Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 22, 2013

SaLuSa, 22. marca 2013

Tak veľa sa toho deje na Vašej planéte, že začína byť oveľa väčšiemu množstvu ľudí zrejmé, že sľubované zmeny sú na ceste. Určite to nie sú pre Vás ľahké časy, pretože ste v centre toho čo sa deje. Avšak Vy ste sa rozhodli byť v tento čas na Zemi, ktorý predstavuje významnú súčasť Vašich skúseností, ktoré Vás pripravia pre Vaše budúce úlohy. Časom sa mnohí z Vás stanú Mentormi pre ostatné vynárajúce sa civilizácie. Bude to Váš spôsob služby potom, čo dosiahnete vyšší stupeň pochopenia, ktorý Vám prinesie status Majstra. Toto je prirodzený postup ako sa stávate viac zo Svetla a budete chcieť pozdvihovať ostatných so sebou.

Usporiadanie ktoré vo Vesmíre vidíte pochádza od všetkých duší, ktoré dosiahli bod kedy si uvedomili, že v konečnom dôsledku neexistuje nič iba Láska a že všetok život má v nej svoju podstatu. Dokonca aj teraz stúpate hore a ste si vedomí úžasnej sily Lásky. Je to život samotný a najmocnejšia sila vo Vesmíre, ktorá Vám umožní pokračovať v raste cez dimenzie. Ako ste boli často informovaní, Vaše skúsenosti v nižších dimenziách boli určitým spôsobom experimentom aby sa zistilo ako Vy, ako Bytosti Svetla, môžete znovu nájsť svoje skutočné ja. Oni nie sú a ani nikdy nebudú Vašou skutočnou realitou, pretože máte svoj skutočný domov vo hviezdach kde ste žili v úplnej jednote a Láske ako Jedno. Dualita bola prostriedkom, ktorý umožnil oddelenie a prežitie temnoty a Svetla v tej istej dimenzii.

My z Galakticej Federácie Svetla zisťujeme, že v súčasnosti nastal taký rýchly pokrok vo Vašich úrovniach vedomia, že už dokážete vnímať a vizualizovať si Zlatý Vek. To je úžasný úspech, pretože ako sa na neho budete sústrediť, skracujete tým čas kedy sa pre Vás zhmotní. Svetlo preberá moc na Zemi a už sa nemusíte obávať zostávajúcej temnoty, pretože je premieňaná masívnym prúdom Svetla. Odpovede na Vaše problémy sa už našli a prostredníctvom našich spojencov začínajú byť uplatňované. Ich výhody sú predstavované s voľnou energiou v popredí, aj keď nemôžete toho očakávať naraz príliš veľa, ale postupné, dobre naplánované predstavenie. Nemôžeme tlačiť na urýchlenie týchto záležitostí, ale budeme podporovať živobytie a ochranu tých, ktorí sú v tom zainteresovaní.

Čakali ste dlho na nejaké viditeľné zmeny, pretože veľa sa toho dialo za oponou a bolo to hlavne o pozitívnom vplyve a inšpirácii. Keď ste otvorení voči našim radám, buďte si istí, že Vám ich dáme a môžete nás zavolať kedykoľvek. Ak sú Vaše požiadavky tiež pre dobro ostatných, urobíme čo budeme môcť aby sme zabezpečili, že dostanete pomoc ktorú potrebujete. Sme často nepozorovanými Pracovníkmi Svetla po Vašom boku a dávame Vám našu lásku a naše rady. Sme samozrejme neprestajne zainteresovaní v pomoci Matke Gaii a zistíte, že udalosti spojené s ňou a s fyzickými zmenami sa pokojne uskutočňujú. Skutočne, čím viac zvýšite úrovne Vášho vedomia na Zemi, o to jednoduchšie to všetko bude.

Prijímate viac energie, ktorá pochádza z mnohých zdrojov mimo Zeme. Vaša Jarná rovnodennosť je jedným takýmto príkladom a mnohí, mnohí ľudia cítili ten vplyv. Je to pozdvihujúca energia, ktorá Vám dá to čo sa dá nazvať „ dobrým pocitom“ a nádherný pocit pokoja a šťastia. Držte sa ho a zistíte, že niektorí ľudia vo Vás pocítia zmenu a čoskoro sa to stane Vašim bežným spôsobom bytia. Predstavte si svet plný duší, ktoré sú všetky ako Jedno a trvalo žijú vo Svetle a Láske, pretože to príde ako budete postupovať do 5tej dimenzie. Niektorí z Vás sú už tam alebo už celkom blízko a Vy ste tými, ktorí ukazujú cestu. Váš príklad budú mnohí nasledovať tam, kde ste vytvorili cestu. Nachádzate sa v tak nádherných časoch, kedy je doslova všetko možné, takže nijakým spôsobom neobmedzujte svoje ambície alebo vieru v seba samých.

Ako sú temnota a tí, ktorí sú za ňou odhaľovaní, znovu Vás žiadame aby ste dovolili prirodzenej spravodlivosti ísť svojou cestou. Vedzte, že každá jedna duša bude niekedy zodpovedať za svoje zločiny proti Ľudskosti, ale jednoduché omyly sú akceptované ako Váš proces učenia. Zdôrazňujeme, že nejde o žiadne trestanie a Vy si vyberiete ako ich napravíte alebo prekonáte. Boh Vám nedal slobodnú vôľu aby potom obrátil skutočné omyly proti Vám. Nastane to len v prípade, keď existuje zámerný pokus o ublíženie alebo zabitie inej duše, ktorý vyžaduje ďalšie skúsenosti, ktoré Vás poučia o chybách vo Vašich spôsoboch. Je to karma a bude súčasťou Vášho životného plánu, ak sa zaviažete cez to prejsť. Všetko je vedené s najväčšou láskou a pozornosťou aby Vám to pomohlo prejsť Vašimi skúsenosťami. Vaši Radcovia a Anjeli robia pre Vás viac ako ste si bežne vedomí a sú s Vami stále na Vašej ceste životom.

My z Galaktickej Federácie Svetla sme pôsobili na ľudí vysoko postavených, aby sme posunuli ich snahu na uskutočnenie určitej formy odhalenia. Svojím spôsobom to skoro vôbec nie je potrebné z dôvodu našej prítomnosti na Vašej oblohe a mnohých správ a článkoch o nás. Väčšinu z Vás to neprekvapí, ale záleží aj na tom ako ďaleko tie odhalenia pôjdu, aby ukázali naše prepojenie s Vami. Len v tomto storočí ste objavili oveľa viac historických dôkazov o nás a našom kontakte s Vami po mnohé tisícročia. Už to nie je možné ďalej ignorovať alebo popierať okrem tých, čo majú úplne nekompromisné presvedčenia. Radi by sme sa dostali do situácie, kedy Vaše vlády priznajú, že s nami majú kontakt už takmer 100 rokov a potvrdia, že sme vždy k nim pristupovali s láskou a mierom. To zmierni akékoľvek obavy, ktoré niektorí ľudia stále majú a ktorí boli vedení veriť, že sme ako tie príšery zobrazované vo Vašich sci-fi a filmoch.

Som SaLuSa zo Síria a musím gratulovať Pracovníkom Svetla za to, že sa usadili v nových vibráciách, ktoré ich ponesú dopredu do Nového Veku. Máte tak dôležitú prácu ako predtým, ak nie dôležitejšiu, pretože pripravujete ľudí na posledné kolo a prekročenie cieľovej pásky. Víťaztvo je Vaše a havnou cenou je nikdy nemusieť znovu zažiť oddelenie od Boha a Vášho skutočného domova medzi hviezdami. Milujeme Vás a Váš zámer nájsť svoju budúcnosť a miesto medzi nami ako pravé Galaktické Bytosti.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a Danica


< previous message | next message >


Share |