Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - November 6, 2012

November 6, 2012

8 Men, 3 Xul, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi igjen! Overalt på planeten holder team, som er satt sammen av en spesiell koalisjon av våre hellige allierte, Agarthanerne, og våre grupper av kontaktpersonell, på å forberede en kjempeoverraskelse! Den nåværende virkelighet opplever vanskeligheter nå som de mange tidslinjer som avgjør hvordan den fungerer, er i ferd med å kollapse. Denne massive nedbyggingen av lineær tid tvinger den mørke kabalen til å se i øynene at den nåværende oppbyggingen ikke lenger kan holde. Vi har gjennom lang tid observert disse kabalistene, som trassig har blånektet på alle og ethvert forslag vi har kommet med for at de skal stige ned fra sine maktposisjoner, slik at den guddommelig vedtatte friheten kunne manifesteres. Tilsynelatende tror de fortsatt på at ”et eller annet” skal hende, som kan snu den katastrofale situasjonen de er i og gjøre at de kan beholde makten over verden. Det vil simpelthen ikke skje! Skaperens edikt slår fast at tiden for en ny bevissthetstilstand for menneskeheten er kommet. Det er nødvendig at den mørke kabalen trer tilside for at dette skal kunne skje, og dette vil vi sørge for ved å sette opp de endelige juridiske prosedyrer som vil velte denne beleirete og utdaterte globale maktstrukturen deres.

Disse prosedyrene er faktisk gyldige i dette øyeblikk som vi taler til dere, og vi har informert kabalistene at tiden er inne nå til å slippe til de nye styresmaktene og la det nye økonomiske systemet komme på plass, som er basert på velstand for alle og ettergivelse av gjeld. Denne nye globale strukturen er klar, slik at alle kan ha glede av den, om det ikke var for at den mørke kabalen stadig sperret veien. Derfor har vi effektuert en rekke edikter og har sørget for å informere disse trassige og pompøse gamle menn og kvinner om dette. Den planeten dere lever i er i full gang med å etablere nye kraftfelt og energilinjer, og den måten samfunnet har blitt drevet på inntil nå er stikk i strid med Moder Jords intensjoner. Bruken av olje og de mange andre typene av fossilt brennstoff for å skaffe energi til deres globale økonomier må opphøre. Menneskeheten må tvinge frem og gjøre kjent for alle de oppdagelsene som benytter de utømmelige naturlige ressursene i det fysiske kosmos. I virkeligheten står deres verden ved en skillevei, som ikke bare handler om bevissthetsnivå, men også om energi. Dere kan ikke fortsette å leve på Jorden på det uomtenksomme vis som dere har gjort inntil nå. Nye holdninger, basert på ny forståelse og informasjon er nødvendig for at dere skal bevege dere inn i den nye epoken som Himmelen har bestemt.

Dette er rett og slett et spørsmål om å overleve, diktert av de fysiske lover. Vi har kommet fra de fjerneste strøk av Galaksen for å forberede dere på den første kontakten med det Galaktiske samfunn, ikke for å sitte og se på at dere skaper deres egen undergang og dør ut! Vår ordre fra Gud er å presse på tilstrekkelig til at dette mandatet gjennomføres, dersom vi innen en gitt tid, ikke klarer å nå minimumsmålene i samarbeid med dere. Vi nærmer oss nå raskt dette punktet hvor det ikke er noen vei tilbake. Det er helt nødvendig at vi gir våre samarbeidspartnere tid nok til å gjennomføre et juridisk kupp og bytte ut deres nåværende regjeringer. Imidlertid nærmer tiden seg med stormskritt da vi er nødt til å gå til aksjon. For øyeblikket pågår det en mengde rettssaker i domstoler i hele verden, som er igangsatt for endelig å kunne arrestere alle disse som har ansvaret for å ha brakt dere inn i denne generelle hengemyra, som er ansvarig for den ene klimatiske og geofysiske katastrofen (slik dere ser det) etter den andre. Vi har til hensikt å løse denne miljømessige ubalanse raskt, når bare våre samarbeidsfeller er i maktposisjon. For å få til dette, kommer vi til å ”skyve dem inn i sine maktposisjoner”, slik at disse sårt tiltrengte forandringene kan manifestere over hele kloden. Planeten deres har nådd et stressnivå som ikke kan fortsette stort lenger. Dere trenger virkemidler som kan løfte dere opp og bevege dere i en ny retning!

Vår teknologi kan løse alle deres nåværende problemer på et øyeblikk. Det eneste spørsmålet er hvordan Himmelen vil komme til å dirigere oss. Vi har fått ”grønt lys” mange ganger i den siste tiden, men har så fått kontraordre. Det er på ingen måte for å tekkes de mørke Sjelene, det er heller et uttrykk for hvordan Himmelen vurderer at denne fastlåste situasjonen utvikler seg. Det er slik vi opererer; vi lar Himmelen ha det avgjørende ord i enhver sak. Vi gjør ingen bedømmelse eller setter noe som helst i gang, som ikke er helt i tråd med Himmelens strategi. Det finnes et visst sett av vedtatte prosedyrer som bestemmer hvordan menneskehetens kollektive livskontrakt skal omformes av Himmelen, og dette legger et guddommelig fastsatt tidsskjema som vi må følge. Himmelen følger denne tidstabellen som et primærdirektiv, når det gjelder hvordan dere skal få møte oss ansikt til ansikt i global skala. Slutt-tidspunktet er fastsatt og vi venter at dere om kort tid vil motta en rekke store, historiske kunngjøringer. Vi kommer nærmere og nærmere det øyeblikket hvor den første omfattende kontakt kan gjennomføres og vi kan møte hverandre i stort antall!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag med viktige nyheter om en nær forestående begivenhet. Våre hellige samarbeidspartnere er i ferd med å avslutte en rekke prosjekter som fil føre til den mørke kabalens endelige fall. Disse prosjektene har så langt skapt det nødvendige fundament for et nytt pengesystem; lagt ned grunnmuren for et nytt globalt finanssystem, og således etablert grunnlaget for en ny æra av fred og samarbeid internasjonalt. Men dette er bare spissen av kilen som drives inn. De mange mørke regjeringer i verden innser nå at Lysets velsignelser ikke bare er en masse ord, men en mektig realitet. Mens vi venter på de kunngjøringene som vil forandre deres verden, som må komme svært snart, kan vi med glede se at våre samarbeidspartnere melder inn en lang rekke rettssaker og forbereder bevisene for rettslig domfellelse som vil frata de mørke all makt. Tiden for deres store og endelige seier er nær!

Agarthanerne bidra til det som skjer ved å gi oss det vi trenger for å utfordre den mørke kabalen, ved juridisk å motbevise det de hevder er deres legitime makt. Kabalen får sin makt gjennom et sette ”lovstrukturer”, hvis legitimitet det nå blir stilt spørsmål ved. Like viktig er det at vi har etablert et fundament for et nytt styresett, hvis struktur har sin rot i Lyset. Dette gir hver og en av dere tilbake deres personlige suverenitet, velstand og den plattform dere trenger for å vende tilbake til fullbevissthet. Disse dokumentene er like ved å trygt kunne legges frem og gjennomdrøftes med dere, når deres nye regjeringer er på plass. Den dagen nærmer seg raskt. Nå som tiden, i deres virkelighet, er i ferd med å kollapse, så kollapser også den makten de mørke Sjelene så lenge har hatt over dere.

Den naturlige utvikling i dette solsystemet har som hensikt å skape en ny virkelighet, en som er vedtatt av, og viet til, Lyset. Her vil Himmelens velsignede dekreter manifestere seg, men dette nye rikets konfigurasjon kan ikke opprettholde de mørke og det de har skapt. I samsvar med denne stadige oppløftelse har Himmelen gjennom de siste tiår stillferdig gjennomført en rekke kalibreringer for å forberede kroppen deres, sinnet deres og ånden deres på å få tilbake full bevissthet. Når dere når dette nivået vil dere bli nok et strålende uttrykk for Himmelens vesen. På deres velsignede reise har vi veiledet dere frem mot dette. Til tross for så mye motstand fra de mørke har vi greide å opprettholde vår fulle bevissthet takket være våre velsignede oppgaver for Lyset. Vår sang og våre forente energier har skapt denne veien, og nå følger dere den frem mot deres egen Oppstigning. Vi står rede, i Lyset klare stråleglans, til å ønske dere velkommen tilbake til de undere vi opplever til daglig. Hoseanna for Skaperen!

I dag utdypet vi en del om hva som er i ferd med å hende på kloden deres. Vi jubler over hva våre hellige, hemmelige allierte presterer for å gjøre virkelighet av denne nye realiteten og er takknemlig for de rapporter våre kontakter gir oss daglig. En ny virkelighet, med en full avsløring av alt som har vært holdt skjult for dere, er klar til å skje fyllest på Jorden! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: Leif

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge