Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 12, 2012

SaLuSa, 12. novembra 2012

Drahí, záležitosti sa naozaj dali do pohybu s príchodom 11.11. ktorý otvoril portál, cez ktorý prešlo veľké množstvo Svetla cez Vás a na Zem. Tí z Vás, ktorí si našli čas na prácu so Svetlom nielenže zvýšili svoje vlastné vibrácie ale aj vibrácie planéty. Je pravdepodobné, že ste sa následkom toho cítili pozdvihnutí a malátni, ale to sa ustáli. Možno tou najvýraznejšou zmenou vo Vás bude, že si v sebe všimnete hlbší pocit pokoja a mieru. Ako sa budete zúčastňovať na ďalších pozdvihnutiach, budete čoraz viac v Jednote a ostatní budú „cítiť“ tie silné energie, ktoré vysielate. Nachádzate sa v čase na ktorý ste čakali a ak sa poobzeráte okolo seba uvidíte, ako sa všade uskutočňujú zmeny. Prinesie to radosť a šťastie a to znovu pozdvihne vibrácie.

Na osobnej úrovni nie je nič dôležitejšie ako Vaša príprava na Vzostup. Nech už je Vaša predstava o Vzostupe akákoľvek tak vzostúpite a potom bude všetko ostatné rýchlo nasledovať. Neobávajte sa o materiálne veci, pretože všetko čo budete potrebovať Vám bude prístupné a v skutočnosti aj viac. Plán na zabezpečenie Vášho komfortu zohľadňuje všetky aspekty Vašich potrieb a prechod z Vašej súčasnej dimenzie do 5tej bude hladký. Užívajte si túto skúsenosť pretože je unikátna a Vašim privilégiom je, že ste na ňu boli vybraní. Neexistuje absolútne nič čoho by ste sa mali báť a každá duša na každej úrovni bude milovaná a bude o ňu postarané. Budeme Vás sprevádzať a zabezpečíme aby proces prebehol hladko a privítame Vás vo vyšších sférach.

Pretože sú Vaše mysle zamestnané inými záležitosťami, existuje jeden aspekt Vašich budúcich životov, ktorému sa nedostalo veľa pozornosti. Hovoríme o Vašich manželstvách alebo partnerstvách, pretože sa budú týkať vyšších dimenzií. Už nebudete viazaní 3D sľubmi a bude to rozhodnutie na každom z Vás či si želáte v nich pokračovať a zistíte, že máte oveľa viac slobody. Takisto na rozdiel od Zeme kde je príťažlivosť väčšinou fyzická, je láska duší výmena energie ktorá bude prirodzenou, pretože tí v ktorých prítomnosti budete, budú mať vibráciu v harmónii s tou Vašou. Avšak môžete „spojiť“ energie na ešte vyššej úrovni a z akéhokoľvek dôvodu sa stať Jedným. Môže to byť napríklad z dôvodu spoločnej služby Svetlu a dokonca kvôli privedeniu ďalšej duše do Vášho sveta. Takéto zjednotenie ďaleko prevyšuje čokoľvek čo ste doteraz zažili.

Ako sme Vám predtým hovorili, skoro každý aspekt Vášho života ako ho teraz chápete sa zmení. Rýchlo sa prispôsobíte novému rozšírenému spôsobu života, ktorý ponúkne tak veľa možností cestovania, zatiaľ čo predtým ste boli obmedzení na cestovanie len po Zemi. Nie len to, ale aj cestovanie do vyšších dimenzií, kam sú niektoré duše pripravené ísť. O Vašej Zemi sa hovorilo ako o „planéte - väzení“ čo je priliehavým názvom, pretože kvôli Vašim nízkym vibráciám Vám bolo zabránené opustiť ju. Z toho istého dôvodu bolo zemským energiám zabránené znečisťovať okolitý vesmír.

Pre podobné príčiny ste boli držaní v karanténe aby sa zabezpečilo, že experiment prežívania duality nebudú rušiť vonkajšie vplyvy. Jedinou výnimkou boli istí Mimozemšťania, ktorí dostali povolenie kontaktovať Vás, pretože majú nízke vibrácie podobné tým Vašim. Prirodzene ako sa zvyšovali Vaše vibrácie, čo sa dialo celkom výrazne počas posledných 30 rokov, tak ste pritiahli pozornosť tých, ktorí sú viac vyspelí. Takže v skutočnosti stretnete iné civilizácie, o ktorých v súčasnosti máte len veľmi malé alebo žiadne vedomosti. Samozrejme nás z Galaktickej Federácie Svetla poznáte a sme Vašimi dlhodobými priateľmi a rodinou.

Zem bude pre Vás vždy predstavovať krásne spomienky napriek traume a utrpeniu mnohých životov, ktoré boli pre Vás ťažkými výzvami. To vyváži rýchly spirituálny rast, ktorý vyplýval z takýchto skúseností. Žiadne miesto vo Vesmíre neponúka podobné možnosti pre rast a je to jedným z hlavných dôvodov, prečo ste prijali takéto výzvy. Vaše spomienky na toto obdobie napokon zapadnú do úzadia, ale vždy budete profitovať z rastu úrovní Vášho vedomia. Dualitu opustíte ako oveľa väčšie Bytosti akými ste boli, keď ste do nej prvý krát pred dávnymi vekmi vstúpili. Takže si užite nasledujúce týždne, počas ktorých sa to začne a ktoré Vám prinesú mnohé zo zmien, ktoré očakávate.

Kolaps starého systému prekročil hranicu z ktorej by mohol byť znovu obnovený a my sme pripravení Vám pomôcť zaviesť ten nový. V zákulisí sa toho skutočne deje veľa a pokročilo to dosť rýchlo. Pokračujeme v ukazovaní sa Vám na Vašej oblohe viac ako kedykoľvek predtým a keď budeme môcť konečne uskutočniť naše prelety vieme, že budú dobre prijaté. Cítime, že napokon sa začínate uvoľňovať a akceptovať veci tak ako sa dejú s vedomím, že všetko je v poriadku a budete profitovať z našej pomoci, ktorá záležitosti urýchli. Čokoľvek je potrebné aby sa na tejto strane Vzostupu udialo sa udeje tak, ako bolo zamýšľané.

Želáme si aby Vaše média boli uvoľnené spod nátlaku tých, ktorí falšujú Vaše správy, často prekrúcaním faktov aby Vás zavádzali. Taktiež množstvo zákonov, ktoré boli zavedené budú zmenené, aby ste mali väčšiu slobodu informácií a aby už utajenie nebolo výhovorkou na skrývanie pravdy. Celkový rozsah toho ako ste boli držaní v temnote ďaleko presahuje hranicu Vášho podozrenia a budete užasnutí nad tým, čo sa vyvinulo z Vášho Vesmírneho Programu. Zistíte, že s pomocou Mimozemšťanov bol vykonaný úžasný pokrok vo Vesmírnom cestovaní. Celkom veľké množstvo lodí ktoré pozorujete na oblohe sú Vaše vlastné, o ktorých Vám bolo zabránené vedieť.

Som SaLuSa zo Síria a teším sa na príležitosť, kedy sa budeme môcť stretnúť a vymeniť si priateľské privítanie. Prijmete nás s ľahkosťou, pretože my sme Vy z vyššej úrovne vedomia. Máme tak veľa toho s čím sa chceme s Vami podeliť a bude to nádherný čas. Naša láska vždy voľne plynie ku Vám všetkým.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica

www.galacticchannelings.comShare |