Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 13, 2012

SaLuSa, August 13, 2012

Olympiáda sa skončila bez akýchkoľvek incidentov, aj keď Temní mali iné plány. Úžasné predstavenie, ktoré sa ukázalo byť príležitosťou kedy sa národy stretávajú spojilo ľudí a ukázalo, že ako druh môžete žiť bok po boku v mieri. Pozitívna energia, ktoré toto stretnutie vygenerovalo sa spojila so Svetlom po celom svete a posunulo Vás to o krok dopredu bližšie k Vzostupu. Obdobie intenzívneho Svetla, ktoré čoskoro začne, bude stavať na tom čo už existuje a Vaše úrovne vedomia sa značne rozšíria. Drahí, ste jasne na ceste k Vzostupu a jedinou osobou ktorá môže zastaviť Váš posun ste Vy. Ako sa stávate imúnni voči nižším energiám, vidíme pred Vami nádhernú cestu, ktorá Vás vedie priamo do ďalšej dimenzie. Nie je dôvod ohliadať sa späť, pretože je toho tak veľa na čo sa môžete tešiť.

Odhliadnuc od toho čo sa deje okolo Vás pamätajte, že Váš vlastný postup stále pokračuje dopredu a nič Vám nezabráni dosiahnuť Vzostupu. Avšak my máme svoje záväzky voči Vám a súrime rôzne akcie, ktoré vytvoria most čo Vás povedie do Nového Veku. Máme určité ciele ako napríklad Odhalenie a tie vytvoria podmienky potrebné na to aby sme Vás pozdvihli. Teraz musíme počkať na správny čas, pretože pri takýchto život meniacich odhaleniach je vždy dôležité využiť tú najlepšiu príležitosť začať. Avšak znovu zopakujeme, že žiadny odklad oznámenia Odhalenia nebude zdržiavať Váš postup.

Ukázali sme sa na Olympiáde, aj keď to nebolo nič výnimočné s prihliadnutím na to, že teraz sme často vídaní na Vašej oblohe. Plné Odhalenie bude v skutočnosti poslednou kvapkou pre Iluminátov, pretože to odhalí veľký rozsah ich utajovania, dokonca až do takej hĺbky, že odstránili ľudí čo sa vyhrážali, že prezradia ich tajomstvá. Naviac spojí sa to aj s ich vlastným vývojom Vesmírnych Lodí, čo sa stane všeobecnou vedomosťou. Keď sa to zverejní, prinesie to tie najúžasnejšie odhalenia o ich Vesmírnom Programe a obrovskom utajení ktoré znamenalo, že Vám boli odopreté výsledky ich výletov na Mesiac a Mars.

Ako pravda vychádza na povrch, prinúti to vládne a armádne autority aby povedali pravdu o svojich častých kontaktoch s mimozemšťanmi, pričom Vám zatajovali, že sa s nimi vôbec stretli. Napríklad skutočné fakty o havárii v Roswelli sa stali verejne známe, ale stále viete málo o tom, čo sa stalo s mimozemšťanmi, ktorí boli toho súčasťou. Takže Odhalenie je tak dôležitá záležitosť, že ju prinajmenšom neberieme na moc ľahkú váhu a keď odkladáme čo máme v pláne, máme na to dobré dôvody. Celá táto záležitosť siaha do tak veľkého množstva oblastí Vášho života. Spätné inžinierstvo havarovaných strojov Vám síce pomohlo mnohými spôsobmi, ale paradoxne to bolo v tajnosti použité na vyvíjané vojenských systémov, na použitie proti Vám. A takisto tam je zneužívanie bohatstva Vašich krajín na financovanie mimoriadne tajných masívnych projektov, ktoré mali väčšinou za účel zvýšiť moc Iluminátov a ich kontrolu nad Vami.

Stále platí, že berieme veci do vlastných rúk, ale možno teraz chápete o čo ide a že pre nás, ani pre akéhokoľvek vysokopostaveného úradníka nie je žiadna maličkosť ohlásiť Odhalenie. Ukončí to čierne operácie, ktoré boli často namierené proti iným krajinám so zámerom spôsobiť rozpory a občianske vojny. Toto sú zbrane tých, ktorým veľmi málo záleží na Vašich životoch a ktorí majú v pláne zredukovať svetovú populáciu. Toto zlo preniklo hlboko do Vašej spoločnosti a pravda nemôže byť dlhšie utajovaná. Koniec tyranie a tých, ktorí sú za ňu zodpovední sa blíži a my s našimi spojencami pracujeme veľmi usilovne aby sme priniesli úspešný záver našej snahy zverejniť pravdu.

Rozdiel medzi súčasnosťou a obdobím vedúcim k súčasnosti je taký, že sme tlačili na oficiálne zverejnenie Odhalenia. Oprávnene sme verili, že to bude mať väčšiu váhu ako keď to príde od nás a stále uprednostňujeme takýto priebeh. V konečnom dôsledku Vy viete, že sme tu s Vami a kúsok po kúsku sa uvoľňujú cesty vedúce k Odhaleniu, ktoré je neodvratné pre tlak, ktorý je vyvíjaný na Vašich Vodcov. Takže Vás prosíme aby ste umožnili aby sa udalosti udiali tak, aby boli prospešné pre všetkých ľudí. Samozrejme nastane moment, kedy budú musieť byť určité fakty zverejnené a ak na ne nebudú niektorí ľudia pripravení, nebude to kvôli nedostatku snáh pripraviť ich na to. Celý proces osvietenia ohľadom nás a našej prítomnosti prebiehal po mnohé roky a v podstate všetci ste si prežili Kozmický Vek a oboznámili ste sa s ním.

Ako ľuďom svitá pravda o Vašej realite, budú hľadať odpovede a tu môžu vyniknúť Pracovníci Svetla vysvetľovaním toho čo sa deje. Dokonca aj tí, ktorí sú už osvietení majú zdroje ešte väčších vedomostí, ktoré sa práve objavujú. Ak ste na ne pripravení, buďte si istí, že Vaši Radcovia zariadia, aby ste na ne nejakým spôsobom narazili. Oni sú, ako vy hovoríte, Vaši neoslavovaní hrdinovia, ktorí nehľadajú uznanie za svoje služby Vám. Ak ale vnímate ich prítomnosť, potešia sa ak oceníte čo pre Vás spravili. V živote máte množstvo toho, čo voláte náhodami, ktoré sú pre Vás prospešné. Určite sú za nimi oni a niekedy sa jedná o otázku života a smrti. Avšak nesmieme zabúdať, že Vaši Anjeli sa o Vás tiež starajú a ak je to nevyhnutné, vedia vykonať aj „zázraky“ ak je to to, čo je potrebné.

Som SaLuSa zo Síria a som potešený, že naše aktivity Vám priniesli relatívne mierové obdobia vo Vašich životoch. Máme zámer aby to tak pokračovalo a nakoniec podnikneme kroky na to, aby bol zabezpečený trvalý mier na Zemi. Radi by sme odstránili tie aspekty Vašich životov, ktoré nemajú miesto vo vyšších dimenziách. To tvorí časť čistenia, ktoré sa už začalo a naplno sa rozbehne veľmi skoro. Všetko čo Galaktická Federácia Svetla potrebuje je spolupráca Vašich úradov, aby bola naša práca oficiálne uznaná. To by mohlo byť prvou časťou Odhalenia, ktoré nám umožní väčší kontakt s Vami, čo máme stále v pláne.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |