Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - April 23, 2013

April 23, 2013

7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb
Dratzo! Dette øyeblikket i deres historie er virkelige et dyrebart et! Dere står på terskelen til en kaskade av begivenheter som ganske plutselig vil forandre deres verden for alltid. Moder Jord står nå ved vannskillet, den skillevei, som vi har nevnt for dere tidligere, hvor det er rett før hun forener sine to riker som hittil har vært atskilt, til ett rike. Dette storslåtte og hellige vendepunkt vil skje om kort tid. Den mørke kabalen som hersker i deres overflateverden kan fortsatt ikke tro at deres herskertid på Jorden nærmer seg slutten. Det finnes tross alt bare vage signaler på at det er i ferd med å skje. Arrestasjoner av dem fortsetter og deler av deres indre sirkler er ribbet for sin makt, men likevel fortsetter deres maktutøvelse. Det de enda ikke har greid å fatte er at en fullstendig ny virkelighet er nær ved å materialisere. Og på samme måte greier de ikke å forstå at vi har anerkjent Himmelens planer for å bringe dere deres frihet. De mørke tar våre anbefalinger og dertil hørende advarsler med en virkelig enorm ”klype salt”. De ville like fullt være tjent med å ta på alvor det vi sier og forberede seg på et eller annet vis på sitt fall fra maktens tinde.

Energi feier over denne kloden og er i ferd med å gjøre slutt på alt det begredelige de har skapt. Et nytt Lys gryr, som vil forvandle alt, og er i ferd med å sluke disse hardkokte skeptikerne. Våre flåter er i beredskap og klare for første kontakt og en hærskare av skip med teknologi som gjør dem usynlige, er en konstant påminnelse til de mørke sjelene og at vi er her hele tiden og i tjeneste for Lyset. Mange flere mennesker enn dere aner arbeider for å gjøre den nye verden til virkelighet og vi er her for å bistå dem og hjelpe de mange Lys-arbeidere i sine hellige oppgaver. Hver eneste en av dem er godt kjent med den globale mørke kabalens uendelige svikefullhet og vår oppgave er å assistere dem etter hvert som Himmelen instruerer oss til det. Det guddommelige øyeblikk er snart over oss, over oss alle, da vi kan renske vekk denne mørke trusselen fra Jordens overflate. Vi ber dere om simpelthen opprettholde deres tilstand av indre glede og ikke la skuffelse eller tvil svekke deres helt avgjørende bidrag til våre hellige, felles bestrebelser. Himmelen er på det nærmeste klar til å gi det formelle signalet for den omfattende transformasjonen av deres verden, hvorpå de nye regjeringer plutselig vil tre frem. Dette vil raskt lede til kunngjøringer, i form av offentlige kringkastinger, som vil forandre deres verden over natten! Det nye finans- og pengesystemet vil gi verdensomspennende velstand for alle, hvilket vil være drivkraften i enorme forandringer og bringe dere frem til terskelen av full bevissthet.

De mange Lys-arbeidere som er utnevnt til sin korte, men svært fokuserte og aktive interims-posisjoner i offentlig tjeneste, har en virkelig krevende oppgave foran seg. Det vil være nødvendig at de anvender høyst kreative tilnærminger for å overvinne den kulturen av lovløshet som i så stor grad har gjennomsyret deres globale styresmakter, og for å få dette til har de helt spesielle retningslinjer tilgjengelig. Loven om NESARA (i USA), som har vært holdt hemmelig og ingen har fått lov å snakke om, er en av de ressursene vi anbefaler for dem som skal bringe deres regjeringer tilbake til sine sanne røtter i grunnlovsmessige og folkerettslige prinsipper. De nye styresmaktene vil gjøre ende på gjeldsslaveriet og gi dere tilbake deres gudgitte personlige frihet og suverenitet. Vi ønsker at disse modige menn og kvinner i interimsregjeringene skal vite at ethvert forsøk fra de mørke på å komme tilbake til makten vil bli raskt og summarisk stoppet. Himmelen ønsker å bruke oss, et mektig galaktisk alternativ, til å garantere for virkeliggjørelsen hvert eneste av Himmelens hellige dekreter. Ethvert stort prosjekt som disse nye regjeringene setter i gang vil ha vår støtte, såfremt de er hundre prosent i tråd med deres hellige ferd mot frihet, uavhengighet og full bevissthet.

Etter hvert som dere får mer og mer kunnskap om deres sanne historie, deres opprinnelse utenfor planeten, og hensikten bak deres personlige, gudgitte frihet og uavhengighet, vil dere også få veiledning om hvordan dere skal skape deres nye galaktiske samfunn, samt informasjon med hensyn til logistikken når det gjelder deres tilbakevenden til full bevissthet. Mentorer fra den Galaktiske Føderasjon, så vel som de som er utpekt av Himmelen, vil lære dere om de mange aspekter av denne svært annerledes tilstand av væren. Før dere reiser til Agartha, vil dere ønske å vite alt om det mirakelet som skal skje i Lys-kamrene deres og alle detaljer om dette vil bli dekket i løpet av de omfattende samtaler mellom dere og deres mentorer. Mye av denne læringen vil skje med hjelp av våre teknologier, som gjør det mulig for dere å visuelt og mentalt ”oppleve” de konseptene vi introduserer for dere. Kunnskapen kan tilføres dere på en måte som gjør at dere husker den for alltid og at de alltid er tilgjengelige når dere trenger dem. Disse vil utgjøre forhåndstreningen og den vil bli etterfulgt av erfaringsbaserte opptrenings-bolker med hensyn til full-bevissthets etikette, som bare kan finne sted etter at dere har fått deres fulle bevissthet tilbake.

Vær velsignet, kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere på denne spesielle dagen med gode nyheter! Deres virkelighet er i ferd med å begynne å manifestere sin nye virkelighet av velstand. De som har ansvaret for de ulike verdens-fondene er i ferd med å sette i gang prosedyrene for å frigjøre disse gigantiske fondene. Og på samme tid blir disse som skal virkeliggjøre deres nye styresett veiledet av sine ledere i Himmelen, slik at de kan gjøre ferdig sine lister over hva de har til hensikt å oppnå når de har avlagt sin ed for å ta opp sine nye offentlige verv. Når det gjelder hva som skjer i himmelrommet, så er den magiske begivenheten som vil innvarsle disse vidunderlige endringene i måten i å lede land og folk på, i ferd med å nærme seg sin manifestasjon! Vi har også bedt alle våre hemmelige hellige forbund om bringe med seg sine spesielle bønner og ritualer til disse siste, avsluttende øyeblikk, som avtalt. Dere er neste kommet til det punkt, kollektivt sett, hvor dere kan begynne å sanse de første spirene til deres nye virkelighet. Dette vil bli et av de mest gripende, intense øyeblikk i hele deres samfunns historie!

Nå som vi nærmer oss disse helt unike tider, er det visse svært viktige temaer vi vil ta opp med dere. Først av alt, kjære Hjerter, er det viktig at dere husker at hver eneste en av oss har hatt en rolle å spille, som nå nærmer seg avslutning. Dette vil være når denne spesielle energisyklusen er gjennomført, og tillater oss å gå videre. De mørke elsker fordømmelse, krangel og uoverensstemmelse, men den nye virkeligheten handler om Kjærlighet. Den jobben som ligger foran oss er å sluttføre avslutningen av den nåværende syklusen av virkeligheten, hvilket innebærer å skille ut medlemmene av den mørke kabalen og deres lakeier som har utført de uhederlige aktiviteter som kabalen har gitt ordre om. Alle disse ulike Vesenene vil måtte forklare seg for dere om disse motbydelige aktivitetene, og det er her det er avgjørende at dere husker sammenhengen og den høyere intensjon bak hver eneste sjels deltakelse i dette Jordiske drama. Dere kan bringe inn avslutningen av denne syklusen ved å appellere til Kjærlighetens tilgivelse, For Kjærlighet er jo deres sanne essens. Og så sørger dere for at disse individene blir fratatt sin makt og blir fullstendig atskilt og isolert fra dere.

Vi kommer nå for å ære dette aller helligste øyeblikk og velsigne dere alle! Vi kommer også for å forsikre dere om at vår manifestasjon blant dere vil være noe som er helt naturlig. Vi har en mengde guddommelig viten vi vil formidle til dere, hvilket i stor grad er ting vi lærte mens vi utviklet oss fra dødelig til udødelig Liv. Alle velsignete Vesener er i tjeneste for det Guddommelige og dette nødvendiggjør en viss kunnskap om Kjærlighetens og Lysets natur og de Himmelens naturlige velsignelser. Dere vil om kort tid blir forvandlet til fullt bevisste Lys-Vesener, og dere vil måtte absorbere en mengde informasjon, inkludert alt det ansvar som følger med slik kunnskap. Dette vil være vår frydefulle oppgave. Denne utdannelsen er et krav fra det Guddommelige, før dere begynner for fullt på mentor-perioden, som vil forberede dere på å gå inn i en ny eventyrland-liknende eksistens: full bevissthet. Det er vår ærerike oppgave å forberede dere på denne måten, men dere venter på at deres guddommelige søsken fra Himmelen og fra Agartha skal komme.

I dag kom vi for å fortelle dere om mange ting som nå er i ferd med å begynne for alvor. De er de første veimerker på den siste strekningen av deres reise tilbake til full bevissthet. De mørke forstår dette og skjelver av frykt nå som denne mest velsignete dagen kommer. Øyeblikket nærmer seg for ”dager fylt av undere og mirakler!” Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge