Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 16, 2012

SaLuSa, 16. novembra 2012

Všímame si veľkú zmenu v množstve Svetla na Zemi a je to Vašou zásluhou a oddanosťou, ktorá k tomu prispela. Pre niektorých sú energie príliš silné a dezorientujúce. Avšak ako sa dozvedajú čo sa v skutočnosti deje, môžu byť schopní začleniť sa do toku týchto energií a zažiť vyšší stupeň vedomia. Alebo môžu zažiť pocity blížiacej sa zmeny bez toho aby vedeli čo sa deje. Čokoľvek sa s nimi stane buďte si istí, že rovnako ako všetci ostatní, aj oni si odnesú so sebou niečo pozitívne. Ako sme často hovorili, každá skúsenosť je pre Vás hodnotná pre Váš vývoj.

Spomienky na nepríjemné skúsenosti napokon úplne zapadnú do pozadia Vášho vedomia a časom budú zabudnuté. Často jedinou vecou, ktorá ich drží vo Vašom vedomí je prežitá bolesť a úzkosť, ale akonáhle budete vo vyšších vibráciách, už si ich nebudete privolávať späť. Energie Lásky sú tie najsilnejšie ktoré existujú a zistíte, že môžete konať „zázraky“, hlavne čo sa týka zdravia, ktoré mnohých z Vás najviac zaujíma. Po Vzostupe budú Vaše schopnosti tvoriť a uzdravovať vylepšené a v tom istom čase budete pomáhať pri budovaní Mesta Svetla v Sedone. Stane sa Mekkou ktorú budú navštevovať tisíce ľudí kvôli uzdraveniu mysle, ducha a duše. V skutočnosti sú milióny ľudí, ktorí potrebujú nejakú formu uzdravenia a inej pomoci a preto ostatných 12 Miest Svetla bude čoskoro nasledovať. Nebojte sa, že by boli Vaše potreby prehliadnuté, pretože Vás celkom dobre všetkých poznáme a nikto nebude vynechaný.

Monitorujeme stúpajúce hladiny vedomia, ktoré jednoznačne zrýchľujú rast neuveriteľnou mierou. Vidíme to radi, pretože to otvára viac sŕdc a myslí k tomu čo sa deje, napokon ste síce individuálnymi dušami, ale zároveň ste súčasťou skupinového vedomia. Zatiaľ nevidíme, že by to prekročilo kritickú úroveň ale vieme, že je to ukazovateľom toho ako blízko tomu ste. Nehovoríme o samotnom počte duší ktorých sa to týka, ale o kvalite a úrovne energií tých, ktorí sú blízko k Vzostupu. Ak sú pripravení, neexistuje nič čo by jednotlivým dušiam zabránilo vzostúpiť pred 21. decembrom. Veľká väčšina z Vás je pripravená vzostúpiť spolu s Matkou Zemou a sami uvidíte aký veľký zážitok to bude. Mnohé duše si želali prežiť to takto, takže Drahí považujte sa za privilegovaných, že ste medzi tými ktorí boli vybraní aby sa toho zúčastnili.

Niektorí z Vás sa cítite byť ako vo sne a Vaše nohy sa nezdajú byť pevne na zemi. Tento pocit pominie, pretože si zvyknete na vyššie vibrácie. Výsledkom toho je, že sa stávate silnejšími Bytosťami Svetla a pomáhate iným dušiam sa pozdvihnúť. Je nádherné vidieť také množstvo výmien energií a odporúčame ich rozdávanie komukoľvek koho stretnete. Úsmev alebo úprimné pozdravenie stačí na otvorenie srdca ďalšej duši a potrasenie ruky alebo objatie je silnou výmenou energií. Je čas spoznať Svetlo v každom a vidieť aj za vonkajší obal. Niektorí sa pýtajú čo môžu spraviť pre šírenie Svetla, takže ukázali sme Vám niekoľko jednoduchých každodenných vecí ako sa to dá.

Ďalším užitočným cvičením ktoré tiež rozšíri Svetlo, je byť otvoreným o svojich presvedčeniach bez toho aby ste na ostatných príliš tlačili, pretože inak to ľudia neprijmú a vypnú sa. Zasaďte semienka rastu ich vedomia, pretože ako sa budú odohrávať zmeny, budú mať vo svojich mysliach množstvo nezodpovedaných otázok. Medzi súčasnosťou a Vzostupom sa budeme usilovať otvoriť pre Vás nové kanály informácií, pretože by sme sa radi vyhli dezinformáciám, ktoré sa šíria ako pravda. Stále musíte kvôli tomu zisťovať čo je pravda, ale ktokoľvek s dostatočnou mierou pokroku by mal byť dostatočne intuitívny, aby vedel čo môže akceptovať. Vykonávate množstvo rozhodnutí založených na intuícii a to je najlepší spôsob ako sa posunúť vpred v takomto dôležitom čase.

Boli by sme radi keby ste sa viac sústredili na budúcnosť a na to čo Vám prináša, namiesto sústredenia sa na nepokoje, ktoré sú výsledkom 3D zmien. Prirodzene pre mnohých sa tento čas stáva nepohodlným a o to viac pre tých, ktorí ešte nechápu prečo sa to deje. Nech sa na to pozeráte akokoľvek, zostáva už len veľmi krátky čas, takže nič nepríjemné už nebudete musieť podstupovať veľmi dlho. Vyrovnajte sa s tým tak, že tomu budete venovať tak málo Vašej pozornosti, ako je to len možné. Myslite na Nový Vek a na všetky výhody ktoré Vám prinesie a na Vaše vyslobodenie sa zo skúšok a utrpenia duality. Pripomínajte si, že slúžite Váš posledný život v tretej dimenzii a v budúcnosti nebudete musieť očakávať alebo zažívať žiadnu smrť. Ste to Vy kto rozhodne kedy sa budete chcieť posunúť ďalej a jednoducho uložíte svoje telo a posuniete sa do ďalšieho života a bude to Vašou voľbou.

Zistíte, že nakoniec žijete život kde je všetkého prebytok a všetko je dostupné, takže nedochádza k žiadnej výmene peňazí. Kvôli skúsenostiam vo Vašej súčasnej dimenzii bude jedna vec obtiažna pochopiť a to je tá, že budete mať takmer všetok čas pre seba. Avšak nebojte sa, že nebudete mať čo robiť, pretože vo vyšších dimenziách existuje omnoho viac príležitostí ako na Zemi. V kútiku mysle budete mať silné nutkanie slúžiť ostatným a množstvo skupín a organizácií existuje práve z tohto dôvodu. Vesmír je obrovský s miliónmi galaxií, ktoré zahŕňajú množstvo civilizácií ako tá Vaša, ktoré potrebujú pomoc vo vývoji. Bližšie k domovu, v rámci Vašej vlastnej galaxie je taktiež množstvo podobných tej Vašej.

Som si istý, že ste fascinovaní našimi priliehajúcimi vesmírnymi odevmi, do ktorých sa „obliekame“ pomocou sily myšlienky. Ak by sa zašpinili alebo poškodili, tak to čo by ste nazvali látkou sa samo opraví pomocou svojej vlastnej úrovne vedomia. Mnohé je dizajnované takýmto spôsobom, takže s tým nemáme žiadne starosti. V skutočnosti sú naše organické počítače naprogramované tak, že fungujú úplne samostatne a majú vyššie úrovne vedomia ako my. Tam sa dostanete po tisíckach rokov žitia vo vyšších dimenziách. Takže nám verte keď hovoríme, že zvládneme všetko spojené s Vaším Vzostupom. Všetko prebehne tak ako bolo naplánované a bude ďalej pokračovať po Vzostupe, pretože budete ťažiť z nových energií. Máme stanovené priority a vyriešime ich okamžite.

Som SaLuSa zo Síria a zanechávam Vás s láskou vyžarujúcou ku Vám všetkým.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |