Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 30. desember, 2014

Sheldan Nidle - 30. desember, 2014

12 Cauac, 17 Mol, 11Ik

Dratzo! Vi kommer på denne dag med mere å drøfte med dere. De forskjellige koalisjonene skapt av Lyset, er for øyeblikket i ferd med sluttføre sine operasjoner for å fjerne den mørke kabalen fra makten. Disse gruppene ligger litt i forkant av det tidsskjemaet vi alle har blitt enige om. Vi er svært fornøyde med disse resultatene. Det nye Gregorianske året bærer i seg store løfter alt mens det forbereder den avsluttende nedtellingen før det manifesterer rett foran øynene på dere. Dette året vil endelig gjøre det mulig for dere å sette kabalen og dens tallrike medløpere ut av spill en gang for alle. Den kommende seieren vil gi dere den frihet og velstand som vi så lenge har lovt dere. Med dette følger også et stadig økende ansvar. Gaia forventer at dere nå respekterer henne og tar fullt hensyn til hennes behov. Gjennom de siste fem hundre årene har den vestlige sivilisasjonen spredt seg over kloden som en kreft. Denne sivilisasjonen tror fullt og fast at de er "verdens herrer" her på kloden, og ikke Gaia. Dette fullstendig opp-ned snudde oppfatningen må dere eliminere fullstendig og erstatte den med en som innser viktigheten av å skape et samfunn som betrakter seg selv som en del av de naturlige prosessene i dere verden. Det er helt nødvendig at dere visualiserer hvordan dere er sanne partnere med denne verdens essens med tanke på å ta vare på og pleie alt liv på Gaia.

Etter hvert som dere utvikler deres nye globale samfunn, ha alltid i tankene dette konseptet at dere er i guddommelig partnerskap med hver eneste planet dere vil komme til å bo på i dette solsystemet. Akkurat nå er det nødvendig at dere konsentrerer dere om Gaia. Når dere er blitt gjenforent med Agarthanerne, kan dere benytte deres samfunn som en prototype for å etablere en ny epoke for menneskeheten. De nye teknologiene dere vil få tilgang til, vil eliminere behovet for det storskala jordbruk dere for øyeblikket driver. På tilsvarende måte vil denne teknologien bety slutten for den måten økonomiene deres i dag opererer på. Det vil ikke være noe behov for butikker, eller for den saks skyld, jobber, som tar dere bort fra hjemmet simpelthen for å tjene penger dere trenger for å overleve. I stedet vil dere lære hvordan dere kan arbeide sammen og endre hvordan dere ser på "Moder Jord". Hvert eneste menneske er i besittelse av unike talenter. Disse skal anvendes for å finne den fryd og glede dere trenger for å være i sann ekstase. Når dere til enhver tid benytter deres talenter til å hjelpe samfunnet deres og sørge for at deres verden er sunn og livskraftig, vil dere oppdage en indre glede. Dette gjør at dere holder dere friske og sunne og fulle av livsglede. Med glede vil dere slå dere sammen med andre og forme mellommenneskelige forhold hvor dere gir næring til hverandres liv.

Vi forteller dette simpelthen for å oppmuntre dere og forberede dere på det som ligger foran dere. For lenge, lenge siden utformet de mørke samfunnene deres slik at dere skulle tjene dem. Hensikten med livene deres var simpelthen å gjøre slik de ønsket, eller på et lavere nivå, å etterlikne dem. Dette er ikke en naturlig måte for livet å utfolde seg på. På denne måten har dere i stor grad fornektet dere selv ting som kunne ha brakt dere glede og sann kunnskap om deres selv. Etter hvert som dere beveger dere inn i høyere bevissthetsnivåer vil dere begynne å innse det fullstendig latterlige i et slikt arrangement. I stedet vil dere kreve et samfunn hvor alle mennesker ærer og respekterer hverandre. Denne typen samfunn er en naturlig evolusjonsmessig prosess som normalt tar mange tiår å oppdage og implementere. Vi har til hensikt å se til at dere oppnår dette til og med før dere når full bevissthet. Dette vil være den fremste oppgaven til mentorene våre. Det er nødvendig at dere først oppdager hvem dere i sannhet er og så at dere anvender den kunnskapen i deres rike. Denne prosessen vil være en forløper til det vi kaller et galaktisk samfunn hvor dere lærer å ta vare på hverandre og det riket dere lever i.

Hvor dere enn måtte reise i våre tallrike stjernenasjoner vil dere finne slike samfunn. Vi har kommet hit for å forberede dere til fremveksten av et slik samfunn i deres solsystem. Etter hvert som dere vokser i bevissthet vil dere også lære hvordan ulike sjeler har høynet sine vibrasjoner så høyt at de ikke lenger trenger noen kropp. Disse vidunderlige Vesenene hjelper elementarvesenene som finnes på alle de verdener som har miljøer som er skadelige for det fysiske liv. De også ønsker å være en del av denne nye stjernenasjonen. Vår oppgave er å lære dere om livet og også om bevisstheten, for å forberede dere til en i sannhet forbløffende serie med opplevelser. Hver og en av dere eksisterer i en rekke parallelle virkeligheter samtidig. Det er på denne måten dere gjør avgjørelser basert på livskontrakten deres. Vi vil la mentorene våre forklare dere dette mer utfyllende. Før dere kan gjøre dette, er det nødvendig at dere lærer med om tiden og rommets sanne natur. For å kunne greie dette er det nødvendig at dere gir slipp på alle deres nåværende forestillinger som utelukkende er basert på den fysiske virkeligheten. Inntil den tid kommer kan dette hintet være nok. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med en del gode nyheter til dere alle. For øyeblikket følger vi nøye med på at våre forbundsfeller fullfører et antall oppgaver som skal føre dere inn i en ny epoke. Nå som julehøytiden er over kan vi se at de ulike programmene er i ferd med å sluttføres. Vi forventer til fulle å se fremveksten av nye regjeringer og styresett rundt om i denne verden i løpet av de kommende måneder. Disse forandringene er likevel kun begynnelsen på en rekke nye fremskritt som dramatisk vil forandre hvordan denne verden fungerer. For det meste har regjeringene vært et slags leketøy for de super-rike og mektige. Nå skal disse institusjonene representere dere. Disse dramatiske forandringene er til dels takket være deres omfattende visualiseringer. Det har tatt lengre tid enn opprinnelig forventet. I mellomtiden har himmelen bedt sine mange voktere fra Engleriket om å akselerere de ulike justeringene dere hadde behov for. Dette programmet ledet i sin tur til den grad av forandring som Himmelen ønsket.

Vi, de Oppstegne Mestrene, ble bedt om å bruke våre visualiseringsevner til å hjelpe dere i denne mektige oppgaven. Vi ønsker velkommen deres økende forståelse og aksept for de mange forandringer som kreves for å forvandle denne virkeligheten. La oss fortsette å be og meditere sammen. Et overdådig skaperverk, som er skjebnebestemt til å forvandle oss alle, er i ferd med å manifestere i dette riket. Vi er svært fornøyd med samarbeidet fra deres side. Energifeltene som på vidunderlig vis skal forme deres nye rike, har kommet på plass. Benytt denne evig økende energien til å gjøre drømmene deres til virkelighet. Vi ønsker dere frihet, velstand og fremskritt, men mest av alt en tilbakevenden til individuell uavhengighet og alle de rettigheter dere opprinnelig ble gitt. Hvert eneste menneske i denne verden er skjebnebestemt til å bli ett med sitt høyeste livspotensial. Det Vesen som dette resulterer i, vil arbeide sammen med andre med å utforme en aldeles vidunderlig ny epoke for hele menneskeheten. Det er denne samfunnsmessige enheten som vil gjenforenes med Agarthanerne og andre for å danne en ny stjernenasjon som er fullverdig medlem av den Galaktiske Føderasjon.

Fremtiden deres er sannelig strålende. Vi betrakter oss selv som mentorer for dere. Sammen vil vi utforme de virkemidler som skal gjøre virkelighet av og opprettholde fred i hele denne galaksen. I tillegg skal vi være kjernen i en union av galakser som skal spre Lyset over alt i denne sektoren av den fysiske virkeligheten. Vi fryder oss til tross for alt vi som et folk har vært nødt til å gjennomleve for å nå frem til dette vidunderlige målet. For lenge siden ledet Anunnakiene oss inn på en vei som syntes å bringe dere evige vanskeligheter. Himmelen grep inn og sørget for at dere hadde en vei ut av dette. Vi har brukt denne åpningen til å bringe menneskeheten frem dit hvor den nå befinner seg. Dere er velsignet og vil gå mye lenger enn dette og vende lykkelig tilbake til deres sanne tilstand. I denne tilstanden skal dere få lære alt om hva som virkelig har foregått gjennom de foregående 900.000 årene. Bruk denne hellige kunnskapen til å løfte menneskeheten opp og frem og til å fullende de gjenstående profetier Himmelen har gitt oss. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre budskap. Denne informasjonene er simpelthen for å hjelpe dere. Vit hvor dypt vi elsker dere. Dette riket er i sannhet i ferd med å begynne en forandring som totalt vil forandre deres historie og bringe dere en overdådig sannhet! Vi er alle del av en Levende energi. Denne energien er del av en altomfattende EN-het. Denne EN-heten er skjebnebestemt til å bringe Kjærlighet og Lys til hele den fysiske virkeligheten. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge