašej budúcnosti. Bude to zložitý čas, ale my sme do toho zapojení a zmeny samotné nebudú trvať tak dlho ako sa Vám môže zdať. Takže buďte trpezliví a chápte, že výsledok bude vo Váš prospech.

Vzostup je proces, ktorý napokon príde ku všetkým dušiam, mnohokrát ak je to potrebné. Faktom je, že nebudete chcieť zostať navždy v nižších dimenziách. Majú určitú príťažlivosť, ale akonáhle ich zvládnete a prekonáte nízku vibráciu, budete sa chcieť posunúť. Nezáležiac na tom či to máte teraz alebo nie, máte v sebe hnaciu silu, ktorá Vás vždy núti napredovať. Temné sily by preferovali, aby ste si toho nezačali byť vedomí a urobili všetko preto, aby Vás udržali v temnote. Avšak mnohí prichádzajú do Svetla a preto sa ostatní tiež zobúdzajú a takto to naberá na obrátkach. Pomáhate si navzájom a akonáhle budete akceptovať, že ste všetci Jedným a odstránite náboženské rozdiely a vyznania ktoré sa nezakladajú na pravde, budete rozkvitať a nájdete Vašu skutočnú cestu.

Veci sa stále menia, rovnako sa stále meníte aj Vy a ste ovplyvňovaní mnohými energiami, ktoré Vás obklopujú. Väčšinou sú prirodzené, ale iné sú vyprodukované ľuďmi a nie vždy Vám prospešné. V skutočnosti sú niektoré nebezpečné pre Vaše zdravie, napriek tomu sa im vystavujete. Nie je to vždy Vaša chyba, ale ste náchylní ignorovať varovania, keď sa jedná o zdroj akým je napríklad mobilný telefón. Vašou najväčšou hrozbou ako dobre viete je nukleárna radiácia, ale v budúcnosti budú takéto zdroje energií čisté a bezpečné. Voľná energia je všade okolo Vás a bude použitá na zabezpečenie všetkých Vašich potrieb. Mnohé takéto zariadenia už existujú, ale tak ako ostatné veci ktoré Vám boli odopierané, boli zámerne skryté.

Sen sa stáva skutočnosťou a budete pozdvihnutí z denných výziev na prežitie do nebeského domova. Je to dar od Boha, ktorý ste si zaslúžili Vašim odhodlaním prekonať dualitu. Vy si vyberáte svoje skúsenosti a následkom toho ste sa posunuli ďalej a právoplatne sa k nám pridáte vo vyšších dimenziách. Nedočkavo očakávame Váš príchod a najskôr sa s Vami stretneme na Zemi a osvetlíme cestu do ďalšej fázy Vašich skúseností. Odtiaľto bude radosť byť na žive a vzrušujúce plánovať Vaše vlastné dobrodružstvá, ktoré Vás zavedú na cesty po Galaxii aby ste pozorovali a zúčastnili sa mnohých zázrakov, ktoré existujú.

Prijímajte každý deň tak ako príde a nebojte sa ničoho. Ako Vám to často hovoríme, všetko postupuje dobre a my a Vaši súrodenci z vnútornej Zeme sme tak blízko otvorene sa s Vami stretnúť. Avšak musí to byť bezpečné aby sme sa takto stretli, čo bezpochyby pochopíte. Všetci sme prešli dlhú cestu aby toto finále bolo tým najúžasnejším zážitkom pre Vás a užijete si dni, ktoré čoskoro prídu. Akonáhle budete uvoľnení spod Temných, úľava Vás ihneď pozdvihne. Pocity okolo Vás Vám prinesú veľa šťastia a veľké očakávania budúcnosti, ktoré Vám budú plne vysvetlené predtým ako vzostúpite.

Som SaLuSa zo Síria a hovorím Vám, že Vaša prirodzená existencia nie je žiť v smútku a bojovať s ťažkosťami a bez prostriedkov na napĺňajúci život. Dokonca aj vo Vašej súčasnej dimenzii by to mohlo byť inak, ale nie je to tak pre chamtivosť a lakomosť tých, ktorí hľadali zisk iba pre seba na úkor druhých. Ste nádherné Bytosti s veľkým milujúcim úmyslom, len keby Vám bolo dovolené byť sebou samým. Čas ukázať Vaše pravé farby je už blízko, takže sa pripravte tešiť sa a oslavovať Váš najväčší úspech za miléniá vekov.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |