Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 14 March, 2014

SaLuSa, 14 March, 2014

Dragilor voi sunteti trasi într-o parte si în alta, pînã cînd vã veti simti destul de frustrati si confuzi. Motivul este, cã au loc atîtea în acelasi timp, si în pozitia voastrã voi gãsiti cã este difícil sã stiti unde vã duce. Rãmîneti concentrati pe propriile pozitii si drum, si continuati sã rãspînditi Lumina, o datã ce este mai necesarã acum, mai mult decît oricînd. Atît de multe persoane sunt confuze si preocupate cu viitorul, si nu este de surprins, cînd atît de multe se schimbã. Aceste timpuri le dau de asemenea întunecatilor, oportunitãti pentru ca cohortele lor sã mãreascã confuzia, o datã ce în scurt timp vor trebui sã admitã cã timpul lor sa terminat. Într-adevãr, ei vor descoperi cã îsi pierd puterea si influenta. Toate acestea fac parte din schimbãrile care au loc în întreaga planetã, si care vor continua pînã cînd Noua Erã într-adevãr va lua fiintã.

Fiti siguri cã suntem prezenti pentru a garanta ca confronturile sã nu scape din mînã, si rãzboiul este complect afarã din socotealã, si a fost cîtva timp. Noi de asemenea suntem gata pentru ceva, la care ne-am uitat multi si multi ani, si care este reîntoarcerea voastrã la Luminã. Vor exista sãrbãtoriri în toatã lumea, cînd veti realiza cã Întunecatii nu mai au putere sã interfereze cu progresul vostru, sau sã împiedice stabilirea pãcii Mondiale. Voi puteti sã vã simtiti privilegiati pentru cã aveti ocazia de a fi prezenti prin schimbãrile care au loc. Puteti de asemenea sã vã dati o pãlmutã pe umãr, cînd vi se va oferi ocazia. Toti cei prezenti pe Pãmînt care lucreazã pentru Luminã, au un rol important de jucat, însã nu vã preocupati dacã vi se pare cã nu faceti ceva special. Fiecare Lucrãtor de Luminã va juca o parte în difuzarea Luminii, si asta este de fapt în ascendentã. Voi vã veti uita în urmã cu mîndrie la contributia voastrã, si veti avea plãcerea de a fi fãcut parte din echipa care si-a luat în sarcinã aceastã sfidare.

Bancherii care au fost dezvãluiti pentru ceea ce cu adevãrat sunt, au putinã sau nici o rusine de lãcomia lor, si de jocurile de noroc imprudente cu fondurile care le sunt încredintate lor. Aroganta si imprudenta lor cu banii altor persoane nu cunoaste limite, si în timp ce ei se simt siguri, propria structurã a bãncilor este în curs de dãrîmare. Înainte ca aceasta sã se întîmple, multe schimbãri vor avea loc, si trebuie sã luati cunostintã de ele. Vorbim despre timpuri care sunt departe încã, si pe mãsurã ce avansati, va fi evident cã sistemul monetar nu va mai fi necesar. Pe termen lung, bãncile eventual vor dispãrea, fãrã nici un rol de jucat într-o societate fãrã bani. Ca Rasã, voi va-ti ridicat deja colectiv constiinta la nivel mai înalt, si energiile care sosesc, vã vor duce rapid cãtre viitoarea dimensiune. Acei care aleg o cale diferitã, vor fi în mod natural deplasati cãtre nivelul sau localul adecvat, pentru a-si continua experientele lor evolutive. Toti se vor gãsi pe ei însisi, exact unde trebuie sã fie apropriat stagiului lor de evolutie, si experientelor de care au nevoie.

Dorim sã mentionãm cã, fiecare fãrã exceptie are un plan de viatã, dispus pentru a-i oferi cele mai bune beneficii de la încarnarea lor. Este în mod normal, organizat împreunã cu voi, si voi ati spus ce pãrti sunt non-negociabile, deoarece ele sunt esentiale progresului vostru, si de multe ori de naturã karmicã. În mod clar, vieti ar fi putut fi pierdute, dacã nu ar fi fost dispuse aleatoriu, si ar fi trebuit sã existe un plan de viatã care sã vã ducã înainte. Dacã nu veti reusi sã atingeti obiectivele cu care v-ati compromis, nu existã recriminãri împotriva voastrã, deoarece voi veti putea sã vã însãrcinati cu compromisul din nou, în viata viitoare. Deci, nu vã preocupati dacã întelegeti cã nu ati reusit sã atingeti vreun aspect al planului vostru de viatã.

Pentru multi Lucrãtori ai Luminii, acest timp de viatã va fi ultimul în dimensiunile joase, si voi puteti foarte bine sã întelegeti intuitiv ca fiind aceasta. Dupã ce a petrecut atîta timp în ele, fiecãrui suflet îi este dat suficient ajutor pe cît posibil, pentru a se înãlta. De fapt, în toate vietile voi ati fost asistati, însã cînd vibratia este exceptional de joasã, îi este greu Luminii sã pãtrundã în întuneric. Cu toate acestea, fiecare suflet va obtine ceva progres, si este construit în înãltimi, pînã cînd va trãi firm în Luminã. Unele persoane din jurul vostru, par a fi prinse în energii mai joase, si îsi trãiesc vietile mînã în mînã cu Întunecatii. Nu vã grãbiti sã-i judecati, o datã ce nu este dat altor suflete sã stie natura exactã a planului lor de viatã. Existã ocazii în care sufletele de Luminã realizeazã un serviciu Luminii, purtînd adesea acest mantou. Este mai bine sã vã rezervati judecarea, sau mai bine sã nu aveti niciuna.

Sunt SaLuSa de la Sirius, si sunt încîntat de a fi din nou înapoi, dupã trauma pe care Michael a suferit-o. Tineti în minte cã ceea ce este aparent o experientã pierdutã, întotdeauna va avea valoare si sunt în mod inevitabil lectii pentru a fi învãtate. În asemenea circumstante, suntem satisfãcuti, cînd rãspundeti la asemenea ocazii, si continuati sã lucrati în Luminã, si mentineti un abordaj calm si mãsurat pentru problemele voastre. Voi cu sigurantã nu sunteti singurii de înfruntat momente mai grele, însã sfidarea este pentru a lucra cu ele. Noi nu putem sã facem asta pentru voi, altfel ocazia pentru a înãlta vibratiile voastre ar fi pierdutã. Stati concentrati în Luminã, si sã stiti cã, cãlãtoria voastrã în vibratiile joase este aproape de sfîrsit. Vã las pe toti cu binecuvîntãrile si iubirea mea.

Vã multumesc, SaLuSa,

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Traducere: Florica

Dragi prieteni,

Am reluat canalizarea lui SaLuSa, dupã o perioadã foarte frustrantã, în care computerul meu a fost complect la pãmînt. Desi puteam sã primesc Email-urile voastre, nu aveam nici un mijloc de a vã putea anunta, cã mã gãseam în imposibilitatea de a transmite mesajele lui SaLuSa. Cu toate acestea, cu toate cã aproape mi-am pierdut fisierele/dosarele mele, sunt din nou înapoi, însã trebuie încã sã le re-instalez pe SKYPE, si simt cã am nevoie de asta, atît pe Prima Paginã cît si pe FTP.

Cred cã, cu tot ceea ce sa întîmplat, unele detalii abonate poate au fost pierdute, deci vã rog sã retineti cã puteti imprima mesajul, mergînd la pagina web. În Window Internet al vostru imprimati :
http://www.treeofthegoldenlight.com/first_contact/channeled_messages by mike quinsey.htm

Doresc sã multumesc tuturor acelora care mi-au scris, în timp ce computerul meu nu functiona. Au fost atît de multi, cã am încrederea cã veti accepta multumirile mele, vouã tuturor, pentru interesul vostru fatã de bunãstarea mea. Eu sunt bine, si mã uit cu nerãbdare la anul interesant, cînd multe promisiuni ar trebui sã ia fiintã. Dacã datele voastre se pare cã sau pierdut, as dori sã vã reamintesc cum sã obtineti Lista Membrilor pentru mesajele mele. Pentru ca sã vã abonati la mesaje, introduceti urmãtoarele în Internet-ul Window al vostru:
http://treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html si apoi fãceti clic pe On: Subscribe to Tree of the Golden Light Weekly Message. (Abonarea la:----Mesaj sãptãmînal). Aceasta va deschide Lista Membrilor – mergeti la cererea de jos “Membership to the Mailing List http://treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html”, si fãceti enter Email adresa voastrã, de douã ori dacã este necesar.
Fãceti “Send”, si dacã sunteti bine succedati, confirmarea Email vã va fi trimisã.

Steve Beckow a trimis o listã pentru donatii, pentru acoperirea costului de înlocuire/reparare a computerului meu. Din fericire sa dovedit cã acesta ar fi putut fi reparat cu un cost relativ mic, astfel încît nu este nevoie de donatii, însã în acelasi timp, eu sunt foarte recunoscãtor generozitãtii si drãgutelor gînduri exprimate de cãtre voi. Am trimis multumirile mele urmãtoarelor persoane care au fãcut donatii, si le sugerez sã le fie înpoiate, sau sã astepte pînã cînd începe luna, cînd acestea le vor fi returnate oricum. Persoanele sunt:
Eileen Storey – Lucinda Randolph – James Doolittle – Fern Rancourt – Charles Osborn – Frank Bienert – Steve Reusing – Matt Muckelroy – Gillian Hopkinson – Harrigan Logan, si de asemenea a fost o persoanã de la Hope Trust.

In Love and Light - Mike Quinsey.
< previous message | next message >


Share |