Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 8, 2012

SaLuSa, August 8, 2012

Radi by sme dali tento špeciálny odkaz vzhľadom na množstvo publicity, ktorá súvisí s Olympijskými Hrami a možnosťou Odhalenia. Vytvára to enormné množstvo dobrej vôle tým, že spája ľudí ako nikdy predtým. Pozitívny efekt sa šíri vo vlnách po celom svete a pomáha prekonať predsudky, ktoré vytvorili a do ktorých Vás zatiahli Temní. Sila ľudí je tak dôležitá ako vždy, ak nie viac, pretože sa prebúdzate k svojmu ozajstnému potenciálu mocných bytostí, ktorými naozaj ste. To na čo sa sústreďujete, tam aj posielate svoju energiu a takýmto spôsobom vyhrávate boj za Svetlo. Vyhýbajte sa negatívnym odkazom a nedovoľte im stiahnuť Vás dole.

Cítime, že nastal čas vysvetliť akým spôsobom získavate z toho, že sa sústredíte na 4. august a obdobie v ktorom sa odohrávajú Olympijské Hry. Keď zverejníme dátum počas ktorého existuje možnosť že sa udejú zmeny ktoré Vám boli sľúbené a ktoré sú očakávané je pochopiteľné, že ste vzrušení a že na to zameriavate celú svoju pozornosť. Boli ste v takejto situácii niekoľko krát a vždy ste boli následne sklamaní, ale niektorí z Vás si uvedomujú, že to čo ste dosiahli má trvalú hodnotu. Myšlienky, modlitby a túžby ktoré vysielate s konkrétnym zámerom vytvárajú kombináciu silnej energie, ktorá vytvára podmienky na ich zhmotnenie.

Takže aj keď výsledkom nie je to na čo ste sa sústredili, pomohli ste ho priniesť bližšie k splneniu. Takže možno pochopíte, že keď vidíme potenciál na posilnenie Svetla na Zemi, nebudeme spochybňovať to čo robíte, ale dokonca Vás v tom podporíme. Napríklad myšlienka, že 4. august je zvláštnym dňom vznikla z rečí ktoré určitú dobu kolovali a ktoré naznačovali, že Temní sami plánujú využiť Olympiádu na útok pod falošnou vlajkou.

Očakávali sme Vaše myšlienky, ktoré videli spôsob ako zabrániť takému plánu a namiesto odhovárania Vás od toho sme stáli pri Vás, aby sme Vám umožnili slobodne sa prejaviť. Takto vo veľmi krátkom čase množstvo Pracovníkov Svetla zdieľalo rovnakú túžbu na to aby sa nejakým spôsobom počas Olympijských Hier uskutočnilo odhalenie. To okolo nich vytvorilo veľkú auru Svetla, vyvážilo zámery Temných a sťažilo im to uspieť. Takže chápete prečo by sme nezasahovali, ani sa nepokúšali odradiť Vás od toho čo ste robili.

To čo sme o tom vedeli nebolo rozhodujúce, pretože to čo ste robili poslúžilo vyššiemu účelu dokonca aj keď ste si toho neboli vedomí. V skutočnosti ak by sa dostatočné množstvo z Vás sústredilo na ten istý výsledok, mohlo sa Vám to podariť. My by sme to dopredu neodsudzovali, ani by sme Vám nehovorili, že to nie je možné, pretože by Vás to ovplyvnilo takým spôsobom, ktorý by mohol zabrániť aby sa to udialo. Takže o Olympijských Hrách hovoríme, aby ste sa na ne naďalej pozitívne sústredili s vedomím, že to vytvorí bariéru Svetla ktorá ich ochráni. Čokoľvek viac sa podarí dosiahnuť bude úžasné, ale v každom prípade Vás to posunie bližšie k Odhaleniu.

Počas otváracej ceremónie bola samozrejme prítomná naša Vesmírna Loď a bolo zámerom aby bola vnímaná ako znamenie, že sme tam boli. Dostalo sa tomu len malé pokrytie zo strany médií, ale sledovali to milióny ľudí a bude to ďalší pozitívny krok vo vyvíjaní tlaku na Vlády aby uznali našu prítomnosť. Tlačíme na takéto aktivity a naši spojenci tlačia na úrady aby zareagovali. Drahí, viete že to príde, takže Vás prosíme aby ste plynuli s prúdom a nerobili si prácu Pracovníkov Svetla ešte ťažšou, akou už je.

Sme si vedomí, že dosť veľa zdrojov vytvára strach šírením myšlienky, že útok pod falošnou vlajkou má nastať každú chvíľu, ale tým že to robia dodávajú Temným presné takú energiu ktorou sa živia. Máme Božie oprávnenie aby sme zasiahli aj keď môže byť pokus o vystrašenie ľudí falošným útokom mimozemšťanov, nukleárne zariadenia nebudú môcť byť použité. Budeme pripravení vyhodnotiť akýkoľvek pokus Iluminátov spôsobiť problémy a to je všetko čo momentálne môžeme komentovať. Tieto záverečné mesiace cyklu nemajú priniesť prospech Temným ale Vám, ktorí ste prešli vývojom nevyhnutným na Vzostup. Je to Váš čas aby ste sa ujali zodpovednosti za svoju budúcnosť a my sa postaráme aby to tak skončilo.

Takisto vieme o ďalšom prebiehajúcom pokuse, ktorý pravdepodobne povedie k Odhaleniu a považujeme ho za lepšiu alternatívu k tomu, čo máme na mysli my. Vždy sme Vás informovali o tom, že Vás chceme vidieť v prvej línii takéhoto diania, ale nemôžeme Vám teraz poskytnúť viac detailov, pretože nechceme dopredu hovoriť o tom, čo sa má stať. Viaceré veci sa vyvíjajú, ktoré tiež môžu priniesť Odhalenie a momentálne je verejne známe, že Steven Greer natočil film, ktorý takisto spraví krok smerom k úplnému Odhaleniu.

Takže drahí, tí ktorí môžu autorizovať vykonanie Odhalenia sú pod tlakom a nemôže to byť už zdržiavané o moc dlhšie. Takže nemyslite si prosím, že ak sa to neudeje podľa Vašich očakávaní, že to predstavuje nejaké zlyhanie. Deje sa toho mnoho čo vyžaduje pevnú vieru v nás s vedomím, že neustále pracujeme na Vašom oslobodení spod Temných. Takisto nezabúdajte, že máme oveľa väčší prehľad o tom čo sa na Zemi deje a konáme na základe príležitostí, ktoré sa nám naskytujú. Žiadame Vás aby ste nám umožnili rozhodnúť čo je vo Vašom najlepšom záujme a aby ste nás s celým srdcom podporovali. Čokoľvek menšie nepomáha našej kauze ani cieľu dostať Vás pevne na cestu k Vzostupu.

Som SaLuSa zo Síria a chválime Vás za Vašu oddanú prácu tým, že napomáhate zmenám. Dosiahli ste tak veľa v relatívne krátkom čase a stačí sa len pozrieť na začiatok tohto storočia aby ste videli ako pravdivé to je. Teraz nezaváhajte a buďte ostražití voči posledným pokusom tých, ktorí sú proti zmenám a pokúšajú sa Vám neustále vnucovať staré spôsoby. Zmeny sa dejú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, ale niektoré z nich sú monumentálnych rozmerov a nemôžu sa udiať cez noc. Spravte svoj podiel a my spravíme náš a spoločne vyhráme. Končím s Láskou pre Vás, našich bratov a sestry z hviezd.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili: Martin a DanicaShare |