Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 23. mai, 2017


Sheldan Nidle - 23. mai, 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! Spillet om distribusjonen er i ferd med å gå inn i sin neste fase. De som har det overordnete ansvaret er i ferd med å gå over til et mer selektivt system for at fondene skal kunne overføres mye enklere og sikrere. Det er den fremherskende overbevisning at alle mottakerne på denne måten kan bli «hydrert» mye raskere. Som vi tidligere har sagt, er det påkrevet at denne prosessen blir gjennomført på en måte som er mye raskere og mer altomfattende og som tilgodeser alle mottakergrupper i mye større grad.

Etter hvert som hele virkeligheten gjør fremskritt i riktig retning, så krever denne prosedyren at NEASARA Republikken raskt blir til virkelighet. En ville tro at en forsinkelse ville være til bekymring for alle og enhver. Vi trenger denne republikken simpelthen fordi den vil muliggjøre en rask isolering av de mørke sjelene og deres sinnsyke USA Incorporated.¹ Innføringen av de nye revaluerte valutaenhetene og andre aktiviteter i den sammenheng, kan da iverksettes og gjennomføres som opprinnelig planlagt. Dette ville føre til at alle trinnene i prosessen kan begynne å skje med den sterkt tiltrengte grad av hyppigere regularitet.

Hvordan kan det ha seg at det fortsatt er forsinkelser med hensyn til å få en slutt på all den lidelse som dette motbydelige regimet skaper? Den illegale regjeringen i USA, det korporative USA, Inc., har fått lov til å fortsette å eksitere, til tross for det forventede fall fra makten, gjennom de siste 18 månedene. Og videre; hvorfor er det nåværende globale banksystemet fortsatt i virksomhet og hvorfor har Federal Reserve Bank fått lov til å handle som det gjør, til tross for den klare advarsel som etter sigende har blitt gitt av Menneskerettsdomstolen i Haag? Vi må si at dette er av de ting vi virkelig undrer oss over.

For tiden observerer vi hvordan de forandringene som er tvunget gjennom av de Eldre og deres allierte, begynner å få virkning. Til tross for disse realitetene virker det som om denne kloden later som om ingen ting av betydning har skjedd. Vi blir fortalt at alt dette vil bli dramatisk endret om kort tid. Vi ber om at et antall ting blir forandret umiddelbart slik at Lysets vei kan fortsette å gjøre fremskritt som lovet, og at den nye NESARA Republikken kan proklameres. Så la oss derfor, i Glede, med loven i hånd, proklamere den nye Amerikanske NESARA Republikken!!!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi velsigner dere og takker dere for deres mektige visjoner! Sammen understøtter vi således den måten nyfastsettelsen av alle valutaers verdi blir gjort klar til iverksettes for dere alle. Det er mye som skjer rundt om på kloden, hver ting til sin guddommelige riktige tid. Denne prosessen med å distribuere de ufattelige pengesummene skrider jevnt og trutt fremover. I dette øyeblikk er denne prosessen akkurat i sin spede begynnelse. Mange forbløffende begivenheter er ekstremt nær å skje, og dere er svært nær å få se ting som virkelig vil forbløffe dere!

Himmelen sørger for at alle tidsfrister i det himmelske tidsskjemaet blir møtt. Dette nåværende riket er følgelig temmelig nær en mektig forvandling. Disse forandringene vil, som tidligere nevnt, bringe dere den velstand for alle, frihet og personlige suverenitet dere så lenge har blitt lovet. Til tider har det vært nødvendig å gå frem langsommere enn man opprinnelig hadde forespeilet seg. Himmelen er like fullt urokkelig i sin besluttsomhet. Noen er i ferd med å få betalt, mens andre er svært nær suksess på sitt eget felt. Vi ber dere være vente tålmodig på det strålende under som er i ferd med å gjøres klart til dere!

Derfor jubler vi av glede over Skaperens vidunderlige gaver. Det har krevd litt av en innsats å sikre forvandlingen av dette riket. Den mørke kabalen aksepterer nå fullt ut sin skjebne. Denne siste tiden så gjenstår kan synes endeløs, men fortsett å ha, akkurat som Himmelen, fullkommen tillit til de skatter som venter dere, og i dette hellige modus, forberede dere på det neste som skal skje. Vi Mestere forventer selv nå mange undere som vil feie mørket vekk og gjenetablere Lyset i sin vidunderlig strålende posisjon, slik det var da våre forfedre kom til denne dyrebare kloden for første gang. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi nok en gang gitt dere en kort rapport om hva som skjer i deres rike. Positive krefter er på fremmarsj på alle fronter for å sikre vår felles suksess. Følgelig ber vi dere å se lengre enn øyeblikk av kortvarig fortvilelse og forberede dere på deres uendelig strålende seier! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

¹ USA Incorporated, eller USA Inc. er et begrep som benyttes om den korporative regjeringen i Washington DC som slett ikke representerer det Amerikanske Folket, men er en business-avdeling under Rotschildene hvis oppgave er å tjene penger på det amerikanske folket. Washington DC (District of Columbia) er, noe mange ikke vet, slett ikke amerikansk territorium, men en autonom enklave som ikke er underlagt amerikansk lovgivning. Akkurat på samme vis som City of London, bankdistriktet i London, England heller ikke er engelsk territorium og ikke underlagt engelsk lov.

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge