Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2011

SaLuSa, December 16, 2011

Viera môže skutočne hory prenášať v prípade, že sa dostatočný počet z Vás spojí a ako kráčate posledným rokom pred Vzostupom bude táto viera oveľa silnejšia, ďaleko presahujúca Vašu terajšiu schopnosť. Áno Drahí, očakáva Vás úžasná jazda, ktorá je zároveň veľmi žiadúca a ktorá naplní Vaše želania vzostúpiť. Bude to absolútny mix prekvapení, takže buďte pripravení prehodnotiť akékoľvek dlho udržiavané presvedčenia. Niektoré skúsenosti budú súvisieť s pozemskými zmenami a to do akej miery sa Vás to bude týkať závisí od toho, v ktorej oblasti žijete. S najväčšou pravdepodobnosťou budú v centre takýchto aktivít oblasti s vysokým výskytom zemetrasení, ale ako viete, následky sú väčšinou pociťované aj v širších oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, budú podniknuté opatrenia na Vašu ochranu, ale je Vašou zodpovednosťou pozerať sa dopredu a byť pripravení.

Na úrovni vedomia dochádza k rozdeľovaniu, pretože tí, ktorí predstavujú Svetlo neustále zvyšujú svoje vibrácie, zatiaľ tí ktorí sú držaní v nízkych vibráciách často netušia o možnosti, ktorá sa im naskytuje. Je pravdou, že ak sa podvedome snažia dosiahnuť väčšie pochopenie zmyslu života, bude im poskytnutá pomoc. Určite bude množstvo oznámení, ktoré ujasnia to čo sa v skutočnosti deje a náš podiel na tom. Naša intervencia je potrebná a poskytne odpovede na Vaše bezprostredné problémy, ktoré budú vyriešené. Urýchľujeme posledné kroky našich spojencov, s cieľom vytvoriť ideálne podmienky na spustenie nášho plánu ohľadom odhalenia pravdy o nás.

Využite nadchádzajúce sviatky aby ste si dopriali zaslúžený odpočinok od každodenných problémov, ktoré zaťažujú Vaše mysle. Myslite pozitívne a žite vo Svetle, ktoré ste okolo seba vytvorili. Veseľte sa a cíťte radosť, ktorá prichádza s uvedomením si, že po tom čo sa javí ako dlhá a ťažká skúsenosť, sa konečne pozeráte cez dvere otvárajúce sa do roku 2012. Tam vidíte mihotajúce sa Svetlo ukazujúce cestu k dokončeniu vo všetkej svojej sláve a budete sa niesť na vrchole tejto vlny. Všetko je pripravené a Galaktická Federácia je na svojich miestach aby mohla uskutočniť finálny výstup v rámci toho, čo bolo doposiaľ pozoruhodnou misiou. My s predĺženým životným cyklom sme sledovali Váš pokrok počas tisícročí a zdieľame Vaše vzrušenie z toho, čo Vám bude odhalené. Spoznáte nás v skutočnom vzťahu ako Vašich Bratov a Sestry Svetla. Ukážeme sa Vám a stretneme sa s tými, ktorí s nami budú v blízkej budúcnosti hrať kľúčové úlohy.

Temní sú naďalej nepríjemnosťou, ale ich sila je výrazne zredukovaná a bez ich početných základní nemajú veľmi kam sa stiahnuť. Budeme pokračovať v odstraňovaní tých, ktorí predstavujú hrozbu pre Zem a jej ľudí. Čoskoro budú musieť pripustiť, že bojujú v prehratej bitke, pretože ich štruktúra a velenie bolo značne ochromené. Buďte si istí, že všetci sme si veľmi dobre vedomí, kto je za pokusmi spôsobiť nám problémy a nezdržia nás v našom pláne, ktorý sa čoskoro prejaví vo Vašich životoch. Čas sa kráti a očakávame plné odštartovanie našej misie v priebehu budúceho mesiaca, pretože sme urgovaní začať čo najskôr. Buďte si istí, že to nastane akonáhle všetky kúsky skladačky budú na svojom mieste.

Nič z toho, čo ste doteraz zažili sa nevyrovná tomu, čo zažijete v nadchádzajúcej dobe. Prichádzate do novej éry, kedy množstvo prác nebude vykonávaných človekom. Tie, ktoré môžu byť vykonávané automaticky, budú zadané robotickým, alebo počítačovým programom. Len špeciálne požiadavky budú vykonávané človekom a aj tie sa budú vykonávať za asistencie automatov. Vašim miestom je dohliadať na fungovanie tak, aby bolo zabezpečené splnenie cieľov v časovom rámci. Väčšie projekty budú monitorované z našich lodí a niektorí z Vás prídu na ich paluby za týmto účelom. Váš čas napokon vyplní kreatívna práca, na rozdiel od starých spôsobov ktorými ste sa zamestnávali a bude viac produktívny. Práca pre dobro všetkých ľudí sa stane bežnou, pretože si uvedomia to, že Jednota, ktorá ich spája je závislá na šírení Lásky a Svetla.

Ten pocit túžby zjednotiť sa bude časom silnieť a dôkazom toho je, že konáte ako jeden hlas v prekonávaní popierania Vašich práv. Tento impulz bude stále narastať a neexistuje možnosť ako by ho niekto mohol zastaviť v dosahovaní jeho cieľov. Všetko je to súčasťou prirodzených zmien, ktoré vyplývajú z intenzívnych energií, ktoré obklopujú Vašu Zem. Nikto z Vás sa nemôže vyhnúť tomu, aby bol nimi nejakým spôsobom ovplyvnený a Pracovníci Svetla ich prijmú do svojich Bytostí bez akýchkoľvek problémov. Avšak tí, ktorí sa ešte len majú zobudiť sa začínajú kvôli nim cítiť nepríjemne, čo pravdepodobne spôsobí zmätok.

Všetko je to o energii, pretože tá je podstatou všetkého a ak sa na to takto budete pozerať, pomôže Vám to pochopiť súčasné dianie. Čím vyššie sú Vaše vibrácie, tým viac sa stávate Bytosťami energie a strácate tie pocity ťažoby existujúce v nízkych vibráciách. Umožňuje to tiež väčšiu možnosť pohybu prostredníctvom Vašich kreatívnych síl myšlienky. Napríklad môžete ľubovoľne zmeniť vzhľad Vášho tela a ukázať sa niekomu presne tak, ako si želáte. Môže to byť užitočné v prípade keď sa niekomu chcete ukázať takým spôsobom, aby ste boli spoznaní. Musíte mať na pamäti, že ste boli známi vo viacerých podobách počas stoviek životov. Ako sme nedávno spomenuli napokon nebudete mať žiadnu potrebu pre fyzickú formu ako ju teraz chápete, pretože budete Bytosťami Svetla.

Čím viac pochopenia máte o existencii vo vyšších sférach, tým viac si budete uvedomovať, že Vaše skúsenosti na matke Gaii sú ďaleko vzdialené tomu, odkiaľ pochádzate. Avšak ukázalo sa to ako najprospešnejšia skúsenosť a vedeli ste, že Vám to dá najúžasnejšiu možnosť postúpiť vo Vašej spirituálnej evolúcii oveľa rýchlejšie ako by sa inak dalo dosiahnuť. Všetci ste čelili výzvam duality a teraz je takpovediac čas vyložiť si nohy a oddychovať. Vaše skúsenosti budú teraz viac v súlade s tým, čo vyjadrujú Vaše túžby a vy sami si zvolíte aké budú.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že sme tak blízko odhaleniu, pretože to umožní zverejniť o nás veľké množstvo informácií. Boh Vám všetkým žehnaj.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |