Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 18, 2011

SaLuSa, November 18, 2011

Keď sa sústredíte na budúcnosť, môžete pocítiť pozdvihujúcu energiu okolo Vás, ak nie, urobte si čas na relax v tichom prostredí a určite to pocítite. Nie je potrebné, aby ste bremeno celého sveta niesli na vlastných pleciach, iba ho nechajte aby si našlo vlastnú cestu k naplneniu, pretože to je súčasťou časov, v ktorých sa nachádzate. Mali by ste si byť dostatočne istí Vaším osudom aby ste verili, že sa nachádzate na prahu veľkých zmien, ktoré Vás dostanú na inú cestu, zanechajúc staré časy za sebou. Vzostup je Vašou budúcnosťou, ak si tak želáte a je vynakladané množstvo úsilia na zaistenie toho, aby všetky duše boli v kontakte s pravdou. Či sa to stane súčasťou Vašej viery tým, že nahradíte nesprávne učenia je vlastnou voľbou každého z Vás.

Je čas prevziať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť a nespoliehať sa na ostatných ľudí, pokým si nie ste istí, že hovoria pravdu. Práve tu nastupuje Vaša intuícia, ktorá bude spoľahlivá, pokiaľ nenecháte Vaše ego diktovať niečo iné. Niekedy sa ľudia nechcú vzdať svojich utkvelých predstáv a radšej budú žiť s neistotou ako spoločníkom. Chápeme aké je ťažké priznať, že ste boli zavádzaní ľuďmi, ktorým ste dôverovali. Avšak keď sa rozhodnete byť sebou samým zistíte, že je veľa informácií a rád, ktoré Vás dostanú na správnu koľaj.

Jednoducho povedané, keď hľadáte zmysel Vášho života, prijmite ako fakt, že je len jeden Stvoriteľ v ktorom sa nachádza všetok život. Toto vyjasní situáciu okolo súperiacich náboženstiev, ale žiadne z nich neobsahuje celú pravdu. Týmto povedané máte nekonečný život, nie ste len telom a meníte Vašu formu vždy keď sa inkarnujete. Avšak Vaša duša, ktorá je božou iskrou je nezničiteľná a rastie prostredníctvom evolučných skúseností a vždy siaha po vyšších dimenziách, až nakoniec k Zdroju všetkého čo existuje. Ak dokážete tieto výroky akceptovať ako pravdivé, dá Vám to základ od ktorého sa môžete odraziť a byť viac osvietení.

Väčšina ľudí počula o veľkých učiteľoch a keď budú kráčať po Zemi, ich učenia Vám umožnia spoznať ako ďaleko ste postúpili vo Vašej viere. Budú tu takí, ktorí sa nachádzajú v bode bez osobnej viery a cítia sa nepripravení na robenie rozhodnutí, ktoré zmenia smer ich života. Nebudú do ničoho nútení, ale jednoznačne nie sú pripravení opustiť tretiu dimenziu. Preto ďalej budú pokračovať v skúsenostiach v rovnakej dimenzii až kým sa nerozhodnú prebudiť. Nemôže to byť v žiadnom prípade chápané ako zlyhanie, nakoľko je Vašou voľbou aký dlhý čas strávite v tej, ktorej dimenzii. Pravdou je, že akonáhle sa stanete Bytosťami Svetla, budete mať silnú túžbu postupovať do vyšších dimenzií.

Vo Vašej dávnej histórii máte množstvo referencií na bohov, ktorí prišli na Zem a väčšinou boli označovaní ako „tí, ktorí prišli z nebies“. Sotva by sa dalo nájsť lepšie prirovnanie a znamená doslova to, čo hovorí. Teraz, keď ste si už zvykli na pozorovania našich lodí na oblohe, uvedomujete si, že je to jasná referencia na bytosti z Vesmíru. Ľuďom spred tisícročí sme sa mohli javiť ako bohovia, čo vysvetľuje veľa z toho, čo zostávalo záhadou po celé veky. Avšak nie každý kontakt bol za účelom pomôcť Vám a niektorí zneužili Vašu vieru v to, že sú bohmi. Toto spôsobilo nejasnosti vo Vašom vnímaní účelu nášho kontaktu s Vami, ale tešíme sa, že časom väčšina z Vás nás akceptuje ako Bytosti Svetla. V nastupujúcich vysokých vibráciách, ktoré budú existovať na Zemi nebudú môcť na Zem prenikať entity s nižšími vibráciami.

V záverečnej časti budúceho roka sa k Vám z Vnútornej Zeme pridajú Lemuriáni, ktorí sú Vašimi Bratmi a Sestrami a spolu s ďalšími návštevníkmi sa budete mať veľa čo učiť. Mnoho ďalších sa snaží zúčastniť sa záverečných príprav na Vzostup. Bude k dispozícii viac ako bohatá pomoc pre rôzne projekty, na ktoré budete prizvaní spolupracovať. Prirodzene sa to celé nekončí Vzostupom, je to len začiatok novej éry spolupráce, ktorá Vás privedie na úroveň Galaktických Bytostí. Takže nasledujúcich pár rokov bude naozaj vzrušujúcich, kedy okrem iného dosiahnete stav bytia, v ktorom fyzické zmeny Vášho tela prekonajú stav, ktorý v minulosti viedol k starnutiu.

Veľmi veľa sme Vám povedali o zmenách v budúcnosti, ale rýchlo dodávame, že nie všetko sa udeje počas nasledujúcich 12 mesiacov. Avšak rýchlosť, akou budú prichádzať Vás udrží plne zamestnaných. Úrovne vášho vedomia budú od 11.11.11 pozdvihnuté a budú pokračovať vo svojom raste do budúcnosti. V tomto zmysle sa stanete vševediacimi a budete právom nazývaní Majstrami. Nezabúdajte, že v minulosti ste všetci mali takúto vysokú úroveň vedomia, ktorej väčšinu ste stratili pádom do duality.

Drahí, my z Galaktickej Federácie sme sa zhromaždili kvôli záverečným dňom Temných, ktorí už dávajú len symbolický odpor, keďže ich moc je výrazne oslabená. Vždy sme boli schopní križovať Vašu oblohu pomerne bezpečne a prípady havarovaných lodí o ktorých ste sa dozvedeli patria výlučne votrelcom ako sú napríklad Šedí a ich priatelia Reptiliáni. V krátkej dobe budeme cítiť väčšiu slobodu byť viac otvorení v našich cestách okolo Zeme a zamýšľame aby viacerí z Vás mohli vidieť naše plavidlá. Vstupujete do obdobia vysokej aktivity na Zemi aj v jej okolí, božský dátum Odhalenia sa rýchlo blíži a nevyhnutné opatrenia pred oznámením, ktoré tomu bude predchádzať sú pripravené.

Ja som SaLuSa zo Síria a páči sa mi predstava Vašej radosti a vzrušenia keď budú prví z Vás pozvaní na paluby našich lodí. Môžeme Vám rozprávať čo len chceme o nás a našich lodiach, ale nie je nič lepšie ako skúsenosti z prvej ruky a získanie reálnych dojmov, ktoré vo vás ostanú. Takisto stretnutie s nami rozptýli akékoľvek posledné pochybnosti ktoré by ste mohli o nás mať. Keď hovoríme o posielaní našej Lásky, je to niečo, čo jasne pocítite keď budete v našej prítomnosti.

Ďakujem SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |