Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2011

SaLuSa, December 14, 2011

Finančná sága v Európe sa ešte z ďaleka neskončila a jej následky sa budú šíriť široko ďaleko. Nemáme záujem na žiadnom konkrétnom výsledku, ale vidíme šancu presadiť finálny plán, ktorý Vás uvoľní zo starého systému. Prejaví sa to tak či onak, keďže neexistuje cesta späť k starým spôsobom riadenia Vašich záležitosti. Akoby zázrakom, prichádzajúci rok 2012 uvoľní viac energií, ktoré Vás pozdvihnú oveľa rýchlejšie ako v predchádzajúcom období. Dokonca aj tí z Vás, ktorí im pripisovali veľmi malý význam pocítia, že sa uskutočňujú dynamické zmeny. Budú sa šíriť reči, ktoré to budú akceptovať, aj popierať, ale nakoniec sa ukáže pravda. Nemôže to byť do nekonečna potláčané a pretrvá to bez ohľadu na pokusy popierať to. Problémom je, že ste vo Vašej ilúzii žili tak dlho, že teraz ťažko vidíte pravdu, ktorá túto ilúziu musí nahradiť.

Je podstatné, aby ste vstúpili do prichádzajúceho obdobia s čo najmenším množstvom predsudkov a nechali priestor pre zmeny, ktoré jasne vymedzia smer, ktorým sa Vaša civilizácia uberá. Je to samozrejme cesta Vzostupu, ktorá ešte bude trochu kľukatá predtým ako sa pred Vami jasne zjaví. Nechajte ju nech sa ukáže v správny čas a my budeme na blízku aby sme Vás naviedli na správny smer. Väčšina Pracovníkov Svetla má dobrý prehľad o tom, čo sa stane, ale nepoznajú všetky detaily. My z Galaktickej Federácie ako sa hovorí sedíme nedočkavo na okraji stoličiek, pretože tlak posunúť sa ďalej je takmer neznesiteľný. Avšak znova a znova hovoríme, že správne načasovanie je kľúčové pre Všetko čo sme sem prišli urobiť a umožní to dosiahnuť oveľa lepšie výsledky. Z určitého pohľadu nie je potrebné sa ponáhľať, pretože bez ohľadu na to čo sa stane, dosiahnete Vzostupu tak, ako to bolo naplánované. Na druhej strane ale vieme, že čím skôr začneme, tým rýchlejšie získame Vašu podporu.

Takže Vás prosíme Drahí aby ste sa sústredili na to kam smerujete a nedovoľte nižším vibráciám aby Vás ovplyvnili a nechajte všetky nižšie vibrácie za sebou. Do vyšších vibrácií vstupujete už určitý čas a tieto Vás podporujú na Vašej výprave k vzostupu. Cesta každej duše môže byť odlišná, ale v princípe všetci hľadáte cestu vpred, ktorá Vás vyvedie zo súčasnej nepriaznivej situácie. Ešte predtým ako sa začnete báť zmeny ktorej budete čeliť, nie je dôvod aby ste neprivítali pozdvihnutie sa z Vašich súčasných skúseností. Vieme o Vašej únave a nedostatku motivácie, ktorý Vás brzdí, ale odpovede prídu veľmi skoro a pozdvihnú Vás zo skľúčenosti. Verte v to, čo je plánované pre Vašu civilizáciu na ukončenie cyklu duality vo veľkom štýle. Teraz prechádzate záverečnými dňami a ak sa zaradíte na koľaj, ktorá vedie do sľubnej budúcnosti budete aktívne zapojení do zmien, ktoré Vás potešia a prinesú mier do Vášho života.

Je čas podeliť sa s Vašimi vedomosťami, pretože po tom ako bude oznámená pravda o našej prítomnosti vznikne množstvo otázok. Samozrejme môžme hovoriť sami za seba, ale tým, že pomôžete svojmu okoliu nájsť na ne odpovede, otvoríte cestu pre väčšie pravdy, ktoré musia byť povedané. Uvedomte si, že nie každý má prístup k internetu a je veľa takých, ktorí nemajú tušenia čo prichádza. Najviac sa to týka starších ľudí, ktorí pochádzajú z generácií, ktoré majú väčšinou odlišné myslenie a potrebujú Vašu pomoc. Buďte k nim milí a dajte im len toľko informácií, koľko dokážu zniesť a uistite sa, že sú si vedomí, že všetko bude v poriadku.

Zdôrazňujeme, že všetko ide podľa plánu a to najlepšie ešte len príde. V rôznych štádiách vývoja vedúcich k týmto časom boli Vaši vodcovia oboznámení s našou úlohou v týchto globálnych zmenách. Takže oznámenie našej existencie nebude takým veľkým prekvapením, ako by sa mohlo zdať. Mali dostatok času na akceptovanie našej úlohy v dovedení Vás k vzostupu, ktorá je nepopierateľná, keďže zodpovedáme väčším silám, ako tým na Zemi. V každom prípade bez nás by konečné časy boli úplne iné. My sme Vašou istotou, že nič nemôže zmeniť božský plán, ktorý plníme na Stvoriteľovu žiadosť. Toto je dôvod, prečo Vás neustále prosíme, aby ste sa zamerali na to, čo sa dá očakávať. Poradie udalostí je viac menej dané, ale máme vlastné túžby, ktoré chceme splniť. Zmeny sú rýchlo adaptované, pretože každý ich aspekt bol detailne definovaný a plánovaný.

Aj teraz, keď sa so všetkou vážnosťou pripravujeme na odštartovanie rôznych projektov našej misie si všímame zhoršenie stavu svetovej populácie v dôsledku pokračujúceho nárastu hladu. Môžu Vaši vodcovia skutočne akceptovať, že je správne nechať tento problém nepovšimnutý tak dlho, keďže čísla narastajú do nepredstaviteľných rozmerov. Uvedomujeme si, že bez zásahu smrť spôsobená podvýživou dosiahne rekordných úrovní. Nehovoriac o chorobách ako následku, ktoré sú tiež vo veľkej miere neriešené. Drahí, tieto problémy sú už mimo Vašu schopnosť a ochotu ich vyriešiť, čo Temní ignorujú v dôsledku ich túžby zredukovať populáciu Zeme. Sme pripravení riešiť tieto problémy a máme možnosti dodať potrebnú výživu, ktorá rýchlo prekoná hlad.

Chceme Vám ukázať, čo všetko sa dá urobiť s prírodnými zdrojmi Vášho sveta, ktoré sú dostačujúce na nakŕmenie celej populácie ak budú rozdelené správnym spôsobom. Prirodzene, predstavíme pokročilé technológie aby sa najlepšie zužitkovalo čo máte. Tieto Vám budú odovzdané, ale obdobie, kedy ich budete potrebovať bude len krátke, pretože akonáhle vzostúpite, bude predstavený ešte novší koncept potravinovej produkcie. Na našich lodiach už existuje a naše Materské Lode sú dalo by sa povedať samostatne fungujúcimi farmami. Prirodzene v dôsledku vyšších vibrácií našich tiel je naša potreba pevných potravín veľmi obmedzená, ale dokážeme si vychutnať ovocie podobné tomu Vášmu. Faktom je, že tiež potrebujeme zabezpečiť potreby bytostí, ktoré s nami spolupracujú. Väčšina z toho pochádza z Replikátora, ktorý dokáže vyprodukovať čokoľvek si môžete želať, čo sa hodí pozemským ľuďom v prípade, že s nami ostanú dlhšiu dobu.

Som SaLuSa zo Síria a teším sa na toto obdobie roka, kedy mnohí z Vás súcitia s tými, ktorí sú na tom horšie od Vás. Odhaľuje to hlbokú lásku vo Vás, ktorá prúdi v takýchto časoch a ukazuje to Vašu pravú povahu.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |