Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 8, 2011

SaLuSa, April 8, 2011

Nevzdávajte sa v tejto pokročilej fáze Vzostupu. Chaos má svoj dôvod a všetko, čo sa deje, je súčasťou rozsiahleho čistenia, ktoré je plne pod kontrolou. Nie je zaujímavé, že z pokusov temných zastaviť váš vývoj, vzišla príležitosť pre presný opak? Nevedomky zabezpečujú podmienky, ktoré vyžadujú čistenie Zeme. Keďže vieme o ich plánoch, vždy sme hľadali možnosť, ako ich obrátiť v náš prospech. Niekedy ich akcie nemali žiaden iný účel než ten, že vám mali ukázať, že ak bude ich postup zastavený, budete čeliť ešte väčším katastrofám. Tieto udalosti sú budíčkom pre Ľudstvo, aby začalo používať svoju moc, ktorou môže zmeniť kurz svojej budúcnosti. Ak ste v pozícii, z ktorej môžete ovplyvňovať to, čo sa deje, ste nabádaní, aby ste konali. Niektorí z vás sú to z konkrétneho dôvodu a budú inšpirovaní k tomu, aby použili svoje schopnosti zodpovedajúcim spôsobom.

My z Galaktickej Federácie sme tu, aby sme vykonali naše úlohy, ale ich zmyslom je podporiť vás a pomôcť vám. Nikdy sme nemali v úmysle pracovať ako osamelý záchranný tím a preto máme našich spojencov, ktorí pracujú veľmi tvrdo na uskutočnení plánu pre váš Vzostup. Avšak každý z vás môže byť so svojimi schopnosťami súčasťou veľkého tímu Pracovníkov Svetla. Jednou z dôležitých oblastí týkajúcich sa šírenia pravdy o tom, čo sa deje, je podpora nás, aby ľudia neverili klamstvám, ktoré z nás vyvolávajú strach. Keď bude môcť každý vidieť, kto v skutočnosti sme, sme si istí tým, že bude naša prítomnosť prijatá a vy sa výrazne posuniete dopredu. Spolu môžeme zabezpečiť všetky potreby Ľudstva, aby sme pripravili scénu pre konečné zmeny, ktoré nastanú pred koncom cyklu duality. Potom sa budeme môcť všetci sústrediť na postavenie základov novej spoločnosti a civilizácie, založenej na tom, čo je najlepšie pre všetkých.

Cítime, že naši priatelia zo Zeme, vykonali veľmi dobrú prácu a ponúkli ďalšiu ruku, ktorá nám pomáha. Mnohí sa starajú o urýchlenie odhalenia, pretože hlásenia o našich lodiach sú na dennom poriadku. Už nie je možné naďalej utajovať našu existenciu, pretože dôkazy sa stále kopia a mnohí z vás už mali aj priamy kontakt. Toto sa najčastejšie deje vtedy, keď ste sa inkarnovali na Zem z jednej z civilizácií, ktoré sú zapojené do udalostí na Zemi. Takéto duše vždy cítili silné spojenie s nami a ľahko prijali rolu, ktorú zohrávame vo vašej evolúcii. Sme na ceste vpred vďaka vášmu pozvaniu a aj kvôli božskému nariadeniu, ktoré hovorí o ukončení duality. Takže uvidíte, že nič nemôže zdržať súčasné zážitky oveľa dlhšie a že Svetlo prúdiace na Zem urýchľuje zmeny.

Boh Všetkého, Čo Je plánuje vaše opustenie duality už od okamihu, kedy ste prvý krát zostúpili do nižších vibrácií. Podvedome ste vždy vedeli, že to tak je a to vám pomáhalo bezvýhradne veriť vo výsledok. O tejto téme sa odvtedy často hovorí a počas minulého storočia prišlo mnoho duší z vyšších dimenzií, aby vás učili. S príchodom vášho vlastného Kozmického Veku sa vaše mysle rozšírili a umožnili vám veriť v iné životné formy, žijúce mimo Zeme. S poznaním, že sme schopní cestovať medzi dimenziami, ste našli aj odpoveď pre tých, ktorí stále veria, že k vám nemôžeme prísť. NASA má nevyvrátiteľné dôkazy o živote na niektorých planétach vo vašej slnečnej sústave, ale stále ich tají. Ich expedície na Mars a Mesiac odhalili množstvo dôkazov o tom, že tam existovali civilizácie, ale ukrývajú fotografie, ktoré to potvrdzujú. Máte právo vedieť o týchto aktivitách a my vám odhalíme tieto skryté pravdy, keď budeme mať priamy kontakt.

Prostredníctvom rôznych zdrojov ste mnoho rokov dostávali správy z Galaktickej federácie. Trvalo dlhý čas, kým sa dosiahlo všeobecné akceptovanie faktu, že tieto kontakty sú skutočné a skrz ne dostávate informácie od nás. Bolo to ignorované alebo odbité mávnutím ruky tými, ktorí majú iné presvedčenie a nedokážu prijať fakt, že niektorí z vás žili v omyle. Ale teraz prichádza čas, kedy sa pravda musí stať známou. Každý z vás potom bude mať príležitosť prehodnotiť svoje zažité presvedčenia. Neexistuje žiaden nátlak, dostanete iba informácie o tom, aká je pravda o vás a vašej histórii.

Ak berieme do úvahy, že My Všetci Sme Jedno, môže byť ľahko prijateľný fakt, že niekedy bude pre nás celkom prirodzené spojiť sa. Vy ste boli izolovaní, aby sa zaistilo, že nikto nebude zvonka zasahovať do vašich skúseností na Zemi, až pokým sa pre to sami nerozhodnete. Naša ponuka pomoci s nastolením mieru na planéte bola odmietnutá vašimi vládami a bol uzatvorený pakt so Šedými, ktorí za poskytnutie pokročilých technológii dostali možnosť postaviť si na Zemi základne. To nebolo vo vašom záujme, ale za účelom postavenia mocenskej základne, ktorá by umožnila ovládnutie sveta. Vzhľadom k dramatickému nárastu úrovne vedomia, bol tento plán zmarený. Nižšie energie už nemajú takú moc ako kedysi a to znamená, že temní budú musieť odstúpiť.

Dualita nikdy nebola jednoduchá, ale čoskoro budete v pozícii, kedy si uvedomíte, že koniec je už na dohľad. Uskutočňujú sa všetky hlavné zmeny a posledné zvyšky kontroly Iluminátov miznú. Takže ešte raz opakujeme, že všetko ide dobre, pretože vaše víťazstvo je zaistené. Čas na oslavy prichádza, pretože to bude prvý krát, kedy vaša civilizácia zvládla všetky výzvy a priniesla na Zem Svetlo. A nie len to, aj Vzostup spoločne s Matkou Zemou je jedinečnou príležitosťou a vy máte tú česť zúčastniť sa.

Ja som SaLuSa zo Síria a absolútne obdivujem vašu vytrvalosť pri zdolávaní temných a vašu vieru v silu Svetla. Naozaj budete môcť povedať, že ste premohli temné sily a zvíťazili.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.