Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 6. juni, 2017


Sheldan Nidle - 6. juni, 2017

3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Alt utvikler seg positivt. De ulike gruppene av kinesiske Eldre har vennlig gått med på en mer gjennomarbeidet og raskere prosedyre for utleveringssystemet. Dette er bevis på at de kinesiske Eldre faktisk lytter til noe av det vi sier til dem. Men uansett, så er den metoden som er valgt fortsatt altfor langsom til at vi liker det. Vi håper den overgripende tilnærmingsmåten som vi mener er best, vil bli den generelle modellen for denne svært kompliserte operasjonen.

Som vi tidligere har drøftet, så har vi dyp tro på at en raskere metode for å distribuere fondene må innføres. Selv om en del av våre forandringsforslag gikk gjennom, er det fortsatt altfor mange steg som trengs for at systemet skal kunne implementere de prosedyrene vi tidligere har foreslått. Inntil så skjer, forventer vi at flaskehalsene som er bygget inn i systemet vil fortsette å sinke hele prosessen. Vi ville fortrukket at farten i systemet økte og således kunne gjøre det mulig for NESARA Republikken å bli formelt proklamert. For når det skjer, kan en rekke positive ting finne sted. Det viktigste for oss er, naturligvis, avsløringen av sannheten om vår eksistens og nærvær.

Det vi ønsker for dere er suksess. Dette vil være en tid hvor dere i sannhet vil være i stand forfølge deres dypeste håp og drømmer. Dette riket er ikke lenger et land hvor dere blir forhindret fra å engasjere dere i de mange ulike tingene dere brenner for. Bruk denne tiden til å utforme nye virkeligheter og nye regjeringer, slik at det gamle kan feies av banen og det nye skapes. Det er vårt dypeste håp at disse ulike aktivitetene dere begeistret gir dere i kast med, vil kunne veilede dere til ting som ikke bare skaper dette nye riket, men i tillegg leder dere til en frydefull Første Kontakt og introduksjon til deres åndelige familier og familien fra verdensrommet!

Denne nye virkeligheten er vårt hovedmål. Vi føler at å gjøre det mulig for dere å komme raskt videre ikke kan annet enn å resultere i en rekke forskjellige viktige konsekvenser. Deres nyfunne velstand er ment å skape de forhold som kan understøtte nye regjeringer og arrestere alle som forsvarte den gamle virkeligheten som holdt frem med sine forferdelige metoder. Deres hellige oppgave er å bevege dere, i glede, stadig nærmere full bevissthet og gjenforening med oss, Agarthanerne og Himmelen. I dette og skapelsen av deres nye galaktiske samfunn, støtter vi dere helt og fullt. Sett i gang med dette, omgitt av vår Kjærlighet og Lys. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag vel vitende om at de omfattende oppgavene dere har påtatt dere, snart er over. Himmelen har velsignet dere med en velstandspakke som er et tegn på endeløs rikdom. De som ble tildelt den guddommelige oppgaven med å velsigne hver og en av dere med alt dere trenger for å finansiere det dere brenner mest for, vil om kort tid hjelpe dere å oppfylle deres aller største drømmer. Vi takker Himmelen og lover dyrt og hellig at vi vil gjøre det som er nødvendig for å manifestere velsignelsene deres! Fortsett å være positive og gjør dere klare til å oppfylle deres inderligste drømmer!

Hold disse magiske ønskene levende inni dere og gjør dere klare for de midlene som raskt vil gjøre at dere kan fullføre oppgavene deres. Vi forstår de få hindringene som fortsatt gjenstår. Vær hele tiden rede, Velsignete Sjeler, til å se drømmene deres bli til virkelighet. Ved så å gjøre, vil dere lære en hel hærskare av ting om dere selv og hverandre. Som tidligere nevnt er vi her for å assistere dere når det er påkrevet og sikre at dere lykkes. Vi er fulle av glede over at alt dette som på velsignet vis vil følge og gjøre det mulig for en ny vidunderlig virkelighet å manifestere.

Mye har måttet finne sted for at alt dette plutselig skal kunne skje. De i Himmelen og i Lyset har gjort alt som er nødvendig for at alt dette skal kunne bli til virkelighet. Hver eneste en av Mesterne har arbeidet i felleskap for å se til at de gamle måtene å gjøre ting på omsider kan legges vekk. I dette nye riket av uendelige muligheter, ta dere tid til å rett og slett velsigne og takke fra dypet av deres hjerte, de som har gjort alle disse forbløffende undrene mulig. I dette Lyset takker vi også alle dere for deres guddommelige visjoner og vidunderlige åndelige hjelp. Hosanna! Hosanna!

I dag ga vi dere en generell rapport om hva som foregår rundt om på denne fantastiske blågrønne kloden. Vi er i ferd med å nå det punkt hvor dette nye riket i sannhet kan manifestere en tid av stor velstand for alle og hvor forbløffende undere vil skje. La oss sammen ønske denne nye æraen velkommen og gi slipp på den gamle! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand er deres! Slik er det! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i Glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

For de av våre lesere som ønsker å vite mer om Sheldan Nidle kan dere gå til http://galacticchannelings.com/english/channelers.html . Her finner dere også stoff om Mike Quinsey som kanaliserer SaLuSa og Susanne Ward som kanaliserer Matthew Ward. Sidene er på engelsk, men jeg håper likevel dere kan ha glede av dem.
Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge