Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - October 23, 2012

October 23, 2012

7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb

Dratzo! Da er vi her igjen! Begivenheter som våre hellige allierte har arbeidet frem mot i århundrer, er nå i ferd med å skje, hvilket vi forandre deres verden for alltid. Den maktstruktur som har styrt verden holder nå på å kollapse innover, fordi dens senter ikke lenger kan holde det hele sammen. Den mørke kabalen har fryktet dette øyeblikket helt siden Annunakiene dro herfra, fordi disse utenomjordiske på det tidspunkt krevde at deres lakeier på Jorden overgav makten over deres virkelighet til Lyset. Denne anbefalingen fra Annunakiene nedla majoriteten av de gruppene som utgjorde de mørke jordiske lakeiene veto mot. Deres ledere var overhodet ikke i stand til å fatte at de skulle bli bedt om, av noen som helst grunn, å gi fra seg det som for dem var deres livsblod: makten. Makt er i bunn og grunn det eneste de vet om. Under deres tidligere utenomjordiske herrer, hadde lakeiene herjet brutalt på jorden og med menneskene, i nesten 13 årtusener. Og nå ble de, bokstavelig talt, bedt om å gi fra seg sin trone! For de mørke sjelene var dette utenkelig! Aldeles uforskammet! Ingen, ikke en gang deres tidligere herrer, skulle få lov til å ta fra dem det som hele deres identitet baserte seg på: at de er ”naturlige” herskere, høyt hevet over alminnelig dødelige. Det var selve kjernen i deres vesen. Og nå, i nesten 17 år, har de kjempet for å beholde den eneste verden de kjenner.

I mellomtiden har våre hellige allierte bedt oss om å bruke våre avanserte forhandlingsmetoder for å hindre at disse mørke sjelene, som nekter å fjerne seg, i å sette i gang enda en verdenskrig for å beholde sin status som ubestridte herskere. Disse sjelene føler seg fortsatt urettferdig behandlet når de blir kommandert til å fjerne seg. Imidlertid er det nå klart for en serie hendelser og en rekke dokumenter som vil sørge for den høyst påkrevde fjerning av dem. Tiden er inne for det endelige fremstøt for å ”feie ned” de mørke sjelene fra deres maktposisjoner. Deretter har vi til hensikt å la våre allierte anholde dem og bringe dem for retten, disse som så nådeløst har hersket over dere. Og da kan dere legge fra dere den all den frykt som så lenge har definert deres liv. Når dere har blitt frigjort fra disse lenkene, vil dere være i stand til å anerkjenne vår eksistens med jublende glede, og så ta fatt på å skape et samfunn som legger til rette for det gode og vennlige, fremfor grådighet og manipulasjon. Oppgaven for styresmaktene deres er å legge til rette for en smidig vei til full bevissthet, ved først og sørge for velstand for alle og sette en stopper for all krig. Dette er ikke så enkelt å få til, når hele deres verden har vært manipulert gjennom årtusener til å se på konkurranse, hat og bitter konflikt som uunngåelige elementer i eksistensen.

Disse metodene som har vært brukt for å splitte dere, skal nå omformes til samarbeid, fred og Kjærlighet. Dere skal nå gjøre virkelighet av, og oppfylle, deres aller dypeste behov for et lykkelig og skapende liv. Vi er her, i selve dette guddommelige øyeblikk, for å gjenforenes med dere, og iverksette et program med personlig opplæring og veiledning for hver og en av dere, som er nødvendig før dere kan vende tilbake til full bevissthet. Én del av dette vil være introduksjonen av en fantastisk bok; Forståelsens Bok. Den er en sammenstilling som alle stjerne-nasjonene har bidratt til, helt tilbake fra den tiden da de først koloniserte sin egen hjemlige verden. Hver bok inneholder en mengde med visdom om menneskeheten og den fysiske verden, og er i virkeligheten et gigantisk kompendium over galaktisk historie og antropologi. Vår tanke er å først begynne med de verkene som er kompilert på Mars, Venus og Jorden fra omkring den tiden da Anchara Alliansen gjorde sine forødende raid i deres solsystem for en million år siden. Senere vil Agarthas historie bli lagt til, samt boken som deres nye stjernenasjon vil påbegynne, slik at det til sammen danner en komplett krønike om deres forbausende odyssé og om hvem dere egentlig er!

Dere er vidunderlige Vesener som har inkarnert i denne tiden for å realisere denne nye virkeligheten, og i samsvar med det var Himmelen meget streng med hvem som fikk lov til å inkarnere her i denne perioden. Dette er grunnen til at vi har kommet, så langt bortefra, for å hjelpe til, til tross for at deres verden så langt fra oppfyller de alminnelige kravene for vår første kontakt med dere. Himmelen innkalte oss hit for å bruke vår flåte, på det guddommelig fastsatte tidspunkt, til å frigjøre dere fra deres gjenstridige herskere. Da Anchara sluttet fred og gikk over på Lysets side, var det meningen at menneskeheten også skulle gå over til Lyset. Men som tidligere nevnt, så nektet de mørke lakeiene på Jorden å innrette seg etter denne ordren fra Himmelen og sine tidligere mørke herrer fra Anchara. De hadde slett ikke til hensikt å gi opp sin ustoppelige makthunger. Resultatet er at vi har kommet hit med oppgaven å iscenesette vår første kontakt med dere. Da flåtene våre kom hit, så gjorde vi deres solsystem til en enorm ”parkeringsplass”, mens vi ventet tålmodig på signalet fra Himmelen om å gå i gang. Dem mektige ordren har omsider fått tillatelse til å gjenlyde i hele Himmelen og den fysiske verden, og dette er et trompetsignal dere kan være sikre på at vi vil respondere på. Dette er det øyeblikk hvor deres frihet skal sikres!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mester! Vi kommer i dag med gode nyheter! Våre hellige allierte har nådd et punkt hvor deres mange prosjekter endelig kan manifestere. Men først, Kjære Hjerter, må vi begynne å la dere få lære om noen av de viktigste sannhetene om dagens virkelighet. Den mørke kabalen planla, for mer enn et tiår siden, og iverksette en serie tiltak designet for å lede til flere kriger, og til slutt til en global situasjon som ville gjøre dere til slaver for alltid. Deretter ville de skape forhold som drastisk ville redusere verdens befolkning til færre enn 600 millioner. Dette antallet ville de regulere ved hjelp av en rekke pandemier og pest. Denne forferdelige planen har siden 11.september 2001 blitt forhindret takket være aktivitetene til våre allierte. Våre velsignede Sjeler i Himmelen kom og brukte sine evner til å avverge at dette skrekkscenarioet kunne manifestere helt. Nå står dere på terskelen til friheten, og vi er klare til å sette i gang alle de tiltak som skal sørge for velstand for alle og at dere får tilbake deres fulle bevissthet.

Velstand er den naturlige tilstand i Himmelen og i den fysiske verden. Og likevel, på deres Jord, har dere bivånet at de mørke Sjelene har brukt sin makt for å snu denne naturlige tilstand på hodet, ved å skape fattigdom, uvitenhet og hat over hele planeten. Dere vokste opp i denne unaturlige, kunstige tilstanden, uten å vite om noe annet, og dere begynte å tro at det dere så omkring dere var naturlig. Ingen ting er fjernere fra sannheten! Livet i Universet er grenseløst rikt og alt henger sammen og er knyttet til hverandre. Dere er del av en storslagen En-het – en tilstand som Skaperen i sin nåde har spredd gjennom de mange riker som utgjør den fysiske virkelighet. Når dere stiger opp, vil denne vidunderlige tilstand av En-het, den erkjennelse at Alt Er Ett, være den erfaringsbasis som dere tenker og handler ut fra. Denne En-het er en melodi som rører sjelen og strømmer gjennom hver eneste av deres celler og skaper en følelse av glede som aldri tar slutt. Gleden gjennomsyrer dere og blir til den kilde som nye sanger strømmer ut fra, og som løfter deres lykke til stadig større høyder.

Himmelen er i gang med å lage en “ekspress-vei” for dere til bake til full bevissthet, som gjør at dere kan greie det uten de mange liv vi måtte gå gjennom for å nå vårt nåværende nivå. Himmelen har gitt bud om mange dispensasjoner for dere, som tillater at hver og en av dere får tilgang til en individuelt skreddersydd, intelligent og bevisst innretning som fjerner alle deres tallrike epigenetiske blokkeringer og omkobler de mange DNA modifikasjoner dere har blitt utsatt for i fortiden. Dette vil gjøre at dere med letthet kan finne veien tilbake til deres fulle, guddommelige Selv. Denne nådens handling er innbakt i deres nåværende sjelekontrakt. Så snart denne raske oppstigningsprosessen er fullført, vil dere igjen bli bevisst disse kontraktene. Det er så mye som ligger foran dere, inkludert starten på deres egen ”Forståelsens Bok” for deres nye stjerne-nasjon. Vi vil være ved deres side gjennom alt dette, fordi vi tross alt er her for å bruke vår kollektive visdom fra tallrike Jordeliv, til å veilede dere i deres guddommelige tjeneste hvor dere gjør deres del av arbeidet med å bevege hele galaksen inn i Lyset.

I dag ga vi dere et raskt overblikk over hva som skjer på Jorden. Storslagne begivenheter står for døren, som raskt kan forandre hele deres virkelighet. Denne forvandlingen skal bringe dere glede og det lenge etterlengtede svar på deres bønner om forandring i måten verden har vært forvaltet og styrt på. Vær glade, og forbered dere på en ny og gledesfylt verden! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge