Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 7, 2012

SaLuSa, 7. novembra 2012

Vzrušenie narastá v očakávaní nasledujúcich týždňov, keď sa prvý reálny krok smerom k Vzostupu blíži s Obamovým udržaním si vedúcej pozície v Prezidentských Voľbách. Mnohé závisí od toho výsledku, ale ľudia sa nenechali oklamať trikmi opozície. Vidia v Obamovi jeho úprimnú túžbu pracovať pre ľudí a vidia čo dosiahol, napriek pokusom poprieť to. Situácia sa obrátila keď sa ľudia prebudili do pravdy a začali byť viac intuitívni pri voľbe svojho vodcu. Takisto panuje silný pocit, že nastal čas na ďalekosiahle zmeny, ktoré Vás privedú do Nového Veku.

Samozrejme s prichádzajúcimi zmenami budú ľuďom poskytované informácie aby chápali čo sa deje a prečo. Je predsa dôležité získať si ich podporu aby sa zabezpečil hladký prechod od všetkého čo predstavovalo starý vek. Musí to odísť a všetko čo je potrebné je pripravené zaujať jeho miesto a je to tak už po dlhý čas. Úlohy ktoré bolo treba vykonať boli ľahšie vďaka nádhernej práci Pracovníkov Svetla a budú ešte ľahšie, keď budú Temní umiestnení tam, odkiaľ do toho viac nebudú môcť zasahovať. Už teraz ich vplyv slabne a spolu s našimi spojencami sa postaráme o to, aby sa nemohli vrátiť. My sa neobávame o časový aspekt tak ako vy pretože vieme, že všetko bude v poriadku a Vzostup sa odohrá ako bolo sľúbené.

Odporúčame Vám aby ste si odteraz všímali čo Obama hovorí, pretože uvidíte prvé jasné náznaky človeka, ktorý je teraz schopný konať bez toho aby mu v tom niekto bránil. Až doteraz ho úplne obmedzovali a dokonca ho diskreditovali keď robil rozhodnutia, ktoré boli v prospech ľudí. Pustite tam toho ozajstného Obamu a vtedy uvidíte vodcovstvo, ktoré Vás povedie vpred veľkou rýchlosťou. Dualita sa takmer skončila, ale mnohí jednotlivci ešte hrajú svoju poslednú hru. Avšak akonáhle budú izolovaní, ich moc bude minimalizovaná. Čo je povzbudivé je spôsob akým sa sformovali mnohé skupiny Svetla a premieňajú temné energie. Spoločne všetky skupiny nachádzajúce sa po celej planéte sa stávajú impozantnou silou s ktorou treba počítať.

Vzostupom sa práca nekončí, pretože Váš vývoj pokračuje k ďalšej príležitosti pozdvihnúť sa ešte vyššie. Zlatý Vek bude nádhernou skúsenosťou a bude odlišný vo všetkých aspektoch v porovnaní so životmi ktoré ste prežili v dualite. Byť šťastní a plní radosti zo samotného života je niečo čo ste nezažívali veľmi často. Viera a dôvera voči všetkým okolo Vás prichádza prirodzene, pretože si budete vedomí, že všetky duše vo vyšších dimenziách sú zo Svetla. Nielen to, ale svetlo ktoré nesiete Vás bude identifikovať a všetci ostatní ho budú vidieť. Hovoriť sa bude len pravda a čokoľvek iné Vás prezradí.

Drahí, akou dlhou cestou ste prešli odkedy ste po prvý krát klesli do nižších vibrácií. Čas sa spomalil a zdalo sa ako keby ste stúpali späť hore po celé veky. A dokonca aj keď ste boli v hĺbkach temnoty, Vaša božská iskra stále svietila a nikdy naozaj nestratila kontakt s Vaším zdrojom. Vedeli ste že to bude náročné, ale rovnako ste vedeli, že Boh Vás nikdy neopustí a že sa naplno vrátite do Svetla. Teraz mnohí vedia, že je to pravda a sú pripravení na Vzostup a na miesto v piatej dimenzii alebo ešte vyššie. Ocitnete sa presne tam kde máte byť, ale budete sa samozrejme môcť slobodne pohybovať aj v nižších dimenziách.

A áno, my vieme aký dopad bude mať Odhalenie keď sa konečne uskutoční a konečne nám umožní stretnúť sa s Vami. Stále to ale ostáva udalosťou, ktorá musí byť dôkladne naplánovaná tak, aby sa minimalizovali možné negatívne dopady na ľudí. Strach je mocná sila, ktorú proti Vám používali Temní po tisícročia, ale my postupne získavame ľudí na našu stranu. Prostredníctvom nedostatku dôkazov o tom, že by sme my z Galaktickej Federácie Svetla pre Vás predstavovali hrozbu sme pretrhli sieť klamstiev, ktorá sa o nás šírila. V skutočnosti mnohí z Vás čítali o našich činoch, ktorými sme zabránili znepriateleným stranám rozpútať ďalšiu svetovú vojnu.

Bolo to pred mnohými rokmi keď sme sa obrátili na Vašich mocných vodcov s ponukou na zabezpečenie mieru, ale bola odmietnutá. Od tej doby spred približne 70 rokov sme sa často vracali aby sme obnovili našu ponuku, ale tá bola stále odmietaná. Bodom zlomu pre Vás všetkých bolo, keď mnohí z Vás zareagovali na výzvu pripojiť sa k Harmonic Convergence v roku 1987. Výsledok bol taký pozitívny, že ste zmenili smerovanie Vašej civilizácie, ktorá sa posunula do vyššej úrovne Svetla. Odvtedy ste sa podujali na úlohu pripraviť sa na Vzostup veľmi úspešne. Môžeme Vám dať všetku možnú pomoc, ale v konečnom účtovaní to budete vy, kto rozhodne o výsledku. Slobodná vôľa je nado všetko ostatné a je nami plne uznávaná.

Skôr alebo neskôr sa tí, ktorí sa len teraz prebúdzajú dozvedia o zmenách a potrebujú pomoc tých, ktorí sú viac informovaní. Tam môžete vykonať veľkú službu a dokážete sa podeliť o svoje vedomosti. Ak odpoviete na otázky tak, aby ste akurát uspokojili toho kto sa pýta, malo by to stačiť na to aby dokázali pokročiť. Príliš mnoho informácií naraz ich môže ohromiť a mohlo by to neutralizovať pozitívny efekt. Či už z jedného alebo druhého zdroja, žiadna duša nebude môcť tvrdiť, že nemala možnosť dozvedieť sa o Vzostupe. Času je samozrejme málo, ale aj tak sa pokúsime predložiť fakty podla možnosti čo najväčšiemu množstvu ľudí.

Uvoľnite sa a vychutnajte si posledné dni, ktoré by mali byť pre Vás vzrušujúce a napĺňajúce. Umožnite ostatným aby si našli svoju vlastnú cestu k Vzostupu alebo inú cestu s vedomím, že spravia tie správne rozhodnutia. Bude to intuitívne a preto to naplní ich potreby pre budúcnosť a nie kvôli smerovaniu kohokoľvek iného. Toto je čas kedy sú Vaše potreby na prvom mieste, takže neváhajte nasledovať svoju vlastnú intuíciu. Ak ste pripravení vzostúpiť tak sa to stane a nezabúdajte, že to nebude náhodné, ale že ste si to zaslúžili svojou vlastnou snahou.

Som SaLuSa zo Síria a počítam dni ktoré ostávajú do času kedy plánujeme spustiť posledné fázy našej misie. Milujeme Vás ako vždy a vidíme Vás ako veľmi nádherné duše.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.

Preložili Martin a Danica
www.galacticchannelings.comShare |