Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, February 9, 2011

SaLuSa, February 9, 2011

Množstvo aktivity po celom svete signalizuje, že zmeny sú v pohybe. Prebúdzanie zasiahlo ľudí, ktorí nemajú žiaden priamy záujem, ani žiadne vedomosti o Vzostupe, ale prišli na to, že je niečo zle už dlhú dobu a ak sa má Ľudstvo posunúť dopredu, musia nastať zmeny. Kolektívne vedomie sa náhle rozpína a presúva do Svetla, čo inšpiruje ľudí pracovať pre dobro všetkých. Chápu, že je potrebné odstrániť bariéry medzi ľuďmi, ktoré boli často vytvorené nezmyselne. Je vidieť, že ľudia majú potrebu spájať sa, vďaka čomu sa dá oveľa viac dosiahnuť. Vlády tomu predchádzali často vojenskými zásahmi, pretože sa boja sily, ktorej by museli čeliť. Často sme hovorili o sile ľudí, ktorá rastie tým rýchlejšie, čím viac ľudí sa pridá.

S našou prítomnosťou, aj keby si neboli plne vedomí toho, čo sa deje, vplývajú energie na planéte na mnohých ľudí, ktorí vedia, že ich povinnosťou je konať. Akonáhle sa spoja, uvidíte začiatok opatrení, ktoré motivujú ľudí v pozíciách moci. Energie zmeny sú nezastaviteľné a nie je možné ich viac odkladať. Prezident Obama je muž, ktorého teraz potrebujete, pretože pozná svoju rolu. Pozorne počúvajte jeho slová, keď hovorí k tým, ktorí sú duchovne uvedomelí a ak dokážu rozpoznať ich skutočný význam budú vedieť, čo prichádza. Amerika bola vždy v roli svetového lídra, ale čoskoro naplní svoje skutočné sľuby a vyvedie vás von z temnoty. Pochopiteľne pred tým musia prebehnúť zmeny. Keď sa to stane, otvorí sa cesta, po ktorej pôjdete rýchlo dopredu.

Uisťujeme vás, že z chaosu, ktorý teraz existuje, vzídu príležitosti pre našich spojencov. S našou schopnosťou vedieť presne, čo sa deje, môžeme zabrániť akýmkoľvek pokusom zabrániť pokroku. Nastal čas zmeny a my máme právomoc vykonať všetko, čo je nevyhnutné pre zaistenie úspechu. Budeme pracovať s ohľadom na Vesmírne zákony a žiadna naša akcia nepripraví nikoho o život. Ak to bude potrebné, odstránime každú osobu, ktorá by bola nami ohrozená a presunieme ju na iné, bezpečné miesto. Podľa našich činov budete vedieť bez pochybností, že prichádzame v mieri. Sme hlboko oddaní Stvoriteľovi a ctíme si každý život, pretože je posvätný. Jedného dňa aj vy dosiahnete túto úroveň a niektorí ju dosiahli už teraz. Transformácia na vyššiu úroveň vedomia bude celkom dramatická a prebehne veľmi rýchlo. Každý deň ste bližšie ku koncu cyklu a energie vás rýchlo pozdvihujú. Celý rad vstupov, ktoré sú starostlivo naplánované, zmenia štruktúru buniek vašich tiel a zmenia ju na kryštalickú. Toto bude dokončené v čase, keď vzostúpite. Potom sa stanete Bytosťou s vyšším vedomím, pripravenou vstúpiť do piatej dimenzie krásy a harmónie.

Svoju časť môžete urobiť tak, že zostanete pokojní a budete naďalej šíriť svoje Svetlo všade, kde ste. Nezabúdajte, že Svetlo potrebujú aj tí, ktorí sú na temnej strane, ak reagujú na volanie po prebudení. Ich plameň bude vždy horieť a nemôže byť zhasnutý, ale potrebujú si pripomenúť, že sú spojení so Všetkým, Čo Je. Pomôžte týmto ľuďom naši drahí, ktorí sa držia svojej viery, že dobro prekoná temnotu, ktorú ostatní nesú so sebou. Nesú svoje Svetlo, aby ho všetci videli a vedeli, že zaistí víťazstvo. Čím viac Svetla dostanú, tým viac sa ich energie zosilnia a oni dosiahnu svoj cieľ – prinesú slobodu späť do svojich životov.

Musíte si uvedomiť, že to, čo robíte pre jedného, robíte pre všetkých, takže čím skôr začnete pracovať spolu, tým skôr sa dostavia výsledky. Meditujte spolu a posielajte svoju Lásku a Svetlo a urobíte tým veľkú službu Ľudstvu. Pamätajte na Matku Zem, ktorá znáša príval ľudskej ľahostajnosti voči jej potrebám. Prosí o pomoc a bez nej bude musieť nerada začať vlastné očistné procesy. To drahí, vám nevyhnutne spôsobí problémy, ale ako sme už naznačili, máme povolenie znížiť dopad týchto zmien na vás. Je to vďaka uznaniu Jednoty všetkých živých foriem, ktoré nájdete pomocou svojho Vyššieho Ja a vďaka tomu môžete žiť zmysluplnejší život. Nakoniec vám to prinesie viac radosti, keď si uvedomíte, že ste prispeli k šťastnému koncu cyklu duality. To, ako prežijete nasledujúce dva roky súvisí s tým, ako prispejete k zabezpečeniu dosiahnutia Vzostupu s čo najmenšími ťažkosťami.

Galaktická Federácia je s vami na každom kroku cesty vpred a my vás budeme inšpirovať a radiť vám ako len budeme môcť. Môžete nás zavolať presne tak, ako voláte svojich Sprievodcov a Anjelov. Ale uvedomte si prosím, že nie vždy vám môžeme odpovedať spôsobom, aký očakávate alebo po akom túžite. Spravíme čo bude možné, ale nemôžeme zasahovať do vášho životného plánu. Ak ste na pochybách, spravte si tichú chvíľku a spojte sa so svojim Vyšším Ja, od ktorého dostanete odpovede, ktoré potrebujete. Stále nasledujte svoju intuíciu, pretože mnoho krát zachránila ľudí z nebezpečenstva a aj zachránila životy. Dostávate viac pomoci v tomto období, než kedykoľvek predtým, tak sa necíťte osamelo alebo opustení, pretože to nie je pravda. V skutočnosti si nikdy nebudete plne vedomí všetkej pomoci, ktorú neustále dostávate. Možno teraz, keď ste sa o tom dozvedeli, si to budete viac všímať.

Ja som SaLuSa zo Síria a som potešená, že konečne vidíte vývoj a viete, že skutočné zmeny prídu veľmi skoro. Sme pripravení konať hneď ako budú vhodné podmienky a tešíme sa na stretnutie s vami. Najskôr prídu zmiešané pocity, ale vieme, že nebude trvať dlho a prekonáte všetky pochybnosti o našich zámeroch. Sme vaše Sestry a Bratia z Vesmíru a vnímame vás ako jedného z nás a milujeme vás všetkých bez výhrad.

Ďakujem ti SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložila: Danuša - Vzostup.sk


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge