Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 19, 2012

SaLuSa, March 19, 2012

Mnohým ľuďom je už jasné, že v štruktúrach moci čoskoro nastanú veľké otrasy a že to umožní realizáciu ďalších, oveľa ďalej siahajúcich zmien. Je dôležité že tí, ktorí blokujú postup a významné zmeny ktoré sú dôležité aby ste boli oslobodení spod kontroly sú úplne odstránení. Tento proces je už v pokročilom štádiu a tí, ktorí nám stoja v ceste sú si plne vedomí, že ich čas sa naplnil. Nemajú žiadnu možnosť ako sa s toho dostať a ich zločiny sú dobre zdokumentované s absolútnymi dôkazmi o ich vine. Nehovoríme o mesiacoch, ale týždňoch kým naše činy začnú mať dopad. Dúfame preto, že spravíme výrazný pokrok veľmi skoro a to taký, o ktorom sa dozviete. Máme čiastočnú podporu médií a veríme, že nebude veľa potrebné na to, aby sa rozšírilo presné informovanie o tom, čo sa deje. Nesnažíme sa o senzácie, ale napriek tomu tieto udalosti budú celkom výnimočné. Chceme aby bolo známe, že starý režim už nie je pri moci a bude nahradený takým, ktorý skutočne reprezentuje ľudí. Svetlo sa vracia Drahí a zasiahne pozitívne do životov všetkých.

Trvalo dlhý čas kým ste dosiahli tento bod vo Vašej evolúcii a občas to vyžadovalo veľkú dávku viery. Teraz podstupujete muky aby ste boli odmenení sériou zmien ktoré Vás pozdvihnú z chudoby a dajú Vám príchuť toho, čo bude nasledovať po Vzostupe. Po tisícoch rokov nenápadnej manipulácie ktorá Vám postupne odoberala práva až do tej miery, že ste to akceptovali ako normálne, ale nakoniec zažijete slobodu na úrovni, akú nepoznáte. Temní úmyselne vytvorili podmienky, ktoré viedli k Vášmu virtuálnemu uväzneniu vo Vašich vlastných domovoch. Ako spirituálne bytosti ste Božími Deťmi a slobodne si vyberáte svoje vlastné skúsenosti. Avšak musíme dodať, že ste si sami vybrali dualitu ako prostriedok rozšírenia a urýchlenia Vašej evolúcie.

To čo zostalo zo súčasného cyklu už pre Vás nepredstavuje žiaden strach, pretože Temným sa nepodarilo dosiahnuť ich ciele. Veľa ste sa od nich naučili, ale nikdy nebolo zámerom aby ste im boli úplne vydaní na milosť, ani ste netúžili aby nad Vami prevzali úplnú kontrolu. Vašou veľkou lekciou bolo zakúsiť oddelenie od Zdroja aby ste videli aké to je znovu nadviazať spojenie so Svetlom. Mali ste všetky príležitosti na vytvorenie Vašej vlastnej reality a niekedy v skorších civilizáciách ste dosiahli vysokú úroveň mieru a pokoja. Avšak Temní nikdy neboli ďaleko od plánovania Vášho pádu a rovnako ste mali obdobia temnoty ktoré vyústili do úplného kolapsu posledných dvoch civilizácií.

Možno sa Vám bude zdať zvláštne že dualita slúži dvom účelom a na konci budú všetky duše profitovať s toho, že sa jej zúčastnia. Každá skúsenosť má hodnotu pre všetkých zúčastnených a pamätajte, že aj keď dnes môžete byť úplne oddaní Svetlu, bezpochyby boli obdobia, keď ste tiež slúžili Temným. Pretože Vás nikto nesúdi, nemáte žiaden dôvod ohliadať sa späť a niesť vinu so sebou. Čo je najdôležitejšie je či ste sa poučili z lekcií, ktoré Vám to dalo a cez ktoré ste mohli prejsť viac ako raz. Vaše ego bude živiť Vašu prebúdzajúcu sa myseľ a nemá žiaden vplyv na rozhodnutia založené na úrovniach Vášho vedomia. Vtedy nastupuje Vaše Vyššie Ja a vtedy často nastane súboj vôle. Očakávali by sme že tí, ktorí sú pevne na ceste Vzostupu budú viesť svoje životy a robiť rozhodnutia založené na Láske a Svetle a budú vedení svojím Vyšším Ja.

Malo by byť pre Vás uisťujúce vedieť, že akýmikoľvek prekážkami teraz prechádzate, pred koncom roka budú vysporiadané. Snažte sa vidieť aké zostávajúce karmické lekcie sú spojené s Vašimi záverečnými skúsenosťami, obzvlášť preto, že Vaše najťažšie skúšky pripadajú na záverečné obdobia Vášho života. Môžme Vám povedať, že nikdy toho nie je viac než s čím sa môžete vyrovnať, napriek tomu že to tak môžete cítiť. Akékoľvek situácie majú na Vás len obmedzený vplyv a ako Vaše úrovne vedomia rastú, ste schopní si s nimi viac poradiť. Toto sú časy kedy je dôležité uvedomiť si, že ak Vám bolo ublížené, nemyslite na odplatu pretože to len znova navýši karmu.

Odpustenie je dôležitá a podstatná požiadavka ak máte ďalej rásť a čím skôr dokážete veci posunúť za seba, tým lepšie. To je obzvlášť dôležité čo sa týka rodinných sporov alebo nedorozumení, pretože chcete uzavrieť mier s každým predtým ako opustíte dualitu. Pamätajte, že na určitej úrovni budete hodnotiť svoj život a to čo Vás rozdeľovalo nemusí vždy byť také ako to chápete teraz. Počuť druhú stranu sporov alebo hádok do ktorých ste boli zapojení Vám môže mnohé odhaliť.

S takým malým množstvom času čo zostáva v tomto cykle sa sústreďte na Vaše okamžité potreby ktoré zaistia, že ste pripravení vzostúpiť. Buďte takí, ako si predstavujete akí by ste mali byť aby ste to dosiahli a môžeme Vás uistiť, že je relatívne jednoduché žiť Váš život týmto spôsobom, keď si vždy udržiavate svoje Svetlo. Všímajte si ako na to ľudia reagujú a uvedomte si, že Vaša prítomnosť často pomáha ľuďom cítiť sa dobre. Je to preto, že energie ktoré vysielate sú harmonické a pozdvihujúce. Ak toto vo väčšom meradle robia mnohé duše, pozdvihnutie nastane na ešte vyššej úrovni. Ak sa zamyslíte nad opačnou situáciou, pochopíte aké ľahké to musí byť pre duše nechať sa stiahnuť nižšími energiami.

Už po dlhší čas sa Vaša Zem kúpe vo vyšších energiách a výsledný efekt je, že nižšie energie sú transformované. Čistenie pokračuje a s odstránením Temných nastane obrovský skok dopredu. Nastane to náhle pri konečnom zarovnaní, kedy sa Vaše Slnko zarovná s mnohými ďalšími planétami a veľkým centrálnym Slnkom. Potom sa v okamihu zmeníte a zistíte, že ste vzostúpili do krásy novej Zeme. Do takej, ktorá sa len málo podobá na tú ktorú poznáte teraz, do takej ktorá žiari a je plná Svetla a nádherných farieb, tvarov a veľkostí, ktoré sú vo vzájomnej harmónii.

Som SaLuSa zo Síria a ďakujem Vám za Vašu podporu Galaktickej Federácie ktorá k Vám prechováva takú Lásku a ktorú čoskoro oveľa lepšie spoznáte.

Ďakujem SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |