Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, November 7, 2011

SaLuSa, November 7, 2011

Pri súčasnom rýchlom vývoji situácie je sotva potrebné dávať viac informácií o tom, ako to skončí. Začína byť celkom jasné, že európska kríza zďaleka nie je vyriešená a dlh v rámci únie je tak veľký, že ju to môže položiť. Medzitým ľudia začínajú byť aktívnejší ako kedykoľvek predtým a tlak ktorý vyvíjajú na vlády nakoniec prinesie ovocie. V zákulisí sa na tom spolu s našimi spojencami podieľame a dávame tak Temným jasne najavo, že ich dni sú spočítané. Panuje medzi nimi veľká nestabilita a strach z následkov z ich činov. Vo svojej obrovskej arogancii ich nikdy nenapadlo, že by sa niekedy museli za svoje činy zodpovedať, ale začína byť jasné, že sa tak stane.

Naši spojenci sú pripravení využiť akúkoľvek príležitosť zatlačiť a pokročiť v našom pláne. Máme povolenie použiť silu pri odstraňovaní prekážok v našom postupe a nebudeme ďalej tolerovať obštrukcie. Temní boli počas posledných pár týždňov zásadne oslabení a sú na ústupe. Cítime preto, že ich odpor nedokáže zastaviť náš postup. V krátkej dobe môžete očakávať ďalšie informácie o našom postupe. Už sme odstránili množstvo mocných ľudí, ktorí nám stáli v ceste a budeme v tom pokračovať. V súčasnosti už poznáme mená všetkých Iluminátov a žiadny z nich neunikne sieti, ktorá sa okolo nich uzatvára. Sme pripravení odstrániť vládne skupiny, ktoré neslúžia ľuďom a keď sa tak stane môžete očakávať oznámenie Odhalenia.

Čokoľvek sa udeje, sme na dobrej ceste osláviť s novým rokom víťazstvo nad Temnými. V blížiacom sa nasledujúcom týždni sa udejú dve výrazné udalosti – jedna je príchod toho, čo bolo nesprávne označené ako asteroid. V skutočnosti je to inteligentne ovládané plavidlo a ešte sa ukáže, ako to ovplyvní Vašu Zem a Mesiac. V piatok príde dlho očakávaný dátum 11.11.2011 s ďalším vzrastom energií, ktorý prinesie nádherný vzostup vašich úrovní vedomia. Jeho kolektívny efekt bude mať za následok novú vlnu lásky po celej Zemi. Ak to bude možné, nájdite si pokojné miesto, kde budete môcť relaxovať a otvoriť sa tejto energii. Nezabúdajte, že táto energia sa už začína prejavovať a môžete sa na ňu pripraviť niekoľko dní dopredu tak, že budete pokojní a v mieri.

Tento mesiac je v mnohých aspektoch odrazovým mostíkom pre oveľa väčšie obdobie aktivity, ktoré bude pokračovať počas záveru roka 2012 a ďalej. Vaše očakávania budú čoskoro naplnené a aj naše budú kompletné, keď sa uskutoční Prvý Kontakt. Odtiaľ to bude príjemná plavba, keď uvidíte rozvinutie nášho plánu a kvalita Vášho života sa rapídne zvýši, keď dostanete k dispozícii výhody z toho plynúce. Počas dlhého času bol v popredí diania západ, ale uvedomte si, že do tohoto sa v konečnom dôsledku zapojí celý svet. Taktiež to, že sme kontaktovali všetky svetové vlády, ktoré sú si vedomé dôvodu našej prítomnosti a jej dôležitosti pre Vašu civilizáciu. Sme viac ako len pomocnou rukou a zostaneme s Vami počas zvyšku celej cesty. Bude to šťastné znovuzjednotenie a budete si bez pochýb istí, že patríte k nám a spoznáte Váš božský osud.

Pozerajte sa do budúcnosti a nechajte ju napĺňať svoje srdce radosťou, pretože to bude vskutku chvíľa, ktorá sa nedá porovnať so žiadnou inou skúsenosťou v tomto cykle. Sled udalostí Vás prekvapí rýchlosťou akou sa budú diať, čo je dané úzkostlivým plánovaním. Je to pre nás veľká zodpovednosť, ale bez váhania ju prijímame, pretože so Vzostupom máme bohaté skúsenosti. Vidíme, ako veľmi vzrástol počet tých, ktorí akceptujú našu prítomnosť ako niečo celkom normálne a tešia sa na náš oficiálny príchod na Zem. Bez ohľadu na to, čo o nás šíria Vaše filmy a médiá, nikdy sme na Zem nezaútočili, ani nič podobné nezamýšľame. Naša misia sa zrodila z našej Lásky pre všetky Stvoriteľove stvorenia, bez ohľadu na formu, farbu, alebo veľkosť. Vesmír je plný rôznorodých životných foriem a každý Vesmír ktorým cestujeme je plný prekvapení. Všetky sú ako ten Váš, kde sa život vyvíja a prežíva skúsenosti svojho spirituálneho rastu a evolúcie. Takže bez ohľadu na vonkajší vzhľad, všetci ste Jedno a v čase kedy dosiahnete úrovne Kristovho vedomia, nebudete o tom mať žiadnych pochýb. Vtedy a iba vtedy Vám bude umožnené odvážiť sa tam, kam len budete chcieť. Jedna časť Prvého Kontaktu bude zahŕňať rôzne formy života vo Vašom Vesmíre, ktorým budete predstavení. Rýchlo sa naučíte, že vonkajšia forma nie je žiadnym indikátorom spirituálnej esencie, ktorú ukrývajú. Dokonca aj na vašej úrovni vedomia pocítite vyššie vibrácie Svetla, keď budete v prítomnosti vyvinutej bytosti.

Teraz, keď ste plne v prechode z duality k Vzostupu zistíte, že mnohé z vecí, ktoré ste považovali za samozrejmé sa budú strácať. Staré systémy, ktoré nie sú adekvátne pre Novú Dobu a neslúžia tým, ktorí sa zobúdzajú sa rozpadajú a žiadna miera úsilia ich nedokáže obnoviť. Toto umožňuje aby sa prejavili nové myšlienky, ktoré sú viac v súlade s Vašimi potrebami a nie je o ne núdza. Veľa týchto myšlienok bolo potlačených, aby sa starý systém udržal pri živote a tie užitočné Vám budú čoskoro dané k dispozícii. Najplodnejšou bude oblasť týkajúca sa Voľnej Energie, kde je možné v krátkom čase vyrobiť množstvo malých prenosných jednotiek. Bude veľa takého, čo Vám bude slúžiť a viac všeobecný prístup bude použitý na zabezpečenie Vašich potrieb. Pomôže to oslobodiť Vás z nevoľníctva ktoré Vás zväzuje, keď pracujete dlhé hodiny aby ste si zabezpečili základné potreby pre normálny život.

Ja som SaLuSa zo Síria a odovzdávam Vám žehnania a lásku od Galaktickej Federácie. Radi Vás uvidíme ako si sami zreorganizujete Vaše komunity na efektívne skupiny, ktoré zvládnu prichádzajúce zmeny tak, že prebehnú hladko. Samozrejme budeme Vám pomáhať s Vašou prácou tak, aby zmeny boli v zmysle princípov Lásky a Svetla. Všetky staré zákony a regulácie, ktoré ich porušujú budú odstránené, alebo prepísané. Dokonca už v krátkom čase ostávajúcom do Vzostupu sa Váš život zmení dramaticky tak, aby Vás pozdvihol a pripravil na to, kedy zaujmete miesto po našom boku. Boli ste dostatočne poučení, aby ste už vedeli čo môžete očakávať a malo by to priniesť radosť a šťastie do Vašich sŕdc.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge