Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 30. mai, 2017


Sheldan Nidle - 30. mai, 2017

6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban

Dratzo! Som tidligere beveger pengene seg langsom fremover. Siden denne bevegelsen skjer på et særdeles varsomt vis, er det vanskelig for alt dette å folde seg ut så raskt som vi ville foretrekke. Det er faktisk sant at det er kjeltringer og banditter over alt. Husk midlertid at det også finnes dem som er fullt i stand til å sørge for en garantert sikkerhet for hver eneste overføring av penger. De nåværende prosedyrene er derfor helt unødvendige. Av den grunn ber vi om at de metodene vi på vennlig vis har foreslått, blir tatt i bruk rigorøst i hele kjeden.

Når dette skjer, har vi dyp tro på at den nåværende situasjonen i verden raskt kan remedieres. Slik det gjøres for øyeblikket, tvinges dette utbetalingssystemet til en metode som er enda langsommere enn dere kan forestille dere. Vi innser, som vi tidligere har bemerket, at den mørke kabalen fortsatt har greid å beholde noen rester av kontroll på enkelt områder. Det som nå kreves er at det settes fart i arrestasjonssyklusene for kabalen og simpelthen feie dem og deres illegale USA, Inc. fra makten. Det finnes i virkeligheten enorme summer av gull og andre edle metaller som kan sikre en raskt etterlevelse av banklovgivningen, for å få en endelig slutt på denne begredelige tilstanden i verden og i stedet reise NESARA og dens vidunderlige fane.

La oss gjøre dette så fort som mulig slik at vi kan få eliminert alle de merkelige avtalen som fører til at alt går “som lus på tjærekost”. Hovedhensikten med alt som har foregått frem til nå, var å sikre at de mørke ble skikkelig feiet av banen og det Gode omhyggelig gjenopprettet. Det er sant at de mørke var over alt. La oss da raskt fange dem inn og isolere dem fra alminnelige folk. Vi står rede, som tidligere, til å implementere denne prosessen så raskt vår teknologi kan makte.

Det vi sier er at vi ber alle som er involvert, om raskt å etablere NESARA og dens fremragende Republikk. Som vi tidligere har bemerket, har det tatt altfor lang tid å gjennomføre denne første delen av dette oppdraget som Himmelen har gitt oss. Vi står til tjeneste for dere for å oppnå en mye hurtigere utrulling av det nåværende leveringssystemet. Det er av avgjørende betydning, som det gamle ordtaket sier, “se til å komme i gang.” La oss arbeide sammen, i full trygghet, i glede og vel vitende om at alt dette virkelig kan fullføres på en mye raskere og sikrere måte. Til å begynne med var hensikten med alt dette å isolere de mørke. La oss nå i den nye erkjennelsen at vi faktisk arbeider for samme sak, sette i gang og fullføre dette mye raskere!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! De vidunderlige gavene fra Himmelen blir omsider gjort klare til å velsigne dere. Ta disse rikdommene og velstanden og bruk den til å virkeliggjøre drømmene deres slik at hver eneste en av dere kan oppnå det deres hjerte brenner for. Dere kommer til å lære mye om dere selv og enda mere om hvordan dere raskt kan manifestere det dere så inderlig drømmer om. Etter hvert som dere kommer i gang, så husk hvorfor dere gjør dette og hjelp hverandre å nå deres hellige mål.

Det dere på så guddommelig vis er i ferd med å gjøre, er å gjennomføre alt som er nødvendig for at dere skal oppfylle deres fulle potensial. Vi er sikker på at dere lagde en generell skisse for hvordan dere virkelig tenker å gjennomføre de drømmene dere så lenge har båret. Det er vår intensjon å hjelpe til å gjøre veien smidig for alle som har arbeidet på dette prosjektet med et sett av gode tanker og handlinger. Det er slett ikke enkelt å arbeide i dette riket, særlig hvis dere ikke har en vel skissert plan som dere bærer i dere og som en beskyttet visjon i deres innerste tanker. Utvikle dette settet av fornuftige tanker og vit i deres hjerter at så sant det er mulig, så kan dere påkalle Oss Mestere for å hjelpe dere å manifestere det som kan hjelpe menneskeheten og dette evig foranderlige riket.

Som vi slo fast i begynnelsen, så er dere temmelig nær å motta deres himmelske velsignelser. Ta dere tid nå til å formulere på alvor hva som virkelig trengs å gjøres. Finn et passende utgangspunkt i deres sinn og se hva dere først trenger for å kunne starte deres prosjekt. Sørg for å ha tatt høyde for alle eventualiteter og mulige problemer underveis. Som sagt, så kan vi hjelpe dere. Påkall oss når dere føler at det er nødvendig og hold frem med dette velsignete prosjektet for å hjelpe menneskeheten. Ved så å gjøre, kan dere lære mere om dere selv i prosessen. Vi velsigner hver og en av dere og ber bare om at dere lytter nøye til den indre stemmen som veileder dere.

I dag fortsatte vi å rapportere hva som foregår rundt om på denne underskjønne kloden. Før dere går i gang, gå inn i dere selv og begynn med friskt pågangsmot og vel planlagte handlinger. Takket være dere, kan denne verden snart bli forvandlet til en ny, vidunderlig virkelighet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge