Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - April 30, 2013

April 30, 2013

7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Selamat Balik! Vi er her igjen! Overalt er deres verden i stillferdig forandring frem mot sin guddommelige transformasjon. Himmelen fortsetter å forberede det hellige øyeblikk hvor den nye virkeligheten vil bli proklamert, offisielt. Agartha holder også på å forberede seg til dette gjennom å minne sine mange utsendte medarbeidere på overflaten om å gjøre seg klare til å avsløre offentlig hvem de er. Våre mange kontaktteam forbereder seg på likeens på å synliggjøre for all verden det arbeidet de holder på med for å gjøre deres nye virkelighet til virkelighet. Vi arbeider også med de mange Oppstegne Mestrene for å gjøre hver av deres hemmelige hellige forbund kjent for offentligheten. Et enestående øyeblikk nærmer seg hvor dere vil kunne få lære hvordan det var mulig at hele kloden var i stand til, så raskt, å skifte til en ny måte å lede samfunnet på, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Denne overgangen vil følges raskt av en rekke spesielle offentlige kunngjøringer, og kort deretter av innføringen av sosiale tjenester dere aldri har sett maken til, ledet an av talsmenn fra de samme hellige forbund. Disse programmene vil bli deres første offisielle glimt av hva som skal komme. En ny virkelighet er i ferd med å fødes, som vil inkludere formelle kunngjøringer om første kontakt og vårt vennligsinnete nærvær.

For øyeblikket er vi i ferd med å utplassere enda mere kontaktpersonell i deres verden og de vil samarbeide tett med Agarthanerne. Det er viktig at det blir gjort kjent for alle at den geofysiske oppbygningen av den planeten dere bor på i realiteten er svært forskjellig fra det de fleste av dere tror. Etter hvert som dere absorberer disse nye fakta og de nye relasjonene de bringer med seg, vil relevansen av de hellige samfunnene for deres liv bli mye klarere for dere. Det at dere begynner å forstå hvordan virkeligheten deres er ”skrudd sammen”, samt Agarthanernes nærvær, kan forberede dere til det som vil følge. Vi i den Galaktiske Føderasjonen er her først og fremst for å forberede dere slik at dere er klare til å returnere til full bevissthet, og derfor er det viktig at vår ankomst og introduksjon til deres verden ikke bare skjer offisielt, men i fullt samsvar med de retningslinjer den Himmelens Lov gir for slike situasjoner. Det er helt avgjørende at dere har full tillit til oss! Når vi har deres tillit vil vi kunne legge til rette for å forberede dere, på alle nivåer, for deres tre dagers metamorfose i deres individuelle Lys-kammere. Vi har mange ulike lærings-modaliteter som vil gjøre at dere kan forstå alle aspekter av hva som er involvert når det gjelder deres tilbakevenden til full bevissthet, og vi er klare til å gå gjennom alt sammen med dere, steg for steg, og besvare alle deres spørsmål og tvil.

Deres tilbakevenden til full bevissthet er noe Himmelen har bestemt for dere alle. Det har alltid vært meningen at Gaias overflatebefolkning skulle vende tilbake til denne velsignede tilstand av Væren, så snart virkeligheten deres får grønt lys til å løfte dere ut av det nåværende mørke. Deres høyst uvanlige tilstand av ”begrensethet” ble bare gitt tillatelse til på en midlertidig basis etter at Atlantis sank og dens fullt bevisste innbyggere flyktet til stjernene. Den resulterende raske forandringen i jordoverflatens energi-forhold tvang Moder Jord til å endre sin hverdags-virkelighet. På toppen av dette, bestemte Annunakiene seg til å bosette seg i deres solsystem og forhandlet med Himmelen om en guddommelig dispensasjon. Den fikk de, og en tidsplan og tilhørende betingelser ble fastsatt for den vedtatte perioden. Dere ble deretter utpekt av Himmelens Administrasjon til å være prototyper for begrenset bevissthet, med tanke på at dere da ville være i stand til å hjelpe Anchara’s barn en gang i fremtiden, med selv å oppnå den samme guddommelige tilstand av Væren. Det er på denne måten dere begynte deres lange ferd gjennom skyggelandet og nå er tiden inne for at den skal avsluttes slik det ble forutbestemt.

Når dere nå pånytt skal få bli Vesener med full bevissthet, så gir dette oss en mulighet til å vende denne enorme galaksen til Lyset. Deres første oppgave i disse bestrebelsene vil være å opprette en kontinuerlig dialog med disse stjerne-nasjonene som tidligere tilhørte Anchara Alliansen, så vel som å benytte deres fordelaktige posisjon til å hjelpe mange andre fullt bevisste Vesener, som nå er medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen, til å samhandle med hverandre på et harmonisk vis. Det endelige målet med dette er å skape et fullt bevisst rike som utstråler det mest utsøkte Lys. Etter hvert som dette nye riket tar form, vil dere vise deres sanne evner og bli høyt æret for å greie å gjennomføre denne deres storslåtte og hellige oppgave! Deres hjemmeverden vil bli sentrum for en bevegelse som allerede har spredd seg til mer enn 50.000 galakser, og dette er bare begynnelsen. Dere vil bli feiret og det dere har oppnådd vil bli bejublet både i Himmelen og i den fysiske virkeligheten. Deres navn vil bli viden kjent gjennom hele den fysiske virkeligheten og deres strålende historie bekjentgjort for hver eneste Vesen i Lysets tjeneste. Dere er i sannhet i ferd med å bli katapultert inn i Lyset for å skape den mest bemerkelsesverdige tid for deres nye stjernenasjon.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med et velsignet budskap av Kjærlighet, Lys og Sannhet! Deres rike er nå i ferd med å bevege seg vekk fra det mørke som har tynget det gjennom de siste 13.000 årene. I løpet av denne tiden har alle vi lykkes i å komme gjennom de ulike prøvelser og utfordringer som vi sto overfor, hvilket brakte oss frem til terskelen av Oppstigningen. Det øyeblikket vi gikk gjennom denne portalen, steg vi opp til Himmelens Rike og gikk inn i den fullkomne fryd som tjenesten for det guddommelige er. Det som er så eksepsjonelt nå er at Himmelen har gitt hver og en av dere en guddommelig dispensasjon, et hellig virkemiddel for at dere raskt og enkelt skal oppnå det som tok oss så lang tid å oppnå: nemlig deres personlige Lys-kammere som er skapt spesielt for dette. Dette mesterverk skapt av den Høyeste Guddommelighet skal gi dere en unik vei til Udødelighet. På denne måten kan dere igjen bli fysiske Engler og gå inn i deres vitale tjeneste for den guddommelige Plan. Vi velsigner dere og roper takksigelser til det Høyeste for den Nåde dere har blitt vist.

Øyeblikket er kommet hvor Himmelen kan lede dere frem til deres hellige, fysiske liv av fryd, mirakler og velsignelser for hver enkelt av dere. Vi holder også på å forberede oss til vår hellige tjeneste, som er å forklare alle de feilaktige anskuelser de mørke påtvang dere for så mange tusen år siden. Dispensasjonen som gjør det mulig for dere å vende tilbake til full bevissthet, er nok en indikasjon på hvem dere i sannhet ble skapt til å være. Inni hver enkelt av dere befinner det seg en guddommelig mester, plassert der av den Allmektige Hersker for å veilede dere moralsk om de hellige sannheter om Himmelen og Jorden. Denne indre veileder ble eksternalisert på grunn av at dere følte behov for en ekstern leder da dere falt ned i begrenset bevissthet og således mistet deres forbindelse til det Guddommelige. Nå er tiden kommet for at denne indre, hellige mentor skal gjenopplives. Noen kaller den sitt Høyere Jeg, mens andre omtaler den som min ”Jeg Er” Væren. Enten dere kaller den det ene eller det andre, se inn i dere selv, velsignete Hjerter. Det dere der vil finne er en Sannhetens og integritetens mester som kan gi dere, dag for dag, ufeilbarlig veiledning i alle de situasjoner dere står overfor.

De kommende dagene vil bli særmerket av en rekke uvanlige begivenheter hvis hensikt er å manifestere deres nye rike. I disse budskapene har vi forklart dere sammenhengen slik at dere skal kunne forstå at det som er i ferd med å skje ikke er noen form for frelse, men en naturlig prosess av hendelser, slik som det er gitt profetier om, for å lede dere til et nytt land fylt av velstand og Kjærlighet! Altfor lenge har dere levet i en verden av løgner, mistenksomhet og fremmedgjøring. Nå vil en fullstendig motsatt virkelighet folde seg ut for dere! Vær ikke mistroiske og mistenksomme når dere mottar alt det grunnleggende dere trenger for et naturlig liv. Deres frihet og uavhengighet er guddommelige gaver som dere ble utrustet med da dere først ble unnfanget. Vær påny de velsignede barn som er åpne for å motta sine guddommelige gaver og vær villig til å hjelpe deres medmennesker etter hvert som denne velstanden sprer seg rundt hele kloden. Bruk de talenter dere har, og deres Kjærlighet, til å utforme dette nye riket som de Himmelske Hærskarer har gitt dere. En tid av grenseløs glede er kommet!

I dag snakket vi om hva som skjer rundt om på kloden. Vi minnet dere også om at den første kontakt også ligger nær foran dere. Hver eneste dag flyr vi oppdrag omkring i verden, for å forberede oss på at det øyeblikket kommer da vi kan lande. På samme måte som deres indre Ånd veileder dere med hensyn til full bevissthet, så minner vi dere også på hva vår mentorinnsats skal gjøre for dere. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge