Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 16, 2012

SaLuSa, July 16, 2012

Naši spojenci konajú odvážne a začínate vidieť viac dôkazov o ich práci na prinášaní pravdy a o začatí dávno omeškanej akcie na odstránenie Temných. Bude to pokračovať, ešte viac sa to rozšíri a ukazuje nám to kto z Vás je stále pod ich vplyvom. Je to strach a prospech ktorý drží ostatných pod ich kontrolou a naším zámerom je tento stav zmeniť. Ako tiež vidíte, politické strany z celého sveta odhaľujú svoje pravé farby tým, že majú veľmi malý súcit a nepodnikajú žiadne kroky aby sa vysporiadali s ťažkým bremenom ktoré je uvalené na ľudí z dôvodu kriminálnych aktivít v bankách. Zavedieme odpustenie dlhov, pretože to je jednoznačne jediná cesta umožniť každej krajine a tým najviac poškodeným jednotlivcom spamätať sa a začať odznova. To príde s novými technológiami a ostatnými inováciami, ktoré Vás jasne privedú do Nového Veku.

Internet je ešte stále Váš najlepší zdroj informácií, ale ľudia sú stále zavádzaní prostredníctvom dezinformačných stránok. Drahí, ak informácie ktoré poskytujú sa nezdajú byť pravdivé tak sa ňou nezaoberajte a tak isto ak takáto informácia obhajuje použitie násilia,tak s určitosťou nie je zo Svetla. Držte sa toho, o čom ste zistili že je dôveryhodné, vyskúšané a otestované. Časom sa nebudete musieť spoliehať na internet tak ako to robíte teraz, pretože to nebude dlho trvať kým Vám budeme môcť poskytovať vlastné vysielanie. Všetko je pripravené pre tento ďalší vývoj a ako vždy je to vec načasovania. Vaše zapojenie v týchto záležitostiach je dôležité, ale ak by to bolo potrebné tak by sme pokračovali sami, pretože zmeny sa čoskoro musia začať tak, ako to bolo plánované. Avšak nech nastane akákoľvek situácia, nepredstavuje to pre nás žiaden problém, pretože rátame so všetkými možnosťami.

Záležitosti ktoré sú v súčasnosti vyjadrované prostredníctvom náboženstva budú potrebovať kompletné prehodnotenie, aby ste sa niekam mohli posunúť. Na jednej strane vôbec nepotrebujete učiteľov, pretože všetky vedomosti máte vo svojom vnútri, ale pretože Vám nebola predkladaná pravda, tak Vám pomôžu nasmerovať Vás na správnu cestu. Faktom je, že nepostupujete rýchlo a stále ste zviazaní nepresnosťami a absolútnymi klamstvami. Je mnoho slušných a milujúcich duší v cirkvách, ale ich skutočný potenciál nebude odhalený pokým sa nebudú môcť uvoľniť spod náboženského ovládania. Váš čas a energiu využijete lepšie na rozširovanie svojho vlastného chápania. Neznamená to, že všetky náboženské učenia nie sú nápomocné, ale sú mätúce a zavádzajúce v porovnaní s pravdou. Máte slobodnú voľbu a bude len Vašim rozhodnutím ako bude Váš vývoj postupovať.

Prichádzame k Vám z mnohých dôvodov a jedným z nich je informovať Vás o tom, že sme všetci Jedným. Môžeme byť z veľmi odlišných civilizácií a v určitých aspektoch sa od Vás odlišujeme, ale rovnako ako Vy prežívame život aby sme sa ďalej spirituálne vyvíjali. Na vyššej úrovni medzi nami neexistuje žiadny rozdiel, pretože pochádzame z rovnakého Zdroja, ale jednoducho sme sa rozhodli nasledovať iné cesty. Mnohí z členov Galaktickej Federácie, tak ako ja zo Síria, sú s Vami prepojení, pretože ste prišli na Zem z ich civilizácie aby ste tu slúžili. Zistíte, že „slúžiť druhým“ budú kľúčové slová keď sa posuniete z duality do vyšších dimenzií. Sme Jedným vo všetkom čo robíme, nielen s miliónmi a miliónmi duší vo Vesmíre ale aj so všetkým životom vrátane planét, pretože ony tiež majú vysokú úroveň vedomia. Nie je bezdôvodné, že hovoríte o Zemi ako o Matke Zemi a keď chápete jej úlohu, prejavte úctu a vďačnosť za to čo pre Vás robí.

Existuje veľa záležitostí, ktoré doteraz neboli plne vysvetlené, pretože musí nastať správny čas, kedy bude úroveň Vášho vedomia pripravená prijať pokročilé vedomosti. Nebolo by dobré preťažiť Váš mozog informáciami, ktoré sú oveľa pokročilejšie ako Vaše súčasné chápanie. Až doteraz spirituálny vývoj napredoval pomaly a dovoľoval Vám prostredníctvom osobných skúseností aby ste ho integrovali do svojho chápania. Tieto procesy sa však zrýchlili, aby sa urýchlil pokrok k Vzostupu. Je to preto, že tí medzi Vami ktorí sa posunuli dopredu sú pripravení ísť oveľa ďalej.

Dualita svojím spôsobom oddelila zrno od pliev, čo nemyslíme pohŕdavo, ale existuje veľká priepasť medzi tými, ktorí sú pokročilí a tými ktorí nie sú. Jednoznačne nastal čas na vzostup tých, ktorí sú pripravení a nemal by byť viac zdržiavaný. Mať zámer vzostúpiť je začiatok, ale musí to pokračovať zväčšením vedomia. Tým sú Vaše vibrácie pozdvihnuté a pokiaľ sa zameriavate na prinášanie viac Svetla do svojho vnútra, tak ste určite jedným z tých, ktorí vzostúpia. Táto možnosť bola otvorená pre každú dušu a nie je hanbou ak ste ešte nedosiahli toho bodu. Neexistuje žiadne obmedzenie na čas, ktorý je potrebný aby ste sa pripravili a nedá sa očakávať, že všetci dosiahnu tú istú úroveň naraz. Tam sa dostáva k slovu Vaša slobodná vôľa, aj keď ste samozrejme povzbudzovaní aby ste si pri každej príležitosti zvyšovali svoje vibrácie. Pre Vás ako skupinu nebudú Vaše skúsenosti kompletné, pokiaľ sa aj tá posledná duša nevráti.

V súčasnosti nemáte ako vedieť aký úžasný úspech ste dosiahli, keď ste prekonali snahy Temných. Vyskúšali každý učebnicový trik aby Vám zabránili vzostúpiť a znova povstať do Svetla. Je pravda, že veci boli namierené proti Vám, ale tak to bolo nastavené a bolo známe, že to nebude ľahké. Avšak tiež bolo zrejmé, že ak vyhráte boj s Temnými, prínos pre Vás by bol obrovský. To je Drahí kde teraz stojíte a dosiahli ste nádherné rozšírenie vedomia, ktoré Vám ostane. Nie všetky vzostúpené bytosti prešli rovnako pozoruhodnou cestou akú ste si vy vybrali. Už vidíte prečo sa na Vás vo Vašom Vesmíre pozerajú ako na veľmi jedinečné duše. Nie je egoistické akceptovať také lichotenie, pretože máte právo potľapkať sa po chrbte za to čo ste dokázali.

Som SaLuSa zo Síria a potvrdil by som, že veci sa síce rozbiehajú pomaly, napriek tomu to začína a bude to pokračovať v eskalovaní až kým sa neukáže, že je to nezastaviteľné. Posielame Vám našu Lásku Drahí priatelia a kolegovia, pretože to je to čím ste.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |