Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 5, 2012

SaLuSa, 5. októbra 2012

Mnohé veci sa blížia k vyvrcholeniu a dokonca aj Odhalenie môže byť po prvý krát oznámené z neočakávaných zdrojov. Ak sa tak stane, prinúti to množstvo ďalších krajín priznať aké kontakty mali ony. Niet pochýb, že bude panovať neochota priznať v plnej miere, na akej úrovni prebiehali. Avšak nastal čas aby pravda vyšla na povrch a nakoniec väčšina bude len priznaním toho, čo je už známe. Bezpochyby bude použitá národná bezpečnosť ako výhovorka na zadržiavanie informácií ohľadom dohôd s mimozemšťanmi, ktorí spolupracovali s vládou Spojených Štátov v podzemných základniach. Ide aj o to ako sa k nim chovali a ako dopadli tí, ktorí boli zachránení z havarovaných plavidiel. Pre Temných je toho v stávke strašne veľa a pravda bude odhalená, keď fakty konečne vyjdú na povrch.

Pravda je v skutočnosti ešte zvláštnejšia ako fikcia, žili ste v časovej deformácii a Váš pokrok bol úmyselne zdržiavaný. Ak by Vám boli sprístupnené výhody nových objavov, už dávno by ste sa posunuli za obdobie obnovy po poslednej svetovej vojne. Namiesto toho ste sa stali rukojemníkmi ropných a farmaceutických spoločností, ktoré urobili všetko preto, aby ste sa nemohli dostať spod ich kontroly a zastavili akýkoľvek pokrok v oblasti voľnej energie a znižovania závislosti na liekoch. Nie je to tak, že by zmeny neboli možné, ale tí ktorí ich boli pripravení zaviesť boli zastrašovaní, alebo v ešte horšom prípade sa ani neodvážili s tým začať. Časom sa dozviete kto boli páchatelia a kto ich podporoval.

Asi je pochopiteľné, že najväčšie utajenie panovalo v oblasti pokrokov vo vesmírnom cestovaní. Celá téma je zahalená do dezinformácií, ktoré mali za účel Vás zmiasť a tí ktorí sa na tom podieľali vyvinuli veľké úsilie, aby utajili pravdu. „Hľadanie“ mimozemského života vyznieva skôr komicky keď mnohé vlády a armáda s nimi už spolupracujú a deje sa tak už po mnohé roky. Správy o týchto veciach môžete nájsť na internete a mnohí bádatelia priniesli množstvo dobrých kníh s podrobnosťami o svojich nálezoch.

Členovia Galaktickej Federácie Svetla boli často obťažovaní a ohrozovaní keď cestovali po Vašej oblohe. Nijako nám neublížili, pretože sa s našou pokročilou technológiou vieme o seba viac než dobre postarať. Avšak postoj armády voči nám považujeme za neprijateľný, pretože sme pre Vás nikdy nepredstavovali žiadnu hrozbu. V prípade, že sme boli nútení reagovať inak ako zmiznutím z dohľadu, sme museli „odstrániť“ niektoré lietadlá, ale najskôr sme pilota premiestnili na našu palubu. Je možné, že sa v blízkej budúcnosti vrátia na Zem, aby potvrdili naše vyhlásenia. K podobným krokom sme sa boli nútení uchýliť v prípadoch, kedy Vaši zástupcovia ignorovali naše príkazy nevynášať nukleárne zariadenia mimo Zem. Ak to čo robíte znamená hrozbu pre iné civilizácie, máme oprávnenie zasiahnuť a zabrániť tomu.

Čas na skoncovanie s vojnami a všetkým čo predstavujú už uplynul, ale napriek tomu sú niektoré krajiny pripravené ohrozovať svojich vlastných začatím ďalšej vojny na Blízkom Východe. Nemôžeme zastaviť Vaše drobné potýčky, ale zasiahneme tak ako sme zasiahli už veľa krát v prípade, že zistíme že je plánované použitie jadrových zbraní. Myslite na mier Drahí a pomôžete tak vytvoriť viac Svetla a posilníte siete okolo Zeme. To pomôže premeniť negatívne energie a zmierni to šancu na ďalšie boje medzi krajinami. Je čas dospieť, stať sa zodpovednými občanmi a postarať sa o Vašu nádhernú Zem a všetky ostatné formy života. Tí, ktorí toho nebudú schopní nebudú mať žiadne právo hlásiť sa k Vzostupu a budú sa musieť viac učiť.

Vieme, že ste každý v rôznom štádiu vývoja a nesúdime tých, ktorí zaostávajú. Každý postupujete tempom ktoré Vám vyhovuje a krásou inkarnácií je, že Vám to dáva opakovanú šancu aby ste sa naučili svoje lekcie. Takže nie je potrebné, aby ste sa zaoberali tými okolo Vás, ktorí ako sa zdá majú len malé pochopenie o tom, čo znamená Vzostup. Buď sa toho chopíte teraz alebo to príde znova neskôr, pretože to má cyklický charakter. Tieto duše neprídu o výhody skúseností ktoré získali v dualite a dá im to užitočnú výhodu pri pokračovaní vo svojom spirituálnom vývoji.

Majte na pamäti, že Boh má s týmto Vesmírom veľký plán a kvôli jeho láske voči všetkému živému je to chápané ako skúsenosť, ktorá Vám umožňuje robiť to čo si želáte v úplnej slobode. Musíte sa ale poučiť zo svojich rozhodnutí, ktoré by zasahovali alebo škodili inej duši. V tom prípade ste to Vy, kto sa rozhodne ako by ste mali dosiahnuť potrebné pochopenie, ktoré Vás posunie vpred. Vyššie bytosti sa s Vami prirodzene podelia o svoju múdrosť a poradia Vám, čo by bolo najlepšie spraviť. Často sa zdá, že život napreduje len na základe čistej náhody, ale hovoríme Vám, že v prípade dôležitých vecí, ktoré majú dopad na Váš život je všetko plánované. Nemusí to tak vyzerať, hlavne ak ste si nabrali na seba úlohy, ktoré sú nepríjemné, ale sú to práve tie zložité výzvy, ktoré Vám dávajú väčšiu možnosť rýchlo napredovať.

V týchto konečných časoch si väčšina z Vás zvolila vyčistiť zostávajúcu karmu. To znamená, že s určitosťou máte rušný život a čo sa týka Vašich vzťahov zažívate raz lepšie, raz horšie časy. Vydržte a nevyhýbajte sa tomu, pretože ste dostali šancu pozdvihnúť nie len seba, ale Vaše činy môžu pomôcť aj druhým ľuďom. Ľudská rasa je v tom spoločne a je to Vaše kolektívne vedomie, ktoré určuje ako vysoko alebo nízko pôjdete. Samozrejme z dôvodu dôležitosti Vzostupu dostávate obrovskú pomoc na Vaše pozdvihnutie. Chceme podľa možnosti vidieť čo najviac z Vás vzostúpiť a keď sa „rozsvietite“ vieme, že ste našli niečo z Vášho skutočného ja a zobúdzate sa.

Som SaLuSa zo Síria a viem, že udiera dvanásta hodina a zostalo Vám tak málo času aby ste vložili svoje srdce a dušu do zaistenie toho, že ste pripravení vzostúpiť. Zostaňte sústredení na svoje ciele a nenechajte sa rušiť vystrájaním tých, ktorí Vás chcú od toho odradiť. Temní skúšajú svoje posledné márne pokusy zabrániť Vám vzostúpiť a stane sa to iba vtedy, keď im to dovolíte. Kráčajte bezpečne vo Svetle a Láske, ktorá obklopuje Vašu Zem.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a DanicaShare |