Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 15, 2013

SaLuSa, 15. marca 2013

Pretože sa všetci v súvislosti so zmenami sústredia na Prezidenta Obamu a Spojené Štáty, niekedy sa zabúda že zainteresovaný je celý svet. Keby ste tak vedeli, že posuny k zmenám sa dejú po celom svete a Ľudstvo ako celok urýchľuje príchod dňa, kedy si ich budete vedomí. Ľudia uplatňujú svoje práva a požadujú to čo považujú za potrebné pre svoje životy, aby boli oslobodení spod kontroly tých, ktorí myslia len na svoje záujmy. Darí sa to, ale častokrát za cenu konfrontácií a následného odopretia práv armáde a úradom. Avšak žiadna opozícia nezabráni ľuďom aby čoskoro získali späť svoju slobodu a nezávislosť. Sami ste si napísali konečné časy a my z Galaktickej Federácie Svetla a Pracovníci Svetla po celom svete prispievame k uskutočneniu toho, čo sa od Vás žiada.

Vieme, že stres zo žitia v týchto nepokojných časoch a potreba udržiavať svoju vieru je vyčerpávajúca, ale ako uvidíte všetko toho bude hodné. Ste Jedným a každá duša zohráva svoju úlohu, nezáležiac na tom na ktorej strane je a zistíte, že ako Svetlo prestupuje temnotu negativity, tá bude mať oveľa menší dopad. Dualita ako ste ju zažívali po všetkých stránkach dokončila svoj cyklus a na Vás zostalo vyčistiť neporiadok ktorý zanechala. Svetlo ako silnie zobúdza viac duší, aj keď niektoré majú tak pevne zakorené svoje presvedčenia, že bojujú za to aby sa ich držali. Napokon budú musieť urobiť rozhodnutie ktorou cestou ísť a môžu zostať v 3D frekvencii, ak je to to čo si želajú. Boh nekladie žiadne požiadavky na duše aby sa vyvinuli za určitý čas, ale ponúka im všetky možnosti postúpiť a vstúpiť do Lásky a Svetla Zdroja. Ako sme Vás niekoľkokrát informovali, každá duša má tú Božiu iskru v sebe a nikdy nemôže byť uhasená.

Ako pokračujete vo svojej ceste nebesá vedia, že vzostupujete do vyšších vibrácií. Umožnia želaným zmenám aby sa zhmotnili, čo Vás skutočne umiestni do Nového Veku, aj keď najskôr sa musí uskutočniť veľa čistenia. V tom sme Vám zaviazaní asistovať spolu s našimi pokročilými technológiami, ktoré ho ohromne urýchlia. S našou pomocou a inšpiráciou Vaše vlastné technológie rýchlo rastú a mnohé mnohé programy na voľnú energiu boli dokončené. Prirodzene, Ropný Priemysel a tí ktorí do neho investovali bojujú za udržanie svojej pozície na trhu, ale sú odsúdení na zánik, pretože sa musíte začať posúvať do technológií Nového Veku. Boli ste brzdení príliš dlho a nikdy sa nepredpokladalo, že budete ešte stále používať fosílne palivá v tomto štádiu svojho vývoja. Existujú mnohé vylepšenia čakajúce na predstavenie a akonáhle začneme, budú to skutočne rušné časy.

Správne sa Vám môže zdaž, že sa otvára viac kanálov od nás a Bytostí z vyšších dimenzií a je to preto, že na celkovej úrovni pokračujete vo zvyšovaní vedomia a ste schopní sa s takýmito zdrojmi spojiť. Nastane čas kedy budete mať čisté spojenie so svojím Vyšším Ja, ale nateraz tieto spojenia budú mať len tí, ktorí to majú vo svojom životnom kontrakte. Vieme, že veľa z Vás je ambicióznych a chcete prispievať k práci ktorá posúva Vašu civilizáciu dopredu, ale nie všetci sú na to dostatočne pripravení. Ale každý z Vás je tu v tomto čase aby prispel k vývoju budúcnosti. Nechajte veci vyvíjať sa svojou vlastnou rýchlosťou a jednoducho si buďte vedomí toho, keď sa Vám sama naskytne príležitosť. Stále sa sústreďte na všetky pozitívne veci a vedzte, že pomáhate vytvárať nielen svoju vlastnú budúcnosť, ale aj budúcnosť ostatných.

Vaša práca je cenená a už nemusíte byť naďalej sklamaní zo súčasných udalostí týkajúcich sa Vzostupu. Možno sa výsledok o niečo zmení oproti pôvodnému plánu, ale vždy sa prispôsobujeme aktuálnym potrebám. Ako vždy je načasovanie veľmi dôležité a základom mnohých rozhodnutí je snaha vidieť čo najviac duší napokon vzostúpiť. Ako plynie čas a úrovne vedomia rastú, Temní budú mať stále menej vplyvu na to čo sa deje a môžete ich prenechať zániku, ktorý si sami spôsobili. Sú tlačení do úzadia a strácajú svoju moc zastaviť Váš postup do Zlatého Veku. To čo zažijete keď príde sa takmer slovami nedá opísať, ale je to oveľa viac ako si teraz môžete predstaviť a prekoná to väčšinu Vašich očakávaní.

Keď budete mať možnosť vidieť prvé Mesto Svetla v Sedone, nebude to mať ďaleko od toho čo sa stane úplne bežným vo Vašich životoch. Použité technológie sú veľmi pokročilé v uzdravovaní ako ho Vy chápete a každému pomáhajú šetrne a bez vedľajších účinkov. Na uzdravovanie sa používa zvuk, farba a technológia kryštálov, ktorá je veľmi futuristická v porovnaní s Vašou dnešnou úrovňou liečiteľstva a zdravotnej starostlivosti, ale začínate plne skúmať takéto možnosti. Ste dobrovoľne inšpirovaní nápadmi, ktoré pomôžu stanoviť nový prístup k zdraviu a časom nebudete a nebudete ani môcť podliehať chorobám. Dostanete sa do bodu, kedy úrovne Vašich vibrácií budú príliš vysoké na to, aby na Vás nejaké nízke energie mali vplyv. V tomto čase tiež zažijete úplnú zmenu vo svojom tele, ktoré bude navrátené do svojej najlepšej podoby, oslobodené od porúch a efektov starnutia. Toto sú všetko kroky na ceste k tomu aby ste sa stali Galaktickými Bytosťami s plným vedomím.

Prosím pokračujte vo svojom odhodlanom prístupe k prinášaniu viac a viac Svetla na Matku Zem, pretože ona tiež zažije podobné zmeny aby bola navrátená do svojej najlepšej podoby. V súčasnosti opatrne presúva oblasti Zeme do ich nových pozícií s tým, že niektoré plochy stúpajú a niektoré sa potápajú, ale ešte nedosiahli svoje konečné miesta. Väčšina Atlantídy vystúpi popri existujúcich pobrežiach, ktoré boli k tejto obrovskej mase pripojené. Veľa z Vašej histórie je uchované v príbehoch o Atlantíde a pravda o niekdajšej veľkej civilizácii bude povedaná. Existovala po veľmi dlhý čas a žila tam väčšina z Vás. Niektorí si stále pamätáte jej potápanie a boli ste tam v jej posledných dňoch, asi pred 10 000 rokmi.

Som SaLuSa zo Síria a zanechávam Vás s našou Láskou a Svetlom.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |