Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - October 30, 2012

October 30, 2012

1 Lamat, 16 Tzec, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer igjen. Det er fortsatt mye som hender rundt om på kloden deres. Nye regjeringer er i ferd med å forberede sitt personell og kunngjøringer om dette vil komme om kort tid. I tillegg er mange finansielle institusjoner travelt opptatt med å forberede seg på en overgang fra det nåværende fiat pengesystemet til et gullbasert system. Disse forandringene gir signal om at det nye økonomiske systemet er klart til å erstatte det gamle. Siden slutten av Første Verdenskrig i 1918, da fiat pengesystemet til å begynne med ble snikinnført og vant deretter stadig større kraft ved hjelp av den store panikken i 1929. Dette førte raskt til massive nedgangstider som ble brukt av dem som satt ved makten rundt om i verden til å legge forholdene til rette for den Andre Verdenskrig. Denne voldsomme oppflamming av konflikt var satt i scene for å bringe Amerika i lederposisjon i verden og legge grunnlaget for de mange årtier med den Kalde Krigen som fulgte. På dette vis sådde de illuminoide og deres Annunaki herrer det fruktbare grunnlag som var ment å være det middel de trengte for å kullkaste de ulike edikter som Himmelen hadde gitt etter Atlantis fall. Som dere nå vet, så er disse mørke sjelenes fremgang i ferd med å falle i raskt i grus og Himmelen er i ferd med bringe sin nye virkelighet til deres verden.

De siste få tiår har ikke gått slik de illuminoide så arrogant hadde forespeilet seg. Himmelen har arbeidet uopphørlig for å bringe inn den nye virkeligheten hvor Jordens menneskehet ville kunne vende tilbake til sin opprinnelige fullt bevisste tilstand. Som et virkemiddel for å nå dette målet, sendte Himmelen en enorm flåte til dette solsystemet som skulle opprette den første kontakt med dere og dette strategiske trekk viste seg å få uventet hjelp ved at det langvarige maktveldet til Annunakiene i Anchara plutselig ombestemte seg, sluttet fred og slo seg sammen med Lysets styrker. Disse begivenhetene ”forandret landskapet” og en ny primærvei for Gaia’s fremtid ble stukket ut på kartet. Samtidig betydde dette at den mørke kabalens nitidig planlagte strategi for total global dominans raskt begynte å rakne. Lysets agenda ble ytterligere gjort lettere ved at mangfoldige tidslinjer for denne planeten kollapset, slik at bare én ble igjen, og den var i hovedsak Lysets tidslinje. Som man kunne forutse, så kastet ikke Illuminati bort noe tid før de kastet alt de hadde inn i et kolossalt forsøk på å forhindre Lysets planer som var på fremmarsj. Men de mørke sjelene fikk enda et tilbakeslag da de nå fredeligsinnete Annunaki kom tilbake for å tilby sin visdom og tjeneste for Lyset! Den Galaktiske Føderasjon og deres allierte dannet et ganske effektivt konglomerat for å motarbeide de pågående slue planene til Jordens mørke herskerfamilier.

Sannheten er at enden er nær for deres tretten tusen år lange hegemoni på Jorden. De største kongelige. Illuminoide familiene hadde en grunnfestet tro på, dels av gammel vane, at de ville lykkes med sine nyeste planer for å opprettholde sitt herredømme på Jorden. Imidlertid har en hel rekke plutselige nederlag kastet dem ut på et opprørt hav som har påført dem det ene tilbakeslaget etter det andre. Til å begynne med greide de å beholde fatningen, fordi i fortiden hadde de alltid kunne løse slike hendelser ved hjelp av sitt mektige lederskap. Men for første gang virket ikke deres lederskap og ekstreme handlinger for å stanse det de ikke ønsket slik som det pleide, og de skjønte ingen ting. Mange av deres strategiske grep møtte sterk motstand og de mørkes nikkedokke-regjeringer som vanligvis satte en stopper for slike ting, ble utfordret av en kombinasjon av åndelig orienterte rike kongelige og ulike mektige hemmelige forbund. Disse styrkene hadde kommet sammen i et løst forbund under en ledelse som hadde direkte kontakt med de Oppstegne Mestrene og Agarthanerne fra Innerjorden. I tillegg ble de mørkes teknologi, som hittil hadde vært overlegen, hindret i å fungere og slått ned av den Galaktiske Føderasjonens teknologi.

Disse stadig dypere dilemmaene ble ytterligere forsterket av de enorme rikdommer som var tilgjengelige for Lysets koalisjon. De mørke herskernes vanemessige overlegenhet på disse områdene var borte og spillerne på Jordens arena var for første gang jevnbyrdige. Utmanøvrert på alle fronter, så var det nå bare et spørsmål om tid før de mørke ble tvunget til å gi opp sine maktposisjoner og la en forvandling av overflatens mennesker og deres samfunn finne sted, som aldri hadde sett sin like. Det er tross alt slik at Lysets mangslungne mål er under vingene til ingen ringere enn Himmelen og AEON, og fordi de illuminoide hadde valgt å motsette seg de forandringer Himmelen hadde befalt, var tiden nå inne for dem å betale prisen for de overtramp de hadde gjort. At lykken nå har snudd seg for dem er noe alle kan se og den mørke maktens herskerorganisasjoner er målløse over hvor raskt dette massive skiftet til fordel for Lyset har skjedd. Våre hellige allierte står klare til å gi dere tilbake deres frihet, deres selvstendighet, deres velstand og tilbakekomsten av deres familier fra verdensrommet og fra stjernene.

Vær velsignet, Kjære Sjeler! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med mer informasjon. Våre mange samarbeidspartnere og forbundsfeller er travelt engasjert sammen med våre allierte fra Innerjorden, for å manifestere en nye virkelighet. For nesten to og et halvt århundre siden ble en spesialkomité opprettet, som hadde til hovedhensikt å etablere en rekke ulike bevegelser som skulle spre idéer og idealer om frihet og personlig uavhengighet rundt om på kloden. Vi hadde til hensikt å benytte det momentum som ville oppstå til å skape den energi som skulle komme til å bli en ny epoke av frihet for hele verden. Disse konseptene skulle også danne grunnlaget for en åndelig renessanse som gikk langt utover ‘religion’, til en ny kontrakt mellom Skaperen og menneskene på Jorden overflate. Mange nye nasjoner har blitt født etter at den åndelige komitéen ble til virkelighet og det er fortsatt vår intensjon å arbeide videre med våre bredspektrede oppgaver for å virkeliggjøre det Riket av Lys som så veltalende er beskrevet i Skaperens dekreter.

Det er denne prerekvisitt for et nytt fundament for menneskehetens økende bevissthet som er inspirasjonen og drivkraften for oss. Den mørke kabalen og deres tidligere utenomjordiske herrer etablerte et antall forvrengte og modifiserte trossystemer som hadde til hensikt å splitte opp menneskeheten i fraksjoner og bevirke en massiv manipulasjon av verdens folk. Det vi gløder så sterkt for er å reversere denne begredelige virkelighetsparodi og vise ved eksempel hvordan alt dette nonsens kan sendes tilbake dit det kom fra og at effekten av det raskt kan rettes opp. Sann åndelighet fører alltid til at alle aksepterer hverandre fullt ut og til et kollektiv som vil forenes med alt folk i dette riket. Det er validiteten i disse guddommelige sannheter vi ønsker å kommunisere til dere. For å kunne gjøre dette, har vi satt i gang en del tiltak slik at vi om kort tid kan vandre fritt blant dere og formidle våre sannheter til dere. Vi har så mye kollektiv visdom å dele med dere og vi ser fremtil, med stor glede, å gjøre dette.

Gaia er midt oppi en svært vankelig og smertefull serie forandringer og hun ønsker at dere skal vite at alle disse forandringene blir gjennomført på et langt lavere intensitetsnivå enn det som ville vært optimalt for henne. Faktum er at mange andre og ”mer normale” forandringer også forgår med en mye lavere intensitet enn det hun ville foretrukket. Men det er et tidsskjema som gjelder og det er av avgjørende betydning at visse forandringer kan gjennomføres på en mer samordnet og rask måte. Vi har sørget for at våre samarbeidspartnere forstår at disse nåværende tider krever handling! Himmelen og vi har velsignet disse forvandlingene og vi har til hensikt å gjøre vår del av jobben med å sikre at disse forandringene skrider frem som planlagt. Vi har gitt vårt hellige løfte til Gaia og våre hellige spesialgrupper. Dette er den tid hvor Himmelens mektige sverd vil løftes og sette rett igjen alt som har kommet i uorden og på ville veier på denne strålende sjel Gaia som har lidd så uendelig lenge, og i dette solsystemet som er så fullt av arr etter strid og krig!

Idag brakte vi dere enda et ukentlig budskap og forklarte hva som skjer på kloden deres. Disse kommunikéene har til hensikt å informere dere og forberede dere på det som skal komme. Deres rike vil bli forandret og det vil skje ”i løpet av et øyeblikk”! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge