Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, February 14, 2011

SaLuSa, February 14, 2011

Prešli ste dlhú cestu svojej evolúcie, kým ste dosiahli tento bod v čase. Tento cyklus bol jedným z tých, počas ktorých ste sa dotkli temnoty, ale aj napriek tomu ste našli cestu späť ku Svetlu. Nemusíte si spomínať na všetko, čím ste prešli, ale ak by ste to urobili, uvedomili by ste si, aký mimoriadny úspech ste dosiahli. Ešte nie ste za vodou, ako sa hovorí, ale s lepším pochopením, čo vás čaká do Vzostupu, sa s tým môžete úspešne vysporiadať.

Tí, ktorí majú pozitívny prístup, vnímajú problémy ako príležitosti posunúť sa do novej éry mieru a spolupráce. Je to otázka viery v tých, ktorí majú vyššie vibrácie a prišli sem, aby hovorili o tom, ako môžete urobiť kvantový skok. Žiadajú vás o podporu a čím viac ľudí bude rozmýšľať pozitívne, tým ľahšie sa budú napĺňať vaše túžby. Dokonca nie je potrebné ani to, aby ste poznali odpovede, stačí ak viete o energii zámeru, ktorý vysielate. Keď dosiahnete určitú úroveň kritického množstva, nastane manifestácia takých rozmerov, že bude nezastaviteľná. V skutočnosti začínate práve teraz vidieť výsledky, ktoré sa prejavujú a tie vytvárajú lepšie podmienky pre udalosti, ako je Odhalenie.

V skutočnosti sú už mnohé odhalenia pripravené na zverejnenie. Situácia na svete robí mnohé krajiny ochotnejšími prijať to, čo je naplánované, pretože pokrok nie je možné zabezpečiť, keď voči nemu existuje silný odpor. Dni, kedy ste museli pracovať iba pre svoje živobytie, sú takmer na konci a rozhodnutie pre dobro všetkých už padlo. Potreby jednotlivých krajín môžu byť diametrálne odlišné, ale my prichádzame s našou podporou, schopní poradiť si s akýmkoľvek problémom. Vieme, ktorí ľudia vyniknú, ak sú potrebné ich odborné znalosti a bude treba riešiť mnoho politických problémov. Väčšina z tých, s ktorými sme v kontakte, pozná svoju zodpovednosť a niektorí boli kontaktovaní priamo, ale nie je nezvyčajné uskutočniť takéto stretnutie, keď sú vonku zo svojho tela počas spánku. Čudovali by ste sa, aké bežné sú takéto zážitky, musíme vám povedať, že každá duša opúšťa telo počas spánku. Mnoho dôležitej práce môžeme vykonať vďaka takýmto možnostiam stretávania sa. Zvyčajne sa stretávate so svojimi blízkymi a priateľmi, ktorí už nežijú. Niekedy sa prebudíte so spomienkami, ale vy ich považujete za sny.

Začínate si uvedomovať, že ste oveľa viac než len fyzické telo. Ste nesmrteľné duše, ktoré majú nekonečný život a vašim skutočným domovom nie sú nižšie vibrácie. V skutočnosti ste Bohu podobné duše s nesmiernou tvorivou silou a schopnosťou dosiahnuť úroveň Kristovho Vedomia. Dualita nie je nič viac než hologram, vytváraný kvôli tomu, aby ste mohli rovnocenne zažiť temnotu a Svetlo v dimenzii slobodnej vôle. Po mnohých cykloch a stovkách životov váš čas v dualite končí a vy priťahujete obrovskú pozornosť. Mnohé ďalšie civilizácie vás nadšene pozorujú, aby vedeli ako si vediete a vedia, že Galaktická Federácia sa stará o to, aby ste ukončili tento cyklus úspešne. Často sme vás informovali o tom, že vzostupujete so svojimi fyzickými telami, ktoré sa zmenia a získajú kryštalickú štruktúru a tento proces je unikátny. Môžete si predstaviť, koľko Bytostí často z veľmi vysokých dimenzií sa zapája do týchto zmien a prečo nemôže byť výsledok iný, ako úspešný.

Naši drahí, prosíme vás, choďte s prúdom a všímajte si všetko, čo zaistí pozitívny výsledok. Nevšímajte si negatívne aspekty často pochádzajúce zo zámerov niektorých duší zničiť to, čo ste už dosiahli a zmiasť vás falošnými informáciami. Ak niečo nezodpovedá pravde, odsuňte to nabok a ak by to bolo nevyhnutné, vždy sa k tomu môžete vrátiť. Odhalenie pravdy o Ľudstve vám ukáže vašu skutočnú históriu a otvorí vám oči voči nedávnym udalostiam, ktoré majú ďaleko od toho, ako vám boli prezentované. Naučíte sa byť náročnejší a celkom ľahko odhalíte klamlivé informácie, ktoré vás majú zviesť z vašej cesty. Verte tomu, že temní veľmi dobre vedia o Vzostupe a robia všetko preto, aby vás zastavili. Nad každou dušou, ktorá sa obráti k Svetlu, strácajú kontrolu a vedia, že tak nemôžu dosiahnuť úplnú nadvládu nad svetom a populáciou.

Internet je vašim zdrojom do značnej miery pravdivých informácií a my sa tešíme na deň, ktorý prichádza, kedy média budú tiež slobodné a budú pravdivo informovať o udalostiach. Komunikácia je jednou z oblastí, ktoré budeme riešiť a môžeme spraviť jednoduchším pre každého kontaktovať ostatných bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Nakoniec sa môžete dostať na našu úroveň telepatickej komunikácie a niektorí z vás ju už bežne zažívajú.

Ak ste vzrušení z predstavy Vzostupu, máte na to všetky dôvody, pretože všetko bude celkom odlišné od toho, čo zažívate teraz. Povedať, že opúšťate peklo a odchádzate do Neba, nebude preháňaním, aj keď neexistuje tak, ako to naznačujú vaše náboženstvá. Áno, vyššie dimenzie sú nebeské a sú stavom blaženosti a absolútneho šťastia. Život je jedným nekonečným radostným zážitkom a existuje tam harmónia medzi všetkými životnými formami. Vďaka úrovni vedomia sú všetky živé formy neustále prepojené. Niektorí ľudia sa už rozprávajú so svojimi rastlinami a zvieratami, ale len zopár z nich počuje ich odpoveď, tak ako to je bežné vy vyšších dimenziách.

Ja som SaLuSa zo Síria a som šťastná, že sme dostali príležitosť pozdvihnúť vás z bahna negatívnej energie, ktorá je na Zemi. Tá bude vyčistená v pravý čas, pretože všetky nižšie energie sa premieňajú. Láska a Svetlo budú prestupovať Zem, pretože je tiež pripravená na Vzostup.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.