Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 4, 2011

SaLuSa, March 4, 2011

Sily Svetla robia všetko, čo môžu spraviť z vyšších dimenzií, aby dosiahli skorý koniec problémov v Líbyi. Nechceme vidieť zbytočné úmrtia a krviprelievanie a zmenu režimu nemožno zastaviť. Všetko sa neustále mení a pre mnohé krajiny nastal čas pohnúť sa ďalej. Ľudia po celom svete sa prebúdzajú a až teraz si uvedomujú, že boli udržiavaní na nízkej úrovni a boli im odopierané ich práva. Stará paradigma umožňovala kontrolu a oddelenosť, ale Svetlo už plne vstúpilo na scénu a prelomilo bariéry, ktoré voči nemu vystavali temní. To uľahčí zmeny v prípade, že budú ľudia na prvom mieste. To sa rieši a dokonca aj krajiny, ktoré sú stabilnejšie, nevyhnutne potrebujú zmeny.

Netreba dodávať, že Galaktická Federácia má hlavnú úlohu v akciách, ktoré teraz prebiehajú. Musíme čakať na správny čas, lebo ten je veľmi dôležitý. Ak si tiež prajete vidieť pozitívny koniec rozvracania v mnohých krajinách, je potrebné uskutočniť určité zmeny. Naďalej verte a posielajte svoje Svetlo všade tam, kde máte pocit, že je potrebné. Máte určite veľkú zásluhu na tom, čo už bolo dosiahnuté a vaša aktívna účasť na zmenách bola vždy súčasťou plánu. V skutočnosti sme tím, či si to uvedomujete alebo nie a naše spojenie sa upevní, keď budeme môcť otvorene spolupracovať. Vieme, že mnohí z vás sa túžia pripojiť k spoločnému úsiliu a uisťujeme vás, že vaše vedomosti a schopnosti budú využité. Nikdy sme nemali v úmysle čistiť Zem bez vašej účasti, ale potrebujete naše technológie, aby sa práca dokončila čo najrýchlejšie.

V súčasnosti vyčkávame, ale naši spojenci zvyšujú tlak na odstránenie prekážok. Môžete povedať, že udalosti sú v zlomovom bode, pretože prúd energie zmien sa nedá blokovať príliš dlho. Už iba pár mesiacov bude trvať, kým sa určité záležitosti vyriešia a to je najviac, čo vám teraz môžeme povedať. Na vašej oblohe je nás stále viac a odhalenie je už takmer iba formalita, pretože naša existencia už nemôže byť naďalej skrývaná. Je to už len otázka postoja vašich vlád. Ale tie sa boja toho, aký by to malo vplyv na niektoré nepríjemné otázky, ktoré by radšej nechali nezodpovedané, ale pravda musí vyjsť najavo. Vyhováranie sa na „národnú bezpečnosť“ nebude už veľmi dlho fungovať, pretože sa skončia všetky vojny a vojaci budú stiahnutí z cudzích krajín. Nezávislosť ľudí sa musí obnoviť a ako splnomocnenci Stvoriteľa sa môžeme o to postarať.

Vzostup sa blíži a potrebné energie prúdia na Zem. Je to starostlivo naplánované tak, aby ste neboli vystavení priveľkým prívalom energie naraz a vieme, že mnohí z vás už začínajú cítiť ich prospech. No na druhej strane sú tieto energie postačujúce na to, aby sa zaistilo, že sa kolektívne vedomie dostane na potrebnú úroveň. Mnohí z vás cítia zmeny v sebe a už iba to dokazuje, že ste na ceste ku Vzostupu. Pocity pokoja vo vnútri a pocit jednoty so všetkým vás pozdvihnú do stavu, kedy budete schopní preplávať cez všetky nepríjemnosti, pretože tie vás môžu zasiahnuť iba vtedy, keď im to dovolíte. Je to Zlatý Vek, čo vás čaká na konci dúhy, ktorá vás približuje ku Vzostupu a vy budete nakoniec dobre pripravení. Vravíme vám iba, aby ste išli s prúdom a verili vedeniu svojho Vyššieho Ja a vašich Sprievodcov.

Pokúste sa žiť tak, ako keby ste už vzostúpili a sústreďte sa na činy a slová lásky. Čím viac urobíte, tým viac budete pripravení na presun do vyššej dimenzie. Pamätajte, že v prvom rade ste Bytosti Svetla a nakoniec sa stanete Bytosťami s vyššou úrovňou vedomia. Takže všetkým, čo teraz robíte, sa pripravujete na koniec cyklu a opustenie všetkých energií s nižšou vibráciou. Čokoľvek, čo ešte zostáva v tomto konkrétnom čase, bude treba vyčistiť, dokonca aj myšlienky, ktoré sú dedičstvom rôznych období vášho života. Nedodávajte im energiu, ktorá im umožňuje naďalej existovať a tak stratia moc zasahovať do vášho prebúdzajúceho sa vedomia. Až doteraz reagovala väčšina ľudí na svoje ego, ktoré živilo ich pocity velikášstva a namyslenosti. To sa zmení, keď budete voči druhým cítiť bezpodmienečnú lásku. Len si predstavte, aká nádherná starostlivá spoločnosť by tu bola, keby sa dosiahla táto úroveň vedomia.

Mať dostatok peňazí na zabezpečenie všetkých vašich potrieb, môže vyzerať ako nevyhnutnosť, ale raz uvidíte aké rozdeľujúce to je a chamtivosť nikdy nie je dobrá voľba. Bohatstvo je problém, ktorý poblúznil mnoho ľudí, ktorí zabudli na to, že jeho obstarávanie je iba popieraním iných nárokov. Preto bude bohatstvo spravodlivo rozdelené, pretože spolu je to všetkého viac než dosť na zabezpečenie potrieb každého. Udržiavanie ľudí v chudobe často bez základných životných potrieb je úmyselný plán Iluminátov, ktorý má zabezpečiť závislosť ľudí na ostatných. To ide často ruku v ruke so slabým vzdelaním, ktoré tiež zabraňuje dosiahnuť takú životnú úroveň, ktorá by bola uspokojivá. Každá duša by mala mať rovnaké príležitosti, ale elita robí všetko preto, aby bola priepasť medzi chudobnými a bohatými zachovaná.

Ja som SaLuSa zo Síria a som ohúrená tým, že ste všetci prežili toľko životov a zažili všetky aspekty života na Zemi. Ešte nikdy ste nezaváhali a našli ste silu stať sa Svetlom v temnote, ktorá zahaľuje Zem. Ste naozaj úžasné Bytosti, ktoré oblažujú naše srdcia a my sme skutočne poctení, že sme vašimi partnermi a priateľmi v posledných dňoch tohto cyklu. Naša láska je stále s vami a vy môžete čerpať z našej sily.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.