Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2012

SaLuSa, March 14, 2012

Temní sa musia skloniť pod tlakom ktorý na nich vyvíjate. Nikdy ich nenapadlo, že by ste mohli disponovať takou mocou, ktorá by im zabránila v dosiahnutí ich cieľov. Kvôli neustále narastajúcim úrovniam vedomia nemajú energie ktoré by mohli odčerpávať a ktoré potrebujú na to, aby boli úspešní. Ich tajomstvá sú prezradené a ich autorita je na každom kroku konfrontovaná výzvami. Vidia, že ich základne a zbrane boli zničené, alebo odstránené na zabránenie naplnenia ich plánov. Sú v rozklade ale stále nechápu, alebo neakceptujú, že ich dni sú spočítané. Avšak my ich budeme konfrontovať na každom kroku aby sme zabezpečili, že sa im nepodarí spôsobiť akýkoľvek veľký incident. Vieme všetko o ich operáciách pod falošnou vlajkou a budú sa zodpovedať za svoju zradu pokusmi o vyvolanie ďalšej Svetovej vojny. Znovu prehlasujeme, že vojna nebude povolená a požiadali sme Iluminátov aby zastavili pokusy na jej začatie. Nový vek sa práve teraz rodí a jeho postup nebude spomalený alebo zastavený akýmkoľvek vonkajším narúšaním.

Preto Drahí nemáte žiaden dôvod strachovať sa bez ohľadu na to čo počujete o plánoch na spôsobenie zdržania a najlepšie urobíte ak ich budete ignorovať, pretože my z Galaktickej Federácie sme tí, ktorí máme veci pod kontrolou. Nielen Vy, ale ani my sme neprešli celú túto cestu aby sme boli sklamaní a ako sme často vyhlasovali, víťazstvo je naše. Zhromažďovanie Temných sa začalo a budú umiestňovaní tam, kde už nemôžu ďalej zasahovať do Vašej evolúcie. Zákony Vesmíru sú celkom jasné a nezvratné a temnota rovnako ako Svetlo ich musia dodržiavať. Jedným zo zákonov, ktorý bol značne používaný je Zákon príťažlivosti, aj keď ste väčšiu časť Vašich životov nechápali dôsledky Vašich činov. Temní to chápali a mali výhodu z Vašej ignorancie tým, že posilňovali svoju moc na Váš úkor. Avšak ako ste zobrali do seba Svetlo, pritiahli ste ho na Zem ešte omnoho viac a karta sa obrátila vo Váš prospech. V skutočnosti nakoniec Svetlo vždy zvíťazí v súbojoch s temnotou, dokonca aj vtedy ak sa v určitom momente zdá, že temnota má navrch. Čo môže byť väčšou odmenou ako Váš Vzostup, na nárokovanie ktorého ste prešli dlhú cestu. Niekedy ste kričali k Bohu vo viere, že ste boli opustení, ale v skutočnosti ste si vytvorili svoju vlastnú separáciu. Obviňovali ste Boha za smrť a ničenie, ale bol to človek, ktorý išiel do vojny kvôli vlastnej chamtivosti a túžbe po susedovom majetku. Zabralo to veľa času vidieť aké nezmyselné to všetko bolo a popravde neexistujú žiadny víťazi a všetci sú porazení. Nakoniec celkom oprávnene požadujete ukončenie vojny a na toto volanie bolo odpovedané Bohom. Teraz je Bohom dané, že vojna skončila a našim poslaním je zaistiť, aby sa tak stalo.

Ten unikajúci mier ktorý ste hľadali po celé veky bude čoskoro Váš a všetky formy agresie budú odopreté tým, ktorí by ignorovali Božie Rozhodnutie. Tie duše, ktoré stále v sebe nosia myšlienky tohto druhu zistia že ich vibrácie sú také, ktorým nebude dovolené vstúpiť do vyšších vibrácií vzostúpených. Nie je miesto pre nič iné ako Svetlo a Lásku vo vyšších vibráciách. Ak máte zámer vzostúpiť uistite sa, že čistíte záťaž, ktorú ste si priniesli so sebou. Každé slovo, konanie alebo skutok ktorý je na nižšej vibrácii Vám nebude sedieť, takže by ste mali byť schopní postupne ich odstrániť z Vašej normálnej komunikácie s ostatnými. Chovajte sa k ostatným tak, ako chcete aby sa oni chovali k Vám a vytvoríte si mier a harmóniu okolo Vás.

Ako pozorujete, čas sa zrýchľuje oveľa viac ako predtým, týždeň sa zdá ako pár dní a každý týždeň je naplnený takým obrovským potenciálom, ktorý zmení Vaše životy. Médiá sú stále obmedzované a len málo s toho čo sa deje sa Vám dostane do uší a očí. Avšak s úspechom pracujeme na otvorených a slobodných médiách a akonáhle sa tieto obmedzenia zrušia, nastane príval správ o každodenných udalostiach. Keď sa budeme môcť bezpečne medzi Vami pohybovať, budú sa vysielať pravidelné televízne programy ktoré nám poskytnú priestor na informovane Vás o našich plánoch a Vašej budúcnosti. Najdôležitejším faktorom je upokojiť strach ľudí a dokázať, že prichádzame v mieri a že sme to, čím sa stanete v budúcnosti. Všetko je plánované pre Vaše pozdvihnutie a dobro a nech nastanú akékoľvek zmeny Vy budete tí, ktorí získate zďaleka viac ako by ste mohli stratiť.

Aby ste mohli vzostúpiť spolu s Matkou Zemou, musí prebehnúť úplné očistenie zeme, morí a atmosféry ktoré boli ťažko znečistené. Čiastočne sa tak udialo našou prítomnosťou a použitím našich pokročilých technológií. Náš koncept vždy bol udržiavať rovnováhu na Zemi a to až do tej miery, že sme zabránili prílišnému nakloneniu zemskej osi. Zemetrasenia sú celkom prirodzené, ale zmiernili sme ich dopad tam, kde znamenali veľké ohrozenie ľudstva. Sú spôsobom akým sa Matka Zem podieľa na svojej vlastnej očiste a sú životne dôležité ak sa má vrátiť do svojho panenského stavu.

Skôr či neskôr každý z Vás bude musieť čeliť pravde o Vašej púti po Zemi. To čo Vám bolo povedané je veľmi vzdialené od pravdy a často je to zdeformované aby sa to hodilo na účely tých, ktorí Vás ovládajú. Ale narodili ste sa slobodní s právom na to, aby ste sa prejavili ako Spirituálne bytosti ktoré prežívajú fyzickú skúsenosť. Táto miera slobody bude Vaša veľmi skoro a zabudnete na ťažké časy v dualite, ale lekcie ktoré ste sa naučili s Vami zostanú. Začnete oceňovať aké ohromné skúsenosti ste nadobudli a ako veľmi Vás posunuli v evolúcii. To je naozaj to, prečo ste prišli na Zem a bol to tak nádherne osvecujúci čas, že to nebudete ani prinajmenšom ľutovať.

Som SaLuSa zo Síria a sme tak potešení z toho, ako sa k Vám dostávajú dôkazy na ktoré ste tak čakali o tom, že Temní sú na ústupe. Niet sa kde skryť alebo utiecť pred spravodlivosťou, takže sa nemusíte zaoberať ich osudom. Ako každá duša ktorá kráčala po Zemskom povrchu, všetci podliehate Univerzálnemu Zákonu a nikto nie je nad neho. Avšak zákony netrestajú, ale umožňujú napraviť Vaše chyby. Toto všetko sa deje zatiaľ čo Vy ste udržiavaní v energii Bezpodmienečnej Lásky, takže by ste mali vedieť ako veľmi ste milovaní Bohom.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |