Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 7. Mai, 2013

Sheldan Nidle - 7. Mai, 2013

5 Moan, 8 Caban, 9 Eb

Dratzo! Her kommer vi igjen! Vi kommer i dag for å snakke om de forandringer som kreves for at deres nye virkelighet skal manifestere. Det er tegn over alt på at en ny bevissthet gryr i verden. Organisasjoner som arbeider for forandring lærer om hverandre og om ulike måter man kan skape internasjonale sosiale nettverk på, som kan få slike forandringer til å bli virkelighet. Ett område blant de mange ulike arenaer for forandring er å redefinere måten man tenker på penger som en byttemekanisme: for eksempel reglene for mikro-bankvirksomhet og mikrokreditt i utviklingsland i tillegg til småskala-business og "landsbybanker" som sprer seg på grasrota i disse landene. Disse sosiale og kulturelle nettverkene danner brohoder, for å si det slik, som vil understøtte alt som er i ferd med å skje på de høyeste nivåene av handels- og bankvirksomhet. For lenge siden, da oppdagelsesreisenes tid begynte i Vesten, gjemte de nasjonene som var verst utsatt for Vestens imperialisme og deres soldater, skip og skytevåpen bort sine symboler på rikdom, gull og sølv, i hemmelige gjemmesteder der de har ligget i århundrer. Og i mellomtiden har Vesten tatt seg til rette og herjet og plyndret. Gjennom hele denne tiden har de gamle herskerfamiliene visst at denne "herjende pesten" en dag var dømt til å gå over i historien.

Disse urgamle herskerfamiliene regjerte i sine land ikke bare gjennom arverett, men også gjennom den naturlige autoritet som de fikk gjennom visdom som ulike profeter gav dem og ved hjelp av omfattende nedtegnelser som de hadde til rådighet. Vesten jagde mange av disse fra makten, men likevel overlevde hver eneste en av dem. I den senere tid har disse familiene innledet en målrettet relasjon med Moder Jords Oppstegne Mestere og med kommunikasjonsteamene fra vår galaktiske flåte. Dette samarbeidet førte igjen naturlig til at de ble introdusert for sine slektninger fra Agartha. Disse gruppene slo seg sammen og formet juridiske enheter bygget på prinsippene for hvordan makt ble anerkjent og respektert av hver enkelt gruppe. Disse urfolkenes makt- og visdomsbaser knyttet seg til dem som representerte Himmelen, i tillegg til et nytt element: de nærværende Galaktiske sivilisasjoner. Og så, for ca. to tiår siden begynte disse gruppene, som tenkte i samme baner, å komme opp med en ny visjon som nå er funksjonell i den grad at den er fullt i stand til å forvandle hele deres overflateverden og hvordan den opererer. Det er denne forsamlingen av vise menn og kvinner som er i ferd med å manifestere deres nye virkelighet.

Denne nye virkeligheten vil være ganske annerledes enn de gamle “mørke" måtene å gjøre ting på, som dere er vant til. En ny visjon vil åpne opp verden for Lyset og sette den mørke kabalens lakeier, som hele tiden stikker kjepper i hjulene, i midlertidig karantene, slik at det nye systemet kan rotfeste seg og bli ankerpunktet for den nye verden som er skreddersydd for å føre dere frem til full bevissthet. Så snart dere har fått tilbake deres fulle bevissthet, kan dere gjenoppta den utviklingsveien dere begynte på, for lenge siden, i Lemuria. Og i denne sammenheng vil dere gjenforenes med deres slektninger fra Innerjorden og skape det mest strålende, storslåtte galaktiske samfunn. En av de første store oppgaver for dette samfunnet er å reise til hver av vann-planetene og sammen med deres brødre fra disse planetene danne en ny stjernenasjon. Dette er målet deres og vi er her for å forsikre dere om at denne Himmelens Vilje, med hjelp av det Himmelske Lys, vil bli gjennomført med suksess. Deres nåværende herskere i verden innbiller seg at de er omnipotente, hvilket er en latterlig antakelse. Tiden er kommet for omfattende forandringer og for det øyeblikket hvor det store bevissthetsskiftet blir helt åpenbart for alle. Således er det altså at Himmelen nærmer seg og er i ferd med å forberede en aldeles vidunderlig overraskelse!

Denne overraskelsen er, som vi har nevnt tidligere, overgangen fra mørke til Lys. Moder Jord gjør sitt beste for å varsku dere om de enorme belastningene de mørke påfører henne. Atmosfæren hennes er i opprør; havene, innsjøene og de store elvene er døende; likedan er det med biodiversiteten hennes, ettersom mange arter holder på å dø ut; sannheten er at hele deres overflateverdens overlevelse henger i en tynn tråd. Og like fullt fortsetter de mørke å gi blaffen i det og prøver å gi inntrykk av at denne potensielle katastrofen ikke eksisterer. Vi er her for å forsikre dere om at det er et faktum at Jorden deres er døende. Men vi vil imidlertid også forsikre dere om at det er begivenheter på gang som har til hensikt å fjerne disse mørkets lakeier og sørge for at de som vi nevnte ovenfor tar over makten, de som vier all sin gjerning til fred, velstand for alle og at Sannheten blir avslørt. Det er på tide å få en slutt på det enorme hemmelighold, dekk-operasjoner og hensynsløse agendaer som blokkerer for deres oppløftelse til full bevissthet. På toppen av dette kommer også at dere til de grader blir nektet deres naturgitte rettigheter og frihet, koplet med de mange hemmelige aksjoner mot dere, som er altfor motbydelige til å nevnes, men som det nå vil bli satt en stopper for. Disse vil bli erstattet av opplæring i healing og visdom som vil føre dere alle tilbake til full bevissthet!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mye vi vil formidle til dere. Dere er for øyeblikket inne i en forlenget overgangsfase som skaper en økende følelse av frustrasjon og utålmodighet hos dere. Jorden dere bor på er i ferd med å gire opp til høyere vibrasjoner og Himmelen sørger for at den samme vibrasjonsøkning skjer i dere. Dette betyr at dere blir stadig mer i stand til å oppdage de mørkes irrasjonelle aktiviteter og at dere i langt mindre grad er villige til å tolerere deres verdenssyn som hindrer dere å ha et fullverdig liv. Kort sagt; dere blir stadig mere misfornøyd med den måten verden drives på og dere krever å få vite hvorfor dette skrekkelige og destruktive riket fortsatt eksisterer! Dere spør hvorfor alle de store forandringer som Lyset har hentydet til ennå ikke er blitt en realitet og hvordan vi kontinuerlig kan hevde at seieren "er nær forestående" mens de mørke fortsatt definitivt sitter ved makten? Dette spørsmålet er i sannhet det dere ville kalt en “nøtt". Det eneste vi kan forsikre dere om på det nåværende tidspunkt, er at vi leder an i en omfattende revolt hvor Hjertet og Ånden er drivkraften, og at denne revolten raskt er i ferd med å få utrettet alt det vi har snakket med dere om. Denne stille revolusjonen har skapt mange sosiale, politiske og økonomiske nettverk som går sterkt inn for å etablere nye, åndelige fremgangsmåter for å omforme deres globale samfunn.

Vi velsigner alt som er i ferd med å skje og bruker våre fordelaktige forbindelser hver dag for å oppmuntre til og være mentorer for, denne så nødvendige rekken av forandringer i samfunnet. Disse hendelsene vil sette det globale samfunnet trygt inn på en ny vei. Bevissthetsrevolusjonen har allerede ført til viktige juridiske og åndelige nettverk som holder på å bygge en ny verden som kan tilpasse seg den enorme rikdommen og nye konsepter som i langt større grad enn penger alene vil føre til permanent velstand for alle. Det viktigste i denne sammenheng er at dette vil forandre måten dere betrakter dere selv på og denne indre transformasjon endrer alt. Og i tillegg holder vi på å forberede en serie med undervisningstiltak som vil presentere konsepter som går langt utenpå det dere i dag tror om forholdet mellom de fysiske og åndelige riker. Etter hvert som dere gjør fremskritt mot full bevissthet, er det mange sentrale oppfatninger som må gjennomtenkes pånytt, og enten endres omfattende eller rett og slett kasseres. Mye av det dere vil lære vil forandre måten dere betrakter virkeligheten deres på og alt den omfatter.

Disse tallrike endringene i hvordan dere oppfatter ting vil bli ytterligere forsterket når dere finner ut sannheten om Innerjorden og når deres åndelige familier og familien fra stjernene ankommer. Himmelen har velsignet dere og dere lever nå i en verden som for hver dag som går beveger seg inn i stadig høyere bevissthetsnivåer. Dette skiftet akselerer for hver dag og vi fryder oss over å se hvordan det utfolder seg. Dere er som knopper som omsider bryter ut i blomst og om ikke lenge vil dere greie å ta innover dere og fatte hvilke skjønne "indre blomster" dere virkelig er. Vår hellige oppgave er å gi dere den nødvendige veiledning som vil gjøre at deres Fulle Selv vil bli en mye viktigere del i deres liv. Om ikke lenge kan vi samhandle mer direkte med dere og ha åpen kontakt med dere. Deres strålende, storslåtte Jeg Er Essens er alltid der, rede til å ta dere i sin favn og lede dere frem mot full bevissthet. Dette er deres gudgitte skjebne og den kommer nå for å bringe dere nye metoder og virkemidler til å forandre verden og fullføre denne aller helligste skjebne.

I dag brakte vi dere enda et budskap for å veilede dere på veien mot en ny virkelighet. Dette riket som nå er i ferd med å manifestere, vil bringe dere mange store sannheter og mange overraskende avsløringer – og en høyst velkommen slutt på alle de mange forslitte "tilsløringer". Den første kontakt er nær forestående og med den en ny dag for alle mennesker på Jordens overflate. Tenk på alle de fascinerende ting som ligger foran dere! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif

< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge