Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2012

SaLuSa, March 16, 2012

Máte zábavný výraz, že všetko je postavené na hlavu a to je presne tak ako to je, pretože Svetlo teraz diktuje to čo sa udeje, aj keď Temní sa nikdy nevzdajú pokusov udržať si nad vecami kontrolu. Čoskoro budú donútení vzdať sa našim požiadavkám a keďže teraz nemajú ako utiecť, nemajú žiadnu alternatívu. To znamená, že my spolu s našimi spojencami môžeme postupovať podľa našich plánov. Každý projekt je na ceste, čo spôsobí náhly nával informácií, ktoré sa k Vám dostanú. Udalosti postúpili do takej miery, že fakty nemôžu byť naďalej skrývané a s tým príde explózia ľudí vystupujúcich do popredia aby povedali čo vedia. Čo sa týka Vatikánu to môže trvať dlhšie, pretože pripomína tajnú spoločnosť, ktorá držala svoje temné tajomstvá dobre ukryté. Avšak nič neostane skryté príliš dlho, pretože musíte poznať pravdu a rozsah v akom ste boli podvedení.

Zatiaľ sa budete musieť ohľadom pravdy spoľahnúť na nás, alebo na iné zdroje informácií ktoré sa objavujú na internete. Internet je relatívne bez rušivých vplyvov, aj keď sa Temní budú zameriavať na priekopníkov, ktorí sú pripravení odhaliť mnohé z toho čo sa stalo, alebo čo sa práve deje a predstavuje pre Vás hrozbu. Máme o tom všetkom celkový prehľad, pretože z nášho miesta v oblakoch sme schopní monitorovať čokoľvek sa deje v ktorejkoľvek časti sveta. Strážime tých zo Svetla, ktorí sú obzvlášť chránení, pretože sú dôležití pre všetkých na Zemi a zohrajú dôležitú úlohu pri zaisťovaní zmien ako boli naplánované. Sme neviditeľné sily ktoré operujú kdekoľvek a všade kde by Temní mohli pravdepodobne zasahovať. Mnohí z nich teraz poznajú našu úlohu a sú neochotne nútení akceptovať to, že postup nemôžu zastaviť. Taktiež nemôžu zastaviť čistenie, ktoré je na ceste, ktoré tiež zahrňuje zneškodnenie ich základní a nukleárnych zbraní, ktoré sa stanú neefektívne a nepoužiteľné.

Buďte si istí, že akonáhle k Vám budeme môcť prehovoriť prostredníctvom televízneho vysielania urobíme tak, pretože všetci potrebujú poznať náš zámer ohľadom Vás. Je tiež dôležité aby ste vedeli, že aj keď musíme odstrániť objekty vojny, nespôsobí to žiadne straty na životoch, či to bude lietadlo alebo lode na otvorenom mori, posádky a ostatný personál bude vyzdvihnutý z planéty. Vo vhodnom čase budú vrátení, ale nie ako príslušníci bojových síl, ale ako sily mierové. To znamená, že môžu byť znovu nasadení do nebojových pozícií. To ilustruje náš silný zámer presvedčiť Vás o tom, že sme Ambasádormi Svetla a prinášame posolstvo mieru a zjednotenia. Je čas spojiť sa ako jedna veľká rodina, ktorou skutočne sme v očiach Božích. Tí, ktorí sa nemôžu vzdať svojich predsudkov voči ostatným ohľadom farby alebo vyznania nebudú mať žiadne miesto v procese Vzostupu. Pokým všetci ľudia neakceptujú že sú Jedným a nebudú podľa toho žiť, žiadny masový Vzostup nebude. Podľa Vašej voľby a konania budete poznaní a to odhalí kde sa presne nachádzate na Ceste Evolúcie.

Znovu Vám potvrdzujeme, že nemôžete dosiahnuť úrovne existencie vyššie ako sú úrovne Vašich vibrácií. Možno máte dobrých členov rodiny alebo priateľov ktorých milujete a želáte si aby Vás sprevádzali na ceste Vzostupu. Avšak čo sa týka spirituálneho vývoja, nemusia byť nevyhnutne pripravení na takýto pokrok a musíte ich nechať ísť ich vlastnou cestou. Keďže všetko sa odohráva Teraz a vo vyšších dimenziách čas neexistuje tak ako ho teraz zažívate, existuje veľká šanca, že sa s nimi môžete znovu spojiť. Láska je veľmi silné puto, ktoré nemôže byť pretrhnuté a privedie Vás znovu dokopy. Dovoľte aby sme vyzdvihli ešte jeden dôležitý bod, ktorý musí byť pochopený ak chcete napredovať. Nemôžete to očakávať, ak sa stále odmietate vzdať nenávisti voči ostatným dušiam. Váš spôsob myslenia Vám môže dávať dobrý dôvod aby ste to tak cítili, ale bude Vás to len stále zdržiavať. Buďte pripravení byť veľkodušní a „odpustite“ tým o ktorých veríte, že voči Vám zhrešili. To je najväčší čin, ktorý môžete urobiť aby ste dokázali, že ste sa vyvinuli a to tiež značne pomôže tej druhej zainteresovanej duši. Rozmýšľajte nad tým Drahí a zmierte sa medzi sebou predtým ako bude príliš neskoro.

Akonáhle ste sa zamerali na Vzostup, snažte sa dláždiť Vašu cestu tak, že to bude cesta úplného Svetla a Lásky. Je to oveľa jednoduchšie spraviť ako si pravdepodobne predstavujete, chce to len trochu zamyslenia a húževnatosti. Ak sa pošmyknete, skúste to druhý krát urobiť lepšie a s takmer úplnou istotou uspejete. Budete skutočne cítiť odpojení od starých vibrácií a už nebudú mať na Vás žiaden vplyv. Pamätajte, že máte pomoc počas cesty a ste inšpirovaní a nabádaní stále smerovať do Svetla. Ako tak budete robiť, Vaše ego bude mať stále menší vplyv na to čo robíte, aj keď bolo naprogramované aby bolo lojálne k sebe. To často znamená uprednostňovanie seba v situáciách, kedy by bolo múdrejšie si to premyslieť predtým ako konáte. Dávanie seba druhým ukáže, že chápete Jednotu Všetkého Čo Je.

Ako sa tento cyklus uzatvára máte veľa, veľa vecí vo Vašich mysliach a je Vám pripísané k dobru, že mnohé z nich majú čo dočinenia s druhými ľuďmi. Avšak Drahí, nechajte si čas aj na svoje vlastné potreby a nepopierajte záväzok voči Vášmu vlastnému životnému plánu. Väčšina duší bude inštinktívne cítiť prečo sú tu a je to dôležité, pretože sa musíte naučiť svoje lekcie, aby ste mohli ukončiť Váš čas v dualite. Je dôležité nájsť v tom rovnováhu a potom môžete pokračovať bez toho, aby ste sa cítili pod tlakom vediac, že napĺňate svoje vlastné potreby tak ako aj potreby druhých. Čoskoro budete vedieť keď ju nájdete, pretože život dostane nový význam a bude plynúť hladšie.

Som SaLuSa zo Síria a som veľmi povzbudený pokrokom našich spojencov. Máme priateľov na veľmi vysokých miestach, ktorí sú pripravení použiť svoju silu aby nám asistovali proti Temným, ktorí ako sme už povedali skončili ako neohrozená sila. Mysleli si, že sú nepremožiteľní ale tvrdým spôsobom zistili, že v skutočnosti sa so silami Svetla nemôžu ani porovnávať. Požiadali sme ich, ako vy hovoríte, aby odišli v tichosti ale nanešťastie ako rozmaznaným deťom sa im nepáči to, čo je im povedané. Nemajte strach, my máme navrch a oni budú vyradení z obehu a umiestnení tam, kde Vám nemôžu prekážať. Hovoríme, pokračujte vo svojich denných aktivitách s láskou vo svojom srdci a viac od Vás nemôžeme žiadať.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |