Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 11, 2011

SaLuSa, February 11, 2011

Udalosti naberajú na rýchlosti a bez pochýb nadchádzajú príležitosti na pokrok. Ukázali sme temným naše odhodlanie začať naše aktivity, čo bude viesť k udalostiam, ktoré budú signalizovať začiatok zmien, ktoré vyčistia cestu pre nás a našich spojencov. Oni vedia, že to myslíme vážne a už viac nebudeme objektom ich zasahovania. S postupom času sme stále silnejší a miera prekážok, s ktorými sa stretávame, sa znižuje. Boj o moc je takmer pri konci a my presadzujeme náš zámer prejaviť sa otvorenejšie. Úroveň vedomia stále rastie a to tiež nám pomáha, pretože sa tým viac z vás prebudí k pravde. Temní vám už nemôžu naďalej zakrývať oči, pretože ste sa stali múdrejšími a chápete, čo robia. Výsmechom voči vám počas posledného storočia je, že toľko mladých ľudí zomrelo alebo bolo zranených v boji. Tvrdili im, že bojujú za svoju krajinu, ale v skutočnosti bola väčšina vojen vymyslených a falošne vyvolaných kvôli zisku. Tmaví zdecimovali obyvateľstvo Zeme, aj ako súčasť ich plánu zredukovať populáciu na počet, ktorý by mohli ľahšie ovládať.

Napriek traume a deštrukcii, ktoré ste zažili, ste opäť našli Svetlo a viete, že iba mier a láska obnovia vašu Zem. Dosiahnutie tohto cieľa by mohlo byť ešte nedávno považované za nemožné, ale vďaka zvýšenej úrovni vedomia ste založili Mriežku Svetla okolo Zeme. Tá uzemňuje Svetlo na Zemi a premieňa negatívne energie, dávajúc vám príležitosť natrvalo sa presunúť do Svetla. S dualitou nikdy nebolo ľahké vysporiadať sa, ale to ste vedeli pred tým, ako ste sa dobrovoľne rozhodli zažiť ju. Boli ste si vedomí aj toho, že vám veľmi pomôže ak sa v budúcnosti stretnete s temnými. Začínate si uvedomovať svoju vlastnú moc spoluvytvárať vašu budúcnosť a teraz nastal čas, aby ste ju použili. Sústreďte sa na to, čo pre vám znamená Vzostup a projektujte svoje myšlienky do budúcnosti. Keď milióny ľudí urobia to isté, manifestuje sa presne to, čo chcete.

V každodennom živote budete mať vždy možnosť otestovať sa. Pokúste sa ostatných vnímať ako odraz seba a zaobchádzajte s nimi tak, ako by ste si želali, aby oni zaobchádzali s vami. Postupom času si všimnete, že postoje ľudí okolo vás, sa viditeľne zmenili. Dokonca aj teraz cítime, že to určite dokážete vnímať u svojich priateľov. Dosiahnete tak pozoruhodné výsledky. Pomocou vysokých energií, ako máte vy, môžete skúsiť liečiť iba silou myšlienky. Vyšlite energiu Lásky a nepochybujte o tom, že má moc pomôcť nie len jednotlivcom, ale aj veľkým skupinám. Kvôli Zákonu príťažlivosti si potom pritiahnete viac energie Lásky k sebe. Môžete pomáhať alebo škodiť ľuďom svojimi myšlienkami a skutkami, takže buďte opatrní. Nič z toho, čo robíte, neskryjete, pretože vždy dôjde k revízii vášho života. Vesmírne zákony sa starajú o takéto záležitosti a každý jeden skutok je zaznamenaný. Ste to vy naši drahí, kto sa rozhoduje, ako budete pristupovať ku svojim nedostatkom a či budete ochotne zažívať udalosti znova, aby ste ich prekonali.

Väčšina toho, čo som spomínala, sa týka iba života v dualite. Keď vzostúpite, nižšie energie necháte ďaleko za sebou, pretože nedokážu existovať vo vyššej dimenzii, kde budete zažívať úplné šťastie a pokoj. To je to, na čom teraz pracujeme a aj keď vravíme, že víťazstvo je už naše, stále nám zostáva mnoho práce. Bude to krátko pred tým, ako budú niektorí z vás povolaní, aby pomáhali v najúžasnejšom období, ktoré zmení všetko, čo môže byť pozdvihnuté na vyššie vibrácie. Nehovoríme iba o Zemi, ale o nástrojoch a strojoch, ktoré budú odzrkadľovať Nový Vek založený na voľnej energii. Tieto pokroky vám boli zámerne upierané. Tak vás udržali závislých na sebe a mohli ľahšie ovládať vaše životy.

Vaše životy sa výrazne zlepšia a tí, ktorí vám stáli v ceste budú odstránení z pozícií moci. Keď správni ľudia preberú vládu, začne nové éra spolupráce a my z Galaktickej Federácie budeme môcť otvorene pracovať po vašom boku. Už iba na krátko sú temní prekážkou pre cestu vpred. Ale pracujeme na tom spolu s našimi spojencami, ktorí majú prístup k mnohým ľuďom, ktorí sú pripravení pridať sa k nám. Zásadné zmeny musia nastať skôr, než pretrhneme zostávajúce väzby s temnými. Už nevedia, komu môžu veriť a to výrazne obmedzuje ich možnosti zastaviť pokrok.

Na rozdiel od vás nepoznáme únavu fyzickú ani psychickú, ani nie sme frustrovaní z omeškania. Vidíme všetko oveľa jasnejšie, vrátane budúcnosti. Preto vás opakovane upozorňujeme, že máte málo alebo žiadne dôvody na obavy, pretože súboj už je vyhratý. Nech už čelíte čomukoľvek nedovoľte, aby do vášho života vstúpil strach. S vývojom udalostí v tomto roku uvidíte veľa dôkazov našej pomoci na vašej ceste ku Vzostupu. Je to skutočnosť a božské nariadenie, ktoré sa uskutoční v dôležitom bode významného zarovnania, ktoré nastane 21. decembra 2012. Od toho okamihu sa budete vyvíjať do ešte vyšších dimenzií, každej krajšej a pokojnejšej než tá predošlá.

Ja som SaLuSa zo Síria a dúfam, že ste pripravení na mimoriadny rok plný prísľubov. Mnohé čaká na to, aby mohlo vstúpiť do vašich životov a zmeniť ich naveky. Pokrok, ktorý ste spravili v tak krátkom čase, bol úchvatný, ale v porovnaní s rokmi 2011 a 2012 sa bude zdať bezvýznamný. Nezabúdajte na to, keď budete skľúčení a tma sa rozplynie.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.