Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22. oktober, 2013

Sheldan Nidle - 22. oktober, 2013

7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Det har skjedd mye siden vi sist snakket sammen. En rekke avtaler er på plass og en timeplan for den neste serien av begivenheter i kulissene er fastsatt. Vi er lykkelige for at det går fremover alle disse tingene og det er viktig at også et antall andre begivenheter skjer. For øyeblikket er vi allerede i godt gang med den timeplanen vi er enige om. Selv om vi ikke kan beskrive alt dette i detalj for dere, så er de mørke regjeringene på vei ut. Inntil det har blitt en løsning på den nåværende situasjonen kan vi ikke gi dere noe informasjon om det neste som vil skje, men reell utdeling av mange av velstansfondene er svært nær. Den nåværende situasjonen er ganske flytende og det kreves en viss grad av stabilitet før ting kan settes i gang for alvor. Vi overvåker situasjonen meget nøye og vil bistå med hjelp når vi anser at det er riktig. Samtidig som alt dette foregår, bistår vi med hjelp ved en rekke arrestasjoner og oppsporing av skjulte former. Den mørke kabalen kan ikke få lov til å bli sittende ved makten uten at de er fullstendig klar over at vi overvåker dem hele tiden og sjekker alt hva de gjør. Disse arrogante personene vet at tiden er ute for dem og at en ny epoke er klar til å begynne!

Etter hvert som alle disse ulike aksjonene utspiller seg, er det viktig at dere vet at alle de forandringene som Himmelen har ansvaret for å gjennomføre er blitt akselerert. Kronechakraet deres må rekalibreres. Chakraene i halsen og den øvre delen av kroppen har behov for en mengde justeringer. Våre medisinske team har rapportert at disse fysiske endringene nå er i gang. Og som følge av dette er det noen av dere som opplever en grad av svimmelhet, at dere stadig oftere opplever å glemme ting eller til og med midlertidig tap av taleevnen fordi dere ikke finner ord. Sammen med disse symptomene kan det forekomme synsforstyrrelser som i mange tilfeller kan være ledsaget av hodepine. Det er også rapportert om nakke og skuldersmerter. Kort sagt, overkroppen og hodet dere er sentrum for en hel mengde oppgraderinger. Det vi akkurat har beskrevet for dere er bare symptomene på det som nå skjer med dere. De neste områdene av kroppen deres som oppmerksomheten vil rettes mot er de stedene som blir mest påvirket av de energiene som kommer til dere gjennom sølvtråden. Disse bærer med seg informasjon fra Himmelen som kroppens voktere bruker til å vedlikeholde deres fysiske vesen.

Etter hvert som deres fysiske vesen (essens) blir finjustert av Himmelen, vil dere begynne å oppleve høyere og høyere fysiske vibrasjoner. Dette gjør at dere også kan øke frekvensen på deres nåværende bevissthet. Således vil dere oppleve å ha mer livaktige drømmer og føle et helt nytt nivå av forventninger, når dere i økende grad kommer i kontakt med livsenergiene som omgir hele deres vakre, levende verden. Gaia føler også endringene. Hun øker takten på en rekke av de midlertidige fenomenene som er assosiert med å bringe hennes overflate tilbake til sin opprinnelige jomfruelige rene tilstand. Den økte takten i forandringene føles også av hennes tallrike økosystemer. Hver gruppe av elementarvesener som har ansvaret for de ulike dyreartene vil hjelpe dyrene å forholde seg til og tilpasse seg Gaias aktiviteter. Livet på jordens overflate går gjennom en rekke stressende tilstander som kan være en belastning på de ulike økosystemenes generelle natur. Dette stresset vil avta når menneskene tar av sted til sin store forvandling i Inner-Jordens rike. Tiden for disse formidable endringene er ikke langt unna. Himmelens timeplan er definitivt gjeldende.

Vi koordinerer all vår aktivitet med våre allierte på Jorden og kontaktpersonellet fra Agartha for å forberede denne planeten på en aldeles storslagen forvandling. En serie kunngjøringer av vital betydning vil sette i gang en operasjon som bokstavelig talt vil kaste deres nåværende virkelighet inn i en ny epoke. Dere lever i en meget spesiell tid. Om kort tid vil det dukke opp ting som totalt vil forandre alt det dere nå betrakter som nærmest permanent. Disse forandringene inkluderer en slutt på det hemmeligholdet som har nektet dere kunnskap om vår eksistens og nærvær, og som har hindret dere i å få vite om en enorm mengde med menneskeskapte teknologiske nyvinninger. Kunngjøringene våre vil ikke bare gjøre dere oppmerksom på hva dere skal lære, men også gi en full presentasjon av hva vi har å tilby dere. Det er nødvendig at dere forstår hvor ufattelig mye de mørke har holdt skult for dere. I tillegg til dette er det nødvendig at dere begynner å forstå hva som ligger foran hver enkelt av dere. Full bevissthet er en overdådig gave som Himmelen nå er rede til å velsigne dere med. Dette vil gi dere aldeles vidunderlige nye muligheter fordi dere da omsider vil bli gjenforent med både deres åndelige familie og deres familie fra verdensrommet.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i glede og føler oss velsignet av Himmelen som kan forklare noen få avgjørende viktige ting for dere nå! Som en start, la oss først kort drøfte Himmelens tidsplan for Oppstigningen. Vi har vært av dem som har hatt et så sterkt moralsk fokus at hver og en av oss ble gitt en spesiell dispensasjon som gjorde at vi kunne oppnå den fulle bevissthetens gave i løpet av noen få liv. Vi har bokstavelig talt blitt “sendt tilbake til skolebenken” og fått lære hvordan vi skal veilede og ha overoppsyn med menneskeheten. Dette store ansvaret er noe hver eneste en av oss har frydet seg over gjennom de århundrer og årtusener hvor vi har ledet dere frem mot terskelen til deres Oppstigning i dette livet. Begivenheter vil skje om kort tid som bevirker overgangen mellom denne tiden og den tiden hvor Himmelens Lys virkelig kan skinne i all sin glans. Benytt denne dyrebare tiden til å vie dere til forandringene som er nødvendige. Vi vil gi dere instruksjoner som vil berolige dere med hensyn til dette livsviktige temaet!

De velsignete riker eier en visdom som langt overgår denne virkelighetens tanker. Det er svært viktig at dere gir slipp på alle de ting som binder dere til denne verden. Gå inn i dere selv og la alt det som finnes av frykt i dere svinne hen og forlate deres sinn. Det som da vil være igjen er deres direkte kontakt med dere ”Jeg Er Essens”. Lær dere å samtale med deres sanne selv – den dere egentlig er. Denne er modig, full av visdom og evner å leve innenfor de moralske sannheter Gud har gitt oss. Lær å favne og gjøre alt dere lærer til en integrert del av dere. Bli en som kan fokusere på denne indre visdommen og manifestere det dere virkelig ønsker dere. Når dere gjør dette, løfter dere livsvibrasjonene deres så dere kan favne deres hele, sanne Jeg. Slikt fokus er i denne verden ikke oppmuntret til i skolen, i arbeidslivet eller av hevdvunnen tro, som ofte står i diametral motsetning til det dere nå er i ferd med å lære. I dette Lyset er dere frie og snart vil dette være måten man gjør det på i denne virkeligheten!

Vær til enhver tid våkne for hva dere er i ferd med å bli. Fokusert intensjon er av avgjørende betydning for det dere gjør. Dere er i ferd med å gjøre dere klare, med vår velsignelse, for et liv i full bevissthet. Deres lodd er å bli Engler på det fysiske planet og lojalt tjene Skaperens strålende Lys! Mange sjeler er fanget i omstendigheter som krever deres velsignelse, innsatsvilje og visdom. Dere vil bruke deres guddommelige talenter til å helbrede, til å oppmuntre og veilede dem som er under opplæring hos dere. Dette hellige sett av gjensidig samspill krever en viss gard av trening og erfaring. Det er deres lodd å bli den mest strålende gruppe av fysiske Engler. Og således forventer Himmelen mye av dere. Vi kommer for å undervise dere, veilede og forberede dere til disse storslagne oppdragene som Himmelens administratorer vil gi dere.

I dag fortsatte vi våre budskaper! Tiden nærmer seg for storslagne forvandlinger i denne virkeligheten. Det er tid for å transformere smerten og lidelsen til glede, fred og velstand! Den mørke kabalen har hatt tid på seg til å forandre seg på verdig vis, men de det har de altså ikke gjort. En ny dag gryr som vil bringe inn en vidunderlig epoke for menneskeheten!
Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge