Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 11, 2011

SaLuSa, March 11, 2011

Vesmír čaká na to, že sa stanete Galaktickými Bytosťami, na čo ste boli pripravovaní. Pokým budete mať túžbu postúpiť do vyšších dimenzií, dosiahnete to bez ťažkostí. Všetko, čo potrebujete, je v procese prípravy a je to veľká súhra energií, ktoré prichádzajú až z Centrálneho Slnka. Vyvíjate úsilie, aby ste pritiahli vyššie energie a tie k vám s veľkou pravdepodobnosťou dorazia. Dôkazy už existujú, pretože niektoré duše sú si vedomé toho, že ich vedomie podstatne stúplo. Tento rok prinesie mnoho príležitostí pre tých, ktorí si želajú prispieť k zabezpečeniu mieru na Zemi alebo podieľať sa na obnove Matky Zeme do pôvodného stavu. Vieme, že mnohí z vás túžia pomôcť a uisťujeme vás, že vaše ponuky nezostanú nepovšimnuté.

Veľmi povzbudivé je vaše zhodnotenie situácie, v ktorej sa teraz nachádzate. Je to búrka pred pokojom a táto situácia vyžaduje, aby čo najviac z vás pozeralo cez ňu dopredu a nespúšťalo zo zreteľa cieľ. Rozptýlení je veľa a temní neodstúpia, pokým nedostanú ultimátum. Buď rezignujú, keď budú o to požiadaní, alebo sa dostanú do neudržateľnej situácie, kedy nebudú mať na výber. Každá duša bude musieť v nejakej fáze čeliť zhodnoteniu svojich činov, ale my netrestáme nikoho a umožníme vyššej moci vysporiadať sa so zločinmi spáchanými proti Ľudskej rase. Všetko o vás je známe a nikoho neoklamete o tom, čo ste urobili. Dokonca aj vaše zámery sú známe a aj všetky myšlienky, ktoré ste kedy mali.

Budete samozrejme vedieť, či máte alebo nemáte nejaký temný skutok na svedomí, takže začnite tým, že si odpustíte. Boli ste v dualite, aby ste sa učili zo skúseností a robiť chyby je ľudské. Nejde o žiaden akt namierený proti vám, ale niekedy budete povolaní, aby ste ich napravili. Koncept „oko za oko“ nie je spôsob, akým funguje karma. Karma vám pomôže pri rozhodovaní sa, aké ďalšie zážitky potrebujete na to, aby ste prekonali svoje slabosti. Napokon sa vďaka týmto skúsenostiam stanete silnejšími a už nebudete musieť znova zažívať to isté. Pracovníci Svetla dosiahli takú úroveň pochopenia, kedy sa očakáva, že vytvoria v súčasnom živote veľmi malú karmu. Majú vnútorné poznanie toho, čo je správne a čo nesprávne a to im pomáha pri výzvach duality. Majú v sebe silnejší vnútorný hlas, ktorý ich varuje, keď sa odkláňajú od svojho životného plánu. Slobodná vôľa je vaše Bohom dané právo, ale keď ste súhlasili so svojim životným plánom, vaši sprievodcovia sa starajú o to, aby ste sa ho držali.

Keď vzostúpite, budete mať len malé alebo žiadne problémy s nižšími energiami, pretože tie nemôžu existovať vo vyšších vibráciách. Avšak je možné privodiť si karmu, dokonca aj vtedy, ak by vaše zámery boli čestné a čisté. Ak robíte dobro, musíte sa uistiť, či nezasahujete do niekoho životného plánu. Ale budete vedieť, čo sa od vás vyžaduje a tak nebudete zasahovať do životných plánov druhých. Pri každej udalosti budete pravdepodobne súčasťou skupiny, ktorá koná na základe zdieľaného vedomia. Ak sa tak udeje, bude to preto, že máte spoločný cieľ. Niektorí z vás sa inkarnujú v skupinách práve z tohto dôvodu. Takže vždy nájdete tých, s ktorými máte byť, tak sa pozerajte na lekcie, ktoré vznikajú z vašich spojení. Nezáleží na tom, kto iniciuje tieto zážitky, pretože každý je toho súčasťou.

Zachovajte pokoj, keď budú udalosti na Zemi pokračovať, pretože občas sa objavia nejaké ťažkosti, ale nikdy nebudú trvať dlho. Mnohé potrebuje vyčistiť, ale už skoro pochopíte prečo a prijmete to. Lepšie sprístupnenie otvorí dvere prvému kontaktu s nami a hneď na to bude založený globálny komunikačný systém. Budete poznať naše plány, pretože chceme, aby ste boli ich súčasťou. Staráme sa o oveľa viac vecí, než tie, o ktorých viete a ak je to nevyhnutné, nechávame si detaily pre seba. Avšak počuli ste o našej operácii, ktorá ukázala vašim vládam, že nedovolíme použitie jadrových zbraní. Dokázali sme tým, že môžeme deaktivovať všetky vaše jadrové zbrane.

Počas mnohých tisícročí sme ochraňovali vás a vašu Zem a často dochádzalo k nejakým prírodným katastrofám. Vojny sú však vašou vecou a sú súčasťou karmy, pretože ste túžili po vojne so svojimi susedmi. Veľká túžba po mieri vám zaistila pomoc a my sme dostali povolenie zareagovať. Vyjadrili ste jasne, že vojen už máte dosť a plány na ich úplné zastavenie už existujú. Pre nás nie je žiadny problém zabezpečiť svetový mier. Máme na to špičkové technológie a ak dôjde k narušeniu mierových dohôd, máme od Stvoriteľa povolenie zasiahnuť. Preto vás znova žiadame, aby ste zostali pokojní a posielali svoje Svetlo tam, kde cítite, že je potrebné. Láska je mocná zbraň, ktorá roztopí aj najtvrdšie srdce a keď sa spojíte, sila vašej lásky sa zväčší.

Ja som SaLuSa zo Síria a hovorím za celú našu skupinu – veľmi si želáme pristáť, aby sme vás mohli inšpirovať. Avšak musíme brať ohľad na vaše pravidlá a tak všetko dôkladne plánujeme. Nakoniec budeme známi na celom svete a vy budete mať zábavu pri pokusoch identifikovať civilizáciu spojenú s obrovským množstvom lodí, ktoré bude vidieť. Menšie prieskumné lode budete na nebi vídať pravidelne, pretože tie sa používajú špeciálne na cestovanie vo vašej atmosfére. V súvislosti s tým nám dovoľte povedať, že sa George Adamski stretol s Venušanmi. Pristáli na svojej prieskumnej lodi v tvare zvonu a lode tohto typu boli často videné. V skutočnosti došlo k mnohým kontaktom tohto druhu. Tešíme sa na vzrušujúce časy, ktoré sú pred nami a na oslavy, ktoré začnú našim príchodom.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.