Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 2, 2011

SaLuSa, December 2, 2011

Niet pochýb, že veci na Zemi sa blížia k vyvrcholeniu a malo by to v konečnom dôsledku viesť k mnohým zmenám, o ktorých sme Vám už dlhšiu dobu hovorili. Vaša viera ostala neotrasiteľná a teraz uvidíte realizáciu niektorých pozitívnych zmien. Napokon je tu božský dátum, ktorý je pevne stanovený a je hranicou, za ktorou už nemôžeme tolerovať žiadne ďalšie odklady. Ak to bude potrebné, budeme sami otvorene konať, ale tak či onak čoskoro uskutočníme náš plán na Vaše úplné oslobodenie sa od Temných. Európska kríza by mohla spôsobiť bankrot viacerých krajín a ohrozuje krajiny v celej európskej skupine, čo taktiež ohrozuje ďalšie krajiny mimo Európy a čoho ste zatiaľ boli svedkami ešte nie je ničím v porovnaní s tým, kam veci smerujú. Ak sa naďalej na tieto udalosti budete pozerať ako na vzrušujúce časy, nebudete zatiahnutí do paniky, ktorá pravdepodobne nastane.

Je zrejmé, že nech sa teraz stane čokoľvek, žiadna nepriaznivá situácia nebude trvať veľmi dlho, pretože čas sa zrýchľuje a už ste skoro v magickom roku 2012. Vnímajte udalosti ako prostriedok ukončenia tejto éry, čo bude skutočne uspokojujúce a prinesie to dlho očakávané zmeny, ktoré zmenia Vaše životy navždy. Bola to zaťažkávajúca skúška, ktorej cieľom bolo posunúť Vás na vyššiu úroveň vývoja z podmienok, ktoré Vás ťahali ku dnu. Z nášho pohľadu si počínate skvele, hlavne od začiatku nového storočia. Bolo to očakávané, pretože tak ako čas plynul, bolo na Zem posielané väčšie množstvo Svetla. Bolo uzemňované prostredníctvom pracovníkov Svetla, ktorí v mnohých prípadoch prišli na Zem práve pre tento účel. Nielen Temní plánovali svoje ciele dlho dopredu, ale aj my predstavujúci Svetlo sme to robili počas tisícročí. Našou výhodou sú obrovské zdroje Bytostí Svetla, ktoré nás podporujú a títo boli dokonca pripravení poslať časť seba samých na Zem. Možno ešte väčší vplyv na konečný výsledok má fakt, že tento cyklus bol vždy plánovaný tak, aby zabezpečil víťazstvo pre Svetlo.

Galaktická federácia je pripravená na rýchlu reakciu a medzitým pokračuje v podrobnom monitorovaní všetkých aktivít na Zemi. Nemáme žiadne zábrany ukázať našu technologickú nadradenosť a dať tak Temným jasne najavo, že odporovať nám je márne. Napriek tomu sa tvrdohlavo odmietajú vzdať vediac, že ak si s nimi budeme chcieť poradiť, budeme musieť ísť podľa pravidiel. Rešpektujeme všetko živé, pričom oni takýto rešpekt nemajú dokonca ani vo vzťahu k svojmu vlastnému druhu. Život je pre nich postrádateľný, čo budú využívať aby získali prevahu nad každým, kto im skríži cestu. My na druhej strane odstránime našich „nepriateľov“ do bezpečia namiesto toho aby sme ich zranili, alebo zabili. Preto si môžete byť istí, že sme odstránili všetkých predtým ako sme zničili podzemné vojenské základne. Každý, kto tvrdí opak informuje o udalostiach nepravdivo s cieľom vykresliť o nás falošný obraz.

Niektorí z Vás sa na základe toho čo sme o sebe povedali budú čudovať, prečo nezachraňujeme životy aj za iných okolností, ako sú napríklad katastrofy. Toto je očakávaná reakcia a odpoveď je tá, ktorú sme Vám už dali predtým a súvisí so životným plánom duší. Duše ktoré odídu za takýchto okolností si želali odísť a takúto situáciu si vybrali aby naplnila ich potreby. Chápte, že neexistuje nič také ako smrť nešťastnou náhodou a to čo nazývate prirodzenou smrťou je tiež plánované. Keď sa nad tým zamyslíte, nedávalo by zmysel plánovať život ktorý rozširuje Vaše spirituálne pochopenie, ak by Vám mohlo byť náhodne zabránené prežiť takúto skúsenosť. Avšak je pravdou, že z dôvodu slobodnej vôle môžete skrátiť dĺžku Vášho života. Avšak nie bez dôsledného zváženia následkov. Budú medzi Vami takí, ktorí sa rozhodnú skrátiť život samovraždou a dokonca aj tieto duše dostanú šancu na poslednú chvíľu zmeniť svoje rozhodnutie. Stretnú sa so svojimi Radcami, ktorí poznajú ich pôvodný životný plán a ukážu im výsledok spolu s tým ako to ovplyvní ich rodiny a priateľov. Môžme Vás uistiť, že veľa duší je vďačných za túto šancu zmeniť názor. Všeobecne povedané v žiadnom Vašom živote neberiete na seba viac ako dokážete zvládnuť. V týchto konečných časoch je tu však veľa duší, ktoré sú nedočkavé vyčistiť svoju karmu a ich život je plný skúseností.

Samozrejme keď vystúpite do vyšších úrovní prechod z jedného života do druhého je jednoduchý bez podstúpenia smrti. Robíte to z vlastného uváženia keď sa rozhodnete, že nastal čas posunúť sa ďalej. Doslova vystúpite z Vášho starého tela a vstúpite do nového, ktoré si želáte. Popri zmenách vo Vašich telesných bunkách, ktoré Vás udržujú mladými a zdravými nemáte žiadne choroby ani telesné postihnutia, ktoré sú pozemskými skúsenosťami. Čokoľvek čo sa od Vás žiada aby ste spravili na dosiahnutie Vzostupu samozrejme stojí za to, pretože môže prejsť dlhý čas, kým na to budete mať znova príležitosť. Je to na Vás a určite nie je nemožné vzostúpiť z akéhokoľvek života, ale budete to musieť dosiahnuť pomocou Vášho vlastného úsilia. Váš vzostup je považovaný za unikátny, pretože je ponúknutý každej duši a nekonečná pomoc je poskytovaná tým, ktorí sa rozhodnú vzostúpiť.

Ak ste jedným z tých, ktorí sa práve preberajú do toho kým v skutočnosti ste a začínate chápať zmysel života buďte si istí, že už ste obkolesení milujúcimi dušami, ktoré Vám chcú pomôcť. Stále je čas a akonáhle sa zameriate na vzostup ste už v polovici cesty a zistíte, že úroveň Vášho vedomia rastie. Nachádzať sa na Zemi, ale nebyť súčasťou toho, čo sa tu deje je veľmi užitočná rada, pretože Vám to dovolí koncentrovať sa na budúcnosť a umožní Vám zbaviť sa zaužívaných zvykov. Tí, ktorí sa nedokážu oslobodiť, nie sú schopní zbaviť sa závislosti na pozemských veciach a ako často zdôrazňujeme je to často strach, ktorý je koreňom problému. Posuňte sa od strachu zo zmien k ich vítaniu a viďte, že sú potrebné ak má ľudská rasa napredovať zo starého cyklu do nového. Akokoľvek pomalé môžu byť zmeny v prípade masívnych cyklov, všetko je v pohybe, aj keď sa to môže javiť nepostrehnuteľným.

Som SaLuSa zo Síria a ďakujem všetkým ktorí nám posielajú lásku a pozývajú nás pridať sa k Vám. Nemohli by sme bez toho prísť a vieme, že nastal správny čas na otvorený kontakt s Vami. Milujeme Vás všetkých.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |