Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29. oktober, 2013

Sheldan Nidle - 29. oktober, 2013

1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tilbake med en del svært gode nyheter! Bevegelsen mot dere nye virkelighet er akselererende. Et antall hemmelige konferanser rundt om på kloden har gitt positive resultater hvilket vil bli åpenbart under de toppmøtene som vil finne sted i den kommende uken. Øyeblikket nærmer seg for kollektive handlinger som lett kan virke som en katapult på fremskrittet. Vi forventet å få det endelige klarsignalet for de begivenhetene som skal manifestere nye regjeringer og skape det nye pengesystemet. En hel rekke programmer er kommet til det punkt at det nå er nødvendig å legge vekk enhver tanke på ytterligere forsinkelser. Altfor mange lands økonomi ligger i ruin og gjelden gjør at de nåværende systemene overhodet ikke kan ”repareres”. Og i tillegg vurderer vi det slik at dere nå er klare til å takle sjokkerende begivenheter, hvilket vil innbefatte den formelle slutten på det infame ”hemmeligholdet omkring UFO’er”. Det er sannelig på tide at dere får høre fra oss og deres Oppstegne Mestere. Det nåværende systemet er fullt av hull og revner som gjør at det ikke lenger kan holdes liv i, og det er bare logisk å sette i gang noe annet som vil gjøre det mulig for dere å fortsette deres strålende fremmarsj mot full bevissthet.

Vi kommer derfor til det punktet hvor det ikke finnes noen vei tilbake. Den mørke kabalen eksisterer kun på restene av ”sin gamle glans”, som ikke er noe mer enn en komisk illusjon. På mange måter er hver enkelt av dere utsatt for så mye stress dere kan tåle. Vi følger nøye med og ser hvordan denne nåværende virkeligheten ikke lenger kan fortsette. Dens tid er omme, og følgelig er det mer enn passende å la dem som kan transformere denne grusomme illusjonen å gjøre så. Vi er fullt klar over de mange regler og formaliteter som er nødvendige for å få gjennomført dette. Denne langsomme og møysommelige prosessen er i ferd med å sluttføres. Bruk denne tiden til å bringe det nye inn. Vi har til hensikt å vektlegge dette meget sterkt i alle de ulike møtene. Prosesser som ble påbegynt for årtier siden formelig skriker etter å bli fullført. Deres gamle rike er i ferd med å bryte sammen og energien for forandring er her. Da Annunakiene reiste og overlot den mørke kabalen til seg selv, bad de om en positiv løsning – men den er ikke blitt gitt. Nå er det perfekte øyeblikk for å snu om på dette og kunngjøre en ny virkelighet med sveipende forandringer som vil sette dere fri og gjøre det nye riket til virkelighet.

Denne forvandlingen vil henvise de nåværende regjeringene til historiens søppelkasse. De som skal erstatte dem finnes allerede og gjør at denne høyst nødvendige og omfattende restrukturering er mulig. De mørke kan ikke lenger fortsette med sin ugagn. Det er et åndelig behov for å oppløse deres langvarige, fordekte herskervelde. Dette er øyeblikket for modige handlinger og høyst nødvendige handlinger av vennlighet og omtanke. Dette riket er på vei mot Lyset. De som taust godtar de mørkes agenda kan ikke lenger tillates å sitte ved makten. Det er helt nødvendig at de som forstår dette kommer åpent ut med hva som må gjøres og handler raskt. Denne “stille revolusjonen” er i ferd med å skje over alt i denne virkeligheten, og ett storslagent trekk vil bringe all denne overdådigheten frem i lyset. Vi forventer at dette og mange andre vidunderlige begivenheter skjer og gjør til virkelighet det som jorden overflatebefolkning så lenge har bedt om. Vi gir vår fulle støtte til alle begivenheter som fører til en vellykket avslutning!

Avslutningsvis vil vi si at tiden visserlig er inne for en ikke-voldelig revolusjon av enorme proporsjoner. Deres verden har ventet lenge på de forandringene som enda har til gode å bli synlige. Bak sløret foregår det en enorm bevegelse som det er helt nødvendig at blir deres verdens nye måte å gjøre tingene på. Den mørke kabalens egoistiske manøvreringer er ikke lenger relevante. En ny måte er påkrevet for å sørge for å rede grunnen for det Himmelen og vi har proklamert. Dere vil bli gitt en guddommelige Oppstigning som fører dere fra begrenset til full bevissthet. Dere vil ta i mot og omfavne deres åndelige familier og familien fra Rommet og finne tilbake til den vei som var deres på Lemurias tid for så lenge, lenge siden. Dere er i ferd med å bryte dere fri fra en lammende glemsel som har eksistert i dere så altfor lenge. Dere er nå rede til å gjenoppdage alle de hemmeligheter som så lenge har vært holdt skjult for dere. Deres vil bli særdeles høyaktede medlemmer av den Galaktiske Føderasjonen! Mange eventyr venter dere og utallige nye evner vil dere få som del av deres arv! Slik er deres strålende og guddommelige skjebne!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Denne velsignede verden syder for øyeblikket av vidunderlig forandring! Over alt dannes det transformative energi og folk krever at en sann forandring finner sted på denne planeten. Små indikasjoner på forandring dukker opp i Afrika, Asia, de Amerikanske kontinenter og ulike nasjoner i Stillehavet. Guds nåde skaper undere slik at de som har lite bruker sine knappe ressurser og sin skapende fantasi til å utvikle nye måter å drive vekk hunger og fattigdom på. Denne samme energien er åpenbar også når det gjelder de gamle åndelig lærde Eldre* som er på en tilsvarende inspirert vei. Himmelen har talt! Øyeblikket for velsignet forandring av denne virkeligheten kommer nå. Vi har med kjærlighetsfulle hjerter forpliktet oss til å bistå denne hellige prosessen og manisfestere en ny virkelighet for alle. Vi har instruert alle våre allierte om å etablere de virkemidler som skal til for å manifestere denne nye epoken for menneskeheten! De møtene som er nødvendige for å gjøre dette finner sted nå, og resultatene vil raskt følge.

Denne kommende epoken vil være fylt av mye åndelig visdom. Vi har forpliktet oss overfor Himmelen til å sørge for at dere får en hel liste med temaer som angår hvordan dere skal gjenopprette kontakten med dere ”Jeg Er Essens” og gjøre dere selv klare til resten av Oppstignings-prosedyrene. Disse belæringene vil bli gjennomført av hver enkelt av oss ganske snart. Denne virkeligheten vil snart ekspandere og omskape seg. Vi vil være deres himmelske veiledere og har et åndelig ansvar for å ha overoppsyn med deres utvikling, en oppgave som vi tar svært alvorlig. De mørke har i lang, lang tid brukt alle sine maktkanaler for å kna og forme dere etter sine egne ønsker og behov. Deres makt til dette vil bli fjernet og det er dere som vil nyte godt av disse nådens belæringer, for å lære og gjøre bragder som setter scenen i stand for deres Oppstigning! Deres familier fra Stjernene kommer for å gjennomføre det som skal til for at dere skal forvandles til fullt bevisste Lys-Vesener!

Gjennom årtusener har vi benyttet Agartha som base for alle våre operasjoner på Himmelens vegne. Lyset lyser nå opp den veien som skal føre dere dit og vise dere hvordan dere skal returnere til deres opprinnelige Selv. Lenge har dere strevet og slitt i uvitenhet om hvem dere i virkeligheten er. Til og med vi ble påvirket og det er kun vårt særlige fokus og hellige hjelp som gjorde at vi kunne greie vår store triumf. Så vi står her, vel vitende om hva det krevde å nå vårt nåværende nivå av åndelig kunnskap og manifesterte evner. Vit om alle disse vanskelighetenes natur og fryd dere over den guddommelige dispensasjon dere er gitt, fordi det er i sannhet en vidunderlig gave. Ta imot Himmelens overdådige gave og kom sammen med oss. Sammen skal vi skape en ny stjernenasjon som det er svært stort behov for og oppfylle Skaperens store drøm! Vårt lodd er å være Himmelens mektige og fruktbare forlengede arm. Hosannah! Hosannah!

I dag så vi nærmere på hva som foregår rundt omkring på denne blågrønne planeten. Vi har formidlet det meste av det vi har privilegiet å vite om.Deres åndelige familier og deres familier fra stjernene står klare til å ønske dere velkommen inn i deres nye, oppstegne tilstand av væren! Mye godhet ligger klar til å favne dere i glede, fred og velstand! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge