Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Slovenský > Mike Quinsey - SaLuSa, October 3, 2012

SaLuSa, 3. októbra 2012

Ako ste si určite všimli, nepokoje medzi svetovou populáciou sa šíria. Ľudia už nie sú viac pripravení trpieť kvôli nezodpovednosti Bankárov, ktorí zapríčinili zavedenie veľmi ťažkých úsporných opatrení v zainteresovaných krajinách. Vlády sa boja sily ľudí a vedia, že keď vytrvajú, budú nútené nájsť iné riešenie týchto problémov. Z dlhodobého hľadiska je úplným riešením odpustenie dlhov, ale budete musieť počkať a uvidíte či toto riešenie bude akceptované. Vy ľudia ste boli zámerne držaní v nedostatku kvôli snahe Iluminátov spraviť Vás na nich závislými. Takýmto spôsobom Vám boli schopní diktovať ako presne sa mali Vaše životy vyvíjať.

Takže táto hra o moc sa hrá ďalej, ale výsledok sa prikláňa k ľuďom, ktorí sa prebudili z toho ako boli klamaní, aby dovolili Temným riadiť ich životy. Ako Zvrchované Bytosti ste mali mať oveľa vyššiu kvalitu života a Vaše vlády mali na to viac ako dosť prostriedkov, aby tak mohli urobiť. Bohatí a mocní Vás brzdili, aby si udržiavali svoju vlastnú pozíciu v spoločnosti. Keď bude bohatstvo prerozdelené, uvidíte že ho bol vo svete dostatok pre každého, aby si užíval život v hojnosti. Zmeny ktoré spôsobia návrat k blahobytu sú k pripravené a postupne sa udejú vo Vašich životoch. My z Galaktickej Federácie v tom zohráme svoju úlohu a plány už boli pripravené.

Rovnako ako Vy, aj my čakáme kým nastane dostatočný pokrok na to, aby sme mohli pokročiť v našom záväzku voči Vám, aby sme zaistili že cesta k Vzostupu sa otvorí oveľa rýchlejšie. Samozrejme s rýchlo sa blížiacimi konečnými časmi chceme mať možnosť prísť na Zem, pretože naša technológia umožní aby sa komunikácia pozdvihla na efektívnejšiu úroveň. Potom môžeme osloviť svet, ktorý bude počuť to čo Vám máme povedať v jednotlivých jazykoch. Vo všeobecnosti musíme zabezpečiť, aby sa všetci dozvedeli o Vzostupe a aby mali možnosť sa toho zúčastniť. Niektorí samozrejme budú mať len veľmi malý alebo žiaden záujem, ale aspoň nebudú môcť povedať, že o tom nevedeli.

Vidíme, že rozdiel na Zemi medzi tými zo Svetla a tými, ktorí sú stále držaní nižšími energiami sa zväčšuje. Prebúdzanie sa postupne rozširuje a mnohé duše si uvedomujú svoj väčší potenciál na uskutočnenie zmien v ich životoch k lepšiemu. Nedostatok viery v Boha ľuďom nevyhnutne nezabraňuje aby vzostúpili, pretože mnohí z nich sú vo svojom srdci veľmi láskaví a slušní ľudia. Je to to čo je vo Vašom vnútri čo sa počíta, ale vždy sa vraciame k tomu, že je potrebe správať sa k ostatným ako k sebe samým. Budeme Vám opakovane pripomínať, že ste Všetci Jedným a ak to dokážete akceptovať, budete sa posúvať do Svetla kvôli Vašej láske ku všetkým Bytostiam. Pozdvihnúť sa je celkom jednoduché, nie komplikované a zažijete tým vyšší stupeň vedomia.

Ani na chvíľu nepochybujte, že ste mocné bytosti a nijako neobmedzujte svoju schopnosť dosiahnuť vyššiu úroveň existencie. Máte potenciál byť čímkoľvek si želáte, ale musíte na tom pracovať aby ste boli úspešní. Nehovorí sa o Vás ako o Bohoch bez príčiny a mnohí z Vás sú už Majstrami. V blízkej budúcnosti objavíte svoju skutočnú identitu a zistíte ako veľmi ste profitovali na Vašich skúsenostiach v dualite. Budete pokračovať v prekonávaní ďalších skúseností, ale vo vyšších dimenziách je rýchlosť evolúcie oveľa pomalšia. Samozrejme, nebudete sa stretávať s výzvami dennodenne tak ako teraz a nebudete mať ani možnosti sa tak rýchlo vyvíjať.

Po tak dlhom čase v nižších vibráciách bude pre Vás príjemnou zmenou posunúť sa do mierumilovných dimenzií, kde sa môžete uvoľniť a užívať si. Existuje veľmi veľa ďalších úrovní do ktorých sa môžete posunúť a každá z nich má vyššie vibrácie a úroveň Svetla. Napokon dosiahnete stav, kedy nebudete mať potrebu mať formu tak ako ju teraz chápete, ale môžete si ju zaobstarať, ak si to situácia bude vyžadovať. Nedostanete všetky výhody naraz, ale rýchlo získate tie ktoré Vám nahradia to čo zanechávate za sebou. Denné povinnosti a nepríjemné vlastnosti života v tretej dimenzii už nebudú viac existovať a všetko bude nádherný a uspokojujúci zážitok.

Stále sa pozerajte na veci z tej svetlejšej strany, dokonca aj keď trpíte chorobou alebo telesným postihnutím, pretože to nebude s Vami o moc dlhšie. Vaše telo sa už teraz mení a Vaše vibrácie budú čoskoro dosť silné na to, aby to zvrátili. Myšlienka na to, že máte perfektné telo to pomôže vytvoriť, pretože to na čo sa zameriate, to dostanete. Preto Vás vyzývame aby ste sa sústredili na Svetlo a nie na veci z nižších energií. Nepochybujte o svojich schopnostiach, pretože dokážete tvoriť samotnými myšlienkami. Kolektívne to samozrejme narastá exponenciálne a posúva Vás to vpred k Vzostupu. Je to ešte viac zosilnené Svetlom, ktoré k Vám prichádza z mnohých zdrojov, ktoré sú na Zemi aj mimo nej.

Neustále sme Vás informovali, že ako vysoko spirituálna bytosť bol Barack Obama predurčený na to, aby vyhral prezidentské voľby. Teraz vidíte, že jeho pozícia vyzerá istá a to znamená, že môžeme počkať aby sme sa zúčastnili odhalenia neskôr. Prinesie to začatie mnohých veľkých zmien a konečne uvidíte kolaps Temných. Už presluhujú a mali už dosť dávno odísť, ale snažia sa zapierať zjavný fakt, že Svetlo zvíťazilo. Nepomohla tomu apatia ľudí, ktorí neboli schopní vidieť ako im bola odoberaná sloboda.

Som SaLuSa zo Síria a informujem Vás, že pokračujeme v odstraňovaní temných síl, ktoré používali základne na Zemi po veľmi dlhú dobu. Nie je im už viac dovolené zostať a nemajú miesto v procese Vzostupu. Ich existencia bola zatiaľ hlavne dedičstvom spred niekoľko tisíc rokov a dôkazy o tom sa stále nachádzajú vo Vami zaznamenanej histórii. Ako mnohí z Vás viete, v nedávnej dobe bolo umožnené Šedým aby pobývali na Zemi na základe dohody s Vašou vládou Spojených Štátov, ale títo musia tiež odísť.

Ďakujem SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Preložili Martin a Danica


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge