Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Polski > Matthew Ward - September 11, 2010

Matthew Ward - September 11, 2010

Zmniejszenie kontroli mediów * czym jest Światło * co jest konieczne do Wzniesienia * kontrakt duszy * prawdziwa historia Jezusa * odseparowywanie się od dramatu 3-ciej gęstości * powódź w Pakistanie * huragan Earl * prawo przyciągania * traktat pokojowy pomiędzy Izraelem i Pakistanem * misja Światła Prezydenta Obamy * zmiany klimatyczne * propozycje planów przywitania Kosmitów

1. Tu mówi Mateusz, z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji. Prawda jeszcze nie panuje na waszych głównych informacyjnych mediach ale coraz silniej się sączy, gdy palec już nie jest na kurku że tak powiem. Z tą barierą mediów poważnie naruszoną, ciemni nie mogą już dłużej ukrywać swojego masowego oszustwa, które w tej chwili jest tylko zaledwie ujawnione dla publicznej świadomości, podobnie jak wierzchołek góry lodowej jest widoczny, podczas gdy ogromna jej część z potencjalnie śmiertelną, niszczącą mocą leży poza polem widzenia.

2. Od zarania komunikacji na Gai-Terra-Shan-Ziemi zawsze były próby zacierania prawdy i próby te kończyły się sukcesem, gdy ciemni kontrolowali rozpowszechnianie informacji. W dzisiejszych czasach, spodziewali się poszerzyć swoją sieć kontroli na Internecie, ale przeciwnie, stało się to ich zgubą. Teraz faktyczne dowody, które do niedawna były głównie ograniczone docierają do szerokiej publiczności poprzez wytrwałość odważnych, śledczych dziennikarzy, innych reporterów, naocznych świadków i osób ujawniających swoje osobiste doświadczenia. Nie tylko jest coraz większe ujawnianie kłamstw i korupcji, ale również innowacyjne sposoby jakie ludzie dostosowują do sytuacji gospodarczych są do publicznej wiadomości. Obalenie kontroli umysłu w mediach zaistniało z powodu stale wzrastającego Światła.

3. W wielu umysłach panuje dezorientacja lub niepewność, czym jest światło, skąd pochodzi i jak można je otrzymać i przez to fizycznie Wznieść się z Ziemią. Światło jest tą samą energią co miłość, po prostu inaczej wyrażone i jest ono najbardziej potężną energią w całym Stworzeniu. Światło jest całkowitą esencją Stwórcy, ostateczną siłą w kosmosie, w którym jest wiele wszechświatów i w tym wszechświecie, światło pochodzi od najwyższej Istoty którą nazywacie różnymi imionami, takimi jak Bóg, Allah i Jahwe.

4. Światło jest składnikiem i siłą życiową wszystkich dusz, tych żyjących w świecie fizycznym i tych w świecie ducha. Naturalne jest zastanawiać się, jak dusze mogą stać się ciemne, więc dodamy tu małe wyjaśnienie. Jako część esencji Stwórcy poprzez boga tego wszechświata, każda dusza wciela się już wypełniona światłem i z konkretną misją do spełnienia, którą wybrała przed swoimi narodzinami. Niemowlę zna swoją boskość i misję w kontrakcie duszy na to życie, ale cała pamięć o tej wiedzy jest zapominana podczas gdy dziecko dostosowuje się do gęstości swojego ciała i nagina się do oczekiwań rodzicielskich. Gdy dziecko dorasta, napotyka też wpływy innych autorytetów i rówieśników. Zapomnienie, które jest tylko na poziomie świadomym jest częścią wielkiego planu, który oferuje danej osobie doświadczenia edukacyjne, gdzie po drodze, dusza wysyła przekazy do świadomości w postaci sumienia, intuicji, instynktu i innego rodzaju wskazówek zgodnie z wyborami kontraktu. Osoby, które przestrzegają tych przekazów, żyją prawdziwie ze swoim celem życiowym i utrzymują swoje Światło. Światło zaczyna się przyciemniać u tych, którzy ignorują wskazówki od swoich dusz i jeśli w dalszym ciągu nie zwracają uwagi na ostrzeżenia, oddalają się coraz bardziej od swoich wybranych misji i ich światło zmniejsza się coraz bardziej aż do momentu, gdy pozostaje tylko iskra ich siły życiowej. Nie masz możliwości rozpoznania czy jest tak, czy dana osoba wykonuje dokładnie kontrakt swojej duszy poprzez tworzenie szans dla innych, aby mogli oni zakończyć swoją karmę trzeciej gęstości i dalej kontynuować ewolucję swojej duszy.

5. Powracając do tego, co jest Światłem. To jest wieczny i nierozdzielny związek duszy z Bogiem i Stwórcą i z każdym innym stworzeniem w całym kosmosie. Światło jest siłą, która umożliwia Wzniesienie Ziemi z trzeciej gęstości, w której prosperuje ciemność, pospiesza ją do czwartej gęstości, początku jej Złotego Wieku i będzie z nią do jej przeznaczenia piątej gęstości. Tam właśnie jej dusza miała swój początek i pozostała podczas gdy jej ciało planetarne staczało się w dół w ciągu ostatnich tysiącleci, kiedy ciemność miała tak wielki wpływ na jej ludzkich mieszkańców. Światło podnosi poziom świadomości, uwalniając cię od ograniczających postrzegań trzeciej gęstości i poprzez otwieranie serc i umysłów, światło toruje twoją drogę duchowej ewolucji.

6. Otrzymywanie światła jest tak proste, jak prowadzenie "dobrego życia". Bycie pomocnym, miłym, pełnym nadziei, o otwartym umyśle. Posiadając życzliwość, opiekuńczość, honor, godność zaufania, prawdomówność, radość, hojność, współczucie, optymizm, pozytywne emocje i cechy dające sens życia i spełnienia - daje wysokie wibracje światła. Na poziomie duszy wiesz o tym - zastanów się nad takimi wyrażeniami jak "uczucie lekkiego serca", "światło mojego życia" i "widząc światło", które kojarzą się z uniesionymi uczuciami lub momentem "Aha!"

7. W przeciwieństwie; chciwość, bezwzględność,opresja, korupcja, brutalność, oszustwo, nadużycie zaufania, niesprawiedliwość, brak przebaczenia i żądza władzy emanują bardzo niskie wibracje. Negatywne emocje, które emitują niskie wibracje to strach, poczucie winy, wyrzuty sumienia, zwątpienie, zazdrość, zawiść, gorycz i uraza, i te tworzą niewygodę, niezadowolenie i niezgodę. Zdecydowanie najmocniejszym negatywnym uczuciem jest strach i dlatego zawsze nalegaliśmy, abyście nigdy się niczego nie bali. Bojące się osoby nie tylko przyciągają więcej okoliczności powodujące poczucie strachu, ale też energia strachu jest największym narzędziem ciemnych manipulantów - karmiąc ich ambicje i wzmacniając ich dominację nad tobą. Jeśli przebywasz wytrwale w świetle, nie ma się czego bać! Nic o ciemnym charakterze nie może przetrwać w świetle!

8. Aby wznieść się fizycznie z Ziemią, wymagane jednak jest więcej niż prowadzenie dobrego, pobożnego życia. Wymagane jest również pozostawienie trzeciej gęstości kłamliwych podstaw wierzeń religijnych i zaakceptowania jasnego światła duchowej prawdy. Prawdą jest, że jako jednakowe części Boga - bez względu na nazwę, którą używasz dla władcy tego wszechświata - wszyscy jesteście bogami i boginiami z nieograniczoną mocą do manifestowania cokolwiek postanowicie pomyśleć, czuć czy robić. Prawda jest taka, że religie zostały tak skonstruowane, abyście się nigdy nie dowiedzieli, kim naprawdę jesteście, aby trzymać was w niewiedzy o uniwersalnych prawach oraz do tworzenia podziałów pomiędzy ludźmi. Prawda jest taka, że ludzie, których nazywacie "tubylcami ziemi" lub "aborygenami" są ściśle zestrojeni z uniwersalną świadomością, gdy religijne dogmaty, zwłaszcza w zachodnich religiach, były tworzone przez wieki przez przywódców kościoła, aby niszczyć to naturalne zestrojenie, kontrolować masy i zdobywać bogactwo dla samych siebie.

9. Prawda o chrześcijaństwie jest taka, że jest ona oparta na fałszywych wymysłach o narodzinach Jezusa, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, a jego nauki były celowo zniekształcone poprzez rozcieńczenie i pominięcia. Jezus został poczęty i urodzony tak jak każde inne dziecko i nigdy nie został ukrzyżowany. Został ukarany chłostą przez Sanhedryn, który rządził, kościołem i państwem, i następnie został wygnany - nie chcieli go na tej ziemi i nie chcieli zrobić z niego męczennika, którego śmierć zwiększyłaby liczbę jego zwolenników. Z ciężarną żoną Marią Magdaleną, Jezus wrócił na Wschód, dokąd udał się wcześniej w młodości, gdzie przez wiele lat studiował z duchowymi mistrzami. Od nich nauczył się wzajemnego powiązania wszystkich dusz ze sobą i z Bogiem i jak korzystać z uniwersalnych praw do uzdrowienia ciała, zmiany lub mnożenia form, dematerializując i materializując przedmioty i tym podobnie - tak zwane "cuda", które każda dusza ma wrodzoną zdolność do robienia. I o tym Jezus nauczał tłumy. Ponieważ rozprzestrzenianie tej wiedzy spowodowałoby zatracenie celów egoistycznego Sanhedrynu, surowo rozprawili się oni z uczniami, którzy kontynuowali nauki Jezusa i poprzez uczynienie go "jedynym synem Boga", wynieśli go do stanu, którego nikt inny nie mógłby kiedykolwiek osiągnąć. Również Jezus i Maria Magdalena byli z wysoko szanowanych rodzin w społeczeństwie hebrajskim. Stwierdzając, że Jezus narodził się w ubogiej stajni i przedstawiając ją jako prostytutkę było następną fałszywą częścią tej historii, której korzenie były w chciwości, pysze i żądzy władzy przekazywane przez wieki.

10. Taki moment został obecnie osiągnięty w transformacji Ziemi z trzeciej do czwartej gęstości, gdzie duchowe przygotowanie ma znacznie większe znaczenie niż zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami. W żaden sposób nie sugeruję, że macie być niepoinformowani lub nie mieć zainteresowania w krajowych i międzynarodowych postępach, ale raczej, abyście się nie angażowali w dramaty trzeciej gęstości, które się obecnie rozgrywają. Wiemy, że jest czasem trudno utrzymać dwie stopy na Ziemi i jednocześnie pozwolić swojemu umysłowi i sercu wznosić się do nieba. Ale wytrwałe przebywanie w Świetle utrzyma cię w równowadze. Podczas, gdy proces Wznoszenia przyspiesza się, reszta "góry lodowej prawd" będzie rosła w społecznej świadomości i pozostając w balansie da ci siłę i zdolność do pewnego przetrwania, gdy inni będą w szoku, gniewie i rozczarowaniu w trakcie gdy wydarzenia będą się rozwijać.

11. Aspekt przygotowań, odseparowania łatwiej przyjdzie dla jednych niż dla innych. Jeśli jesteś bezrobotny, straciłeś dom, przerwałeś edukację, twoje oszczędności się zmniejszyły, lub miałeś inne straty lub trudności, to zrobiłeś już duże kroki w odseparowywaniu się od tej części swojego życia, którą kiedyś brałeś za pewnik. Nie tylko możesz teraz docenić wielką różnicę pomiędzy rzeczami materialnymi i tym, co ma prawdziwą wartość, ale opanowanie zdolności odseparowania się jest znaczącym krokiem odrzucenia trzeciej gęstości przez co możesz wziąć w objęcia inny świat, świat, gdzie wszystko od zatrudnienia i rekreacji do telepatycznego porozumiewania się pomiędzy ludźmi i zwierzętami do galaktycznych podróży, międzygalaktycznych przyjaźni będzie wspaniałą przygodą!

12. I jak trudne mogłoby się wydawać, odseparowanie może obejmować też rodzinę i przyjaciół. Oczywiście nie poprzez wstrzymanie twojej miłości, ale przez zaakceptowanie, że niektóre, bardzo ci drogie osoby mogą wybrać na poziomie swojej duszy odejście z tego życia, zamiast podjęcie podróży z Ziemią. Nie będą one wiedzieć o tym świadomie, ale dokonają świadomego wyboru poprzez odrzucenie zmiany swoich przekonań opartych na błędnych naukach lub zmiany negatywnych postaw i zachowań. Pocieszeniem jest wiedza, że wybór ten NIE będzie błędem! Może tak wydawać się w twoich oczach, ale te osoby po prostu nie są jeszcze gotowe do takiego samego kroku w rozwoju duchowym jak ty. One mogą być tym, co nazywasz "młodymi duszami", duszami, które nie zgromadziły jeszcze tej samej ilości duchowej przejrzystości, uniwersalnej wiedzy i wrodzonych zdolności tak jak ty. Osoby te będą miały inne możliwości, aby nadrobić zaległości i nigdy nie można żadnej duszy krytykować za to, że jest powolniejsza niż inne. Ponadto separacja, o której mówimy, będzie tylko w tym wcieleniu, co jest pyłkiem jednego doświadczenia w waszych zakumulowanych Jaźniach wielu istnień, w różnych lokacjach i w całym wszechświecie. Związki miłosne są wieczne i wielowymiarowe i w kontinuum żyjesz w innych związkach z tymi samymi duszami, włączając w tym "przyszłe" życia i wasze bardziej rozwinięte jaźnie rozpoznają się nawzajem i pamiętają wspólne doświadczenia.

13. Myśleliśmy, że nasz ostatni przekaz objął temat Wzniesienia całkiem dobrze, ale nowe pytania ujawniają luki. "Czy będę wiedzieć jak podążać za światłem i jak się wznieść ... wspinając się po 'drabinie' aż "do ostatniego tchu?" Moja matka uważa, że ten rodzaj duchowego zapału jest jak "pozycja na torze wyścigowym" i uśmiechamy się ze zrozumieniem - cieszymy się, że coraz większa ilość ludzi na Ziemi budzi się i jest podekscytowana swoim nowym poziomem zrozumienia. Jednak, ponieważ jest to ciągle nowe, może być to nieco zrażające. Powiemy więc, że podążanie za światłem jest tak proste, jak kierowanie się swoim sumieniem. Chyba, że sumienie zanikło, ignorowane wielokrotnie w przeszłości, to "mówi" ono bezbłędnie głośno, kiedy ktoś zbacza z toru światła. Bardzo nieprzyjemnym uczuciem jest "nieczyste sumienie".

14. Czy będą na świecie nudyści po 2012 r.? To pytanie daje nam możliwość, aby wyjaśnić, że to co widzimy w kontinuum to aury tych dusz, a te promieniują zdrowiem, radością i miłością. Kiedy będziecie żyli w Złotym Wieku w waszym koncepcie czasu liniowego, będziemy mogli odwiedzać was w naszych eterycznych ciałach lub ciałach zmaterializowanych z tej samej substancji co wasze - tak czy inaczej, będziemy widzieć was tak samo jak wy widzicie siebie. Obecny styl życia nagości nie będzie nikogo wykluczał z możliwości fizycznego Wzniesienia, jeśli wcześniej wymienione wymagania będą spełnione i długowieczność w klauzuli kontraktu duszy na to pozwoli.

15. Jeśli chodzi o prośbę o uzyskanie najlepszej metody aktywacji DNA, aby pomóc wam przygotować się do Wzniesienia z Ziemią: Nie jest w naszym zakresie, aby dawać tego typu rekomendacje. Jednakże, po prostu gdy żyjecie w Świetle, wasze komórki trzeciej gęstości na bazie węgla są zmieniane na komórki krystaliczne, które umożliwią fizyczne przetrwanie w wyższej gęstości i powiemy wam jeszcze raz, że te wymagania na fizyczne Wzniesienie dotyczą wszystkich.

16. Powróćmy teraz do tematów o szerokim zainteresowaniu. Powódź, która spowodowała przemieszczenie się wielu milionów ludzi w Pakistanie jest kombinacją kilku czynników. Większość tych dusz kończy karmę trzeciej gęstości poprzez przejście do życia w duchu lub poprzez doświadczanie w tym czasie nadmiernie trudnych sytuacji. I inni też rozwijają się duchowo poprzez praktyczne pomaganie, dostarczając koniecznych środków do życia lub wspierając finansowo i przez wysyłanie modlitw. I po raz kolejny, wasza technologia do modyfikowania pogody była użyta do stworzenia chaosu, strachu i strasznych trudności na tak masową skalę, także oficjalne potwierdzenie obecności naszej rodziny z przestrzeni musiała być sprowadzona do niższego priorytetu.

17. Będziemy mówić o tym więcej, ale kontynuujmy o "klęskach żywiołowych." Huragan Earl został zapoczątkowany przez matkę naturę w celu większego oswobodzenia negatywności i osiągnęłaby ten cel utrzymując sztorm na morzu. Jednak po tym jak wasi naukowcy zintensyfikowali huragan i skierowali go w stronę lądu, nasi kosmiczni bracia i siostry użyli swoją technologię w celu zmniejszenia siły sztormu i skierowaniu go na północ, zmniejszając jego działanie. Może zdrowy rozsądek już ci to powiedział - na ile jest prawdopodobne, aby huragan kategorii 4 "naturalnie" zmniejszył się do kategorii 2 zamiast zwiększyć swoją szybkość nad oceanem w swoim osłabionym stanie, był zdolny zmienić swój kierunek kursu?

18. Kilka słów o problemie, który jest ściśle z tym związany: Każda drobna energia dodawana do prognozy o katastroficznych szkodach powoduje możliwość, że to może nastąpić. Energia jest neutralna i nie ma zdolności rozumowania - to wasze myśli i uczucia przyłączają się do strumieni energii i dają im kierunek i siłę. Gdy zbiorowa świadomość zaczyna burzyć się strachliwymi myślami i uczuciami z powodu takiej prognozy, możliwość wydarzenia staje się prawdopodobieństwem. Nawet jeśli nasza uniwersalna rodzina stoi w gotowości do interwencji w sytuacji, gdy jest ona do tego upoważniona (zmniejszenie szkodliwych efektów pożądanych przez manipulantów pogody zawsze jest dozwolone) proszę pamiętać, że bezstronne prawo przyciągania ciągle jest w działaniu i jest silne.

19. Odnosi się to również do przypadków osobistych. Niektóre osoby w odniesieniu do kierownictwa, aby "żyć w 'teraz'" widzą sprzeczność w instrukcji jak manifestować to, czego pragną w swoim życiu. Powiemy tym, którzy myślą, że nie radzą sobie z obowiązkami chwili i jednocześnie tworzą przyszłe wydarzenia: Robiliście to przez całe swoje życie! Prawo przyciągania jest wpuszczane w ruch przez myśli i uczucia z "teraz". Jeśli masz pozytywne i optymistyczne myśli i potwierdzasz z wdzięcznością swoje błogosławieństwa z "teraz", to jest to co zostaje przyłączone do strumienia i wystrzela do zbiorowej świadomości, przyciągając podobne energie, które przynoszą z powrotem do ciebie więcej tego, za co możesz się czuć wdzięczny. W podobny sposób, gdy myśli i uczucia są skupione na stresujących sytuacjach i ciężkich próbach, manifestują się nowe trudy i troski, z którymi musicie mieć do czynienia.

20. Naturalne prawa, które rządzą życiem w całym wszechświecie są proste, przystępne i skuteczne. Jednym z ograniczeń mentalności trzeciej gęstości jest skłonność do komplikowania tego co nie istnieje. Gdy twoja świadomość będzie nadal się rozwijać, sam zobaczysz prostotę i czystość jaka przeważa w wyższej gęstości. Jednak nie musisz czekać aż Ziemia dotrze do czwartej gęstości, początku Złotego Wieku, aby tego doświadczyć - znasz te prawa i możesz je stosować na swoją korzyść już teraz!

21. Jeśli chodzi o inne bieżące wydarzenia w waszym świecie; ekonomia będzie w dalszym ciągu huśtawką, dopóki nie będzie niezbicie zauważalne, że mechanizmy utrzymujące ją na powierzchni są usiane taką samą korupcją, która spowodowała krach nazwany "recesją". Bankowanie, pożyczanie i handlowanie na giełdzie, które nie są niczym więcej niż komputerowym brzęczeniem numerami w miliardach przechodzą zmiany, które spowodują nowy system walutowy w oparciu o metale szlachetne i zarządzane przez honorowe, kompetentne i godne zaufania osoby. Kiedy stanie się powszechnie znane, że Illuminati bawiło się gospodarką światową, jak w jo-jo, jest prawdopodobne, że przez krótki okres czasu będzie kryzys podczas, gdy nowy system będzie na stale wdrażany w życie. Więc wraz z zapasami, które zawsze praktycznie mieć pod ręką na wypadek przerw w zasilaniu elektryczności, itp, wskazane byłoby, aby mieć trochę gotówki. Ale zróbcie to bez żadnych obaw!

22. Najnowsze starania w celu wynegocjowania traktatu pokojowego między Izraelem i Palestyną ostatecznie zakończą się sukcesem, ale więcej pertraktacji, opóźnień i śmiertelnych starć między jednostkami poprzedzi ten oczekiwany wynik. Napięcie na całym Bliskim Wschodzie, uważane za ognisko zapalne przez wielu światowych przywódców zmniejszy się podczas gdy Światło zwiększa swoją intensywność. Przez jakiś jeszcze czas polityczna niestabilność, potyczki między przeciwnymi stronami i inne wybuchy przemocy będą kontynuowane w tym regionie, a także w Afganistanie i w krajach, których obywatele chcą być wolni od ucisku despotów. Wszystkie te sytuacje będą stopniowo słabnąć, aż pokój delikatnie pokryje cały świat.

23. Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych w przyszłych miesiącach i logiczne jest pytanie, dlaczego nie jeśli mogliśmy wam powiedzieć przed wyborami, że Obama będzie nowym prezydentem kraju. Różnica polega na tym, że jego prezydentura jest częścią wielkiego planu Złotego Wieku - ujrzysz, że opóźniające taktyki jego ogromnej opozycji i krytyka nie powstrzyma go od spełnienia jego wypełnionej Światłem misji - a wyniki zbliżających się wyborów nim nie są. Podobnie jest w przypadku wyborów w innych krajach, pomimo energii wkładanej do kampanii przez kandydatów, ich zwolenników i współpracowników nieugiętych zamożnych, dzieląca polityka niedługo zacznie blednąć w historii. Daleko od ich zobowiązań do regulacji w najlepszym interesie obywateli, większość polityków promuje konflikt i separację, i ci nie mają miejsca w Złotym Wieku Ziemi. Więc proszę nie bądź przygnębiony, jeśli twoja "strona" lub "kandydat", przegrywa. Jeśli zwycięzcy są po stronie światła, utrzymają swoje miejsca, jeśli nie, ich kadencje będą krótkotrwałe. W etapach pozostałego czasu przed nastąpieniem tego wspaniałego Wieku w końcu 2012 roku rządy wszystkich narodów staną się organami, które będą honorowe i będą obficie służyć interesom swoich obywateli. To przekształcenie nie jest bardzo daleko - biorąc pod uwagę, że czas mija coraz szybciej w czasie liniowym.

24. Zmiany klimatyczne są poważnym problemem, więc dla nowych osób czytających naszej przekazy, chętnie powtórzę, że jest to tranzycja Ziemi do umiarkowanego klimatu na całym świecie. Rekordowe temperatury, częstsze błyski słoneczne, topnienie lodowców i regionów polarnych, powoli zanurzające się małe wyspy i dziwne zestawienia nowych planet są aspektami procesu Wznoszenia się Ziemi i powrót do jej pierwotnego zdrowia, urody i nienaruszenia. Nasi gwiezdni bracia i siostry wykorzystują swoją technologię w celu złagodzenia toksycznych skutków ropy naftowej i chemikali w Zatoce Meksykańskiej, a także toksyn w innych wodach, chemicznych smug i broni.

25. Aktywiści Illuminati próbują zapobiec oficjalnemu uznaniu obecności innych cywilizacji tak jak tylko mogą, od trzęsienia ziemi w Haiti i ostatniej zimy z niezwykle obfitymi opadami śniegu w Waszyngtonie DC do powodzi w Pakistanie i Huraganu Earl i użycie przez nich nowoczesnych technologii osiągnęło swój ciemny cel. Jednak dzięki tym wydarzeniom pojawiły się również ogromne możliwości dla milionów dusz w kierunku zakończenia karmy, a także uwolnienia dużej ilości negatywności z planety. Więcej negatywności jeszcze musi się uwolnić. A tam, gdzie wasza technologia rozpocznie "klęski żywiołowe," nasza uniwersalna rodzina wykorzysta swoją technologię w celu zmniejszenia zniszczeń i ilości ofiar śmiertelnych.

26. Illuminati nie ogranicza swoich ciemnych wysiłków tylko do tych wydarzeń. Wywiad naszej Świetlnej rodziny z tej planety i poza nią uważnie monitoruje każdego, kto może zainicjować operację "fałszywej flagi" (false flag) w celu wszczęcia powszechnej przemocy. Przez decyzję wolnej woli Ziemi, uhonorowanej przez Boga, aby zabijanie i zniszczenie się skończyło, kosmiczne załogi mają prawo interweniować tam gdzie jest to konieczne, aby ograniczyć wolną wolę tych, którzy chcą rozpocząć kolejną wojnę lub spowodować jakikolwiek chaos. Jednak załogi nie mogą ingerować w wolną wolę mieszkańców Ziemi w decyzjach o samobójstwie poprzez rozsadzanie się bombami lub powstrzymanie wojska od wypełniania rozkazów dowódców. Tego rodzaju działania zakończą się naturalnie gdy wyższe wibracje dotkną ludzkich serc lub nastąpi fizyczna śmierć z braku światła w ciałach.

27. Jeśli chodzi o telewizyjne ogłoszenie dla świata, "oni są tu i przybywają w pokoju"; jeszcze nie została osiągnięta ostateczna decyzja co program powinien zawierać. A wasi przywódcy, którzy brali udział w sesjach poświęconych planowaniu kilka miesięcy temu są zajęci od tego czasu sprawami w swoich krajach o istotnym znaczeniu. Niektóre osoby, które uczestniczyły w tych pierwszych spotkaniach mówią o odrzuceniu tego programu i zamiast tego proponują, aby kilka małych statków wylądowało w bezpiecznych miejscach na całym świecie. Lądowanie byłoby skoordynowane z sojusznikami na ziemi, gdzie przywitanie "istot pozaziemskich" przez dobrze znane osoby mogłyby być sfilmowane i w tym samym czasie lub trochę później, pokazane w telewizji przez osoby zarządzające mediami. Wtedy byłby wystarczający dowód, że goście są rzeczywiście z innych cywilizacji - cywilizacji pokojowych! - Tak, że każdy okrzyk ciemnych manipulantów "Oszustwo!" Lub "Najeźdźcy!" nie będzie miał żadnej wagi wśród ludności.

28. Inne możliwości przedstawienia są również omawiane i w tym momencie nic nie zostało jeszcze postanowione. Niemniej jednak powracamy do liniowego czasu upływającego coraz szybciej i konieczności realizacji istotnych reform przed zamknięciem niebiańskiego okna, przez które Ziemia opuści trzecią gęstość. Nigdy nie ulegało wątpliwości, że nie może zabraknąć na to czasu - Ziemia jest w stanie i Wzniesie się na czas! Celem organizatorów jest, aby szybko, ale ostrożnie, wyprowadzić wszystkie prawdy, które muszą być znane, włącznie z prawdą o tym, co się stało tego dnia dziewięć lat temu. W kierunku celu oświecenia wszystkich otwartych dusz, gdy linia mety wybierania decyzji o ich przeznaczeniu zbliża się coraz bardziej, ogromne, potężne źródła przesyłają zwiększoną ilość światła na Ziemię i jej mieszkańców.

Postępuj naprzód radośnie i bez strachu, wiedząc, że oświetlone dusze z całego wszechświata są z wami i boska nieskończona i wieczna miłość otacza was w Chrystusowym świetle.

                             _________________________

W miłości i pokoju

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Tłumaczenie: Krystal

Sunflower

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge