Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5. november, 2013

Sheldan Nidle - 5. november, 2013

8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer nå for å forklare en rekke ting som skjer rundt om på kloden deres. De mørkes retrett fortsetter. Mellomledersjiktet i deres hemmelige organisasjon er rede til å overgi seg når de får beskjed om det. Våre ulike kontakt- og kommunikasjonsgrupper er i ferd med å sluttføre en serie med private drøftelser med de ulike ledergruppene hos våre allierte på Jorden. I disse samtalene har man satt opp en rekke nylige datoer for å sluttføre alle de begivenhetene som må skje før vi kan lande og som skal kunngjøres av deres nye landsledelser. Disse samtalene fastsatte også en dato for opphør av hemmeligholdet omkring UFOer og for når vi formelt kan kringkaste vår tidsplan for overflate-menneskeheten. Våre mentorer står klare til å sette i gang sine spesielle oppgaver sammen med hver enkelt av dere, men det er nødvendig at vi først gir en del belæringer om hva dette mentorskapet egentlig handler om. I tillegg er det nødvendig at vi kort skisserer deres sanne historie og hvordan det hadde seg at dere falt ned i begrenset bevissthet. Vi er deres familie og vi ønsker inderlig å komme i gang med prosessen for å bringe dere tilbake til deres opprinnelige tilstand av full bevissthet. I tillegg til dette har vi også teknologier som kan hjelpe dere i denne overgangsfasen til en fullt bevisst livsstil.

Full bevissthet vil åpne opp for dere en enormt utvidet virkelighet – en virkelighet dere med letthet vil kunne høre, lukte, smake og sanse. Denne virkeligheten inneholder ikke bare det normale tredje dimensjons sanseomfang, men en rekke andre dimensjoner også. Dette utvidete sett av muligheter åpner opp en verden som dere ennå ikke kan forestille dere! Våre mentorers primære oppgave er å forberede dere på det som skal komme. Dette vil innbefatte et stort antall såkalte “hands on” seanser hvor dere for en kort stund kan oppleve det som skal komme. Videre ønsker vi å påhjelpe denne prosessen ytterligere når dere får omvisning på mange av moderskipene våre. Vi har utdannelsesmidler ombord som kan hjelpe deres oppfatninger om hva dere skal bli. Som et ledd i dette omfattende sett av prosedyrer vil vi også introdusere dere for Agarthanerne, dere slektninger fra Inner-Jorden. Tiden nærmer seg for å få slutt på den enorme hemmeligheten de mørke har holdt skjult for dere. Alle planeter og stjerner er hule. Under overflaten på Gaia eksisterer en annen verden hvis rike alltid har vært en tilstand av full bevissthet. Denne femte dimensjons virkeligheten er i sannhet mye større enn dere kan forestille dere.

Dette er grunnen til at Gaia vil ekspandere når deres planet gjenforenes som full 5te dimensjons virkelighet. Dette utvidete riket vil også få bevitne tilbakekomsten av to måner som er tre fjerdedeler av størrelsen til deres nåværende ”Måne”. De vil gå i bane omtrent 180 grader fra hverandre. Flyttingen av deres nåværende satellitt vil ledsages av en serie belæringer fra oss som vil forklare den sanne urgamle historien til deres verden. I dette Lyset kan dere bedre forstå det mangslungne virrvarr som utgjør deres nåværende sett av filosofiske oppfatninger. Dette er ikke noe dere trenger å behandle som noe hellig, men dere må innse at dette simpelthen var et virkemiddel som deres forhenværende herskere, Annunakiene, benyttet for å føre dere bak lyset og manipulere dere. Alt dette vil bli erstattet av sannhet og en klar følelse av hva det guddommelige virkelig er. Deres Oppstegne Mestere vil gi dere en enda dypere forståelse av hva det innebærer å være både udødelige og fullt bevisste Lys-Vesener. Alle disse fakta vil danne et fundament som dere kan bruke til å danne dere gryende forståelse av hvem dere virkelig er!

Å kjenne sin sanne identitet vil styrke dere enormt og kan gi dere et glimt av hva Himmelen virkelig er, og det guddommelige forhold mellom de fysiske og de åndelige riker. Denne hellige samvirkning er den primære drivkraft i alle våre sosiale og samfunnsmessige handlinger. Dere vil tre inn i et rike fylt av sannhet, ritual og spesielle handlinger. Vi er både individer og et kollektiv. Dere vil lære helt eksakt hvordan alle ting er Ett og om de strålende undere som går utenpå alle virkeligheter. Dere vil hele tiden være i stand til å samrå dere med deres åndelige og fysiske veiledere. Dette er noe vi betrakter som hellig. Dere vil få lære om dette og oppdage hvordan dere best kan samhandle. Hver og en av dere har et i sannhet unikt sett av åndelige og fysiske relasjoner. Disse danner basis for vår daglige samhandling i våre galaktiske samfunn. Deres mentorer vil gi dere en liten ”smakebit” av dette og de innser til fulle nødvendigheten av å forberede dere til begynnelse på deres nye liv som suksessrike galaktiske Vesener.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer til dere og har med oss de mest velsignete nyheter! Dere er meget nær de forandringene som endelig skal sette dere fri. Våre medarbeidere og de som hjelper dem å skape det nye penge- og finanssystemet har kommet frem til en hel rekke grunnleggende avtaler. Disse velsignete sjelene fastsatte den endelige datoen for når deres hellige velsignelser skal manifestere. Ennvidere gjorde dette scenarioet også at man kunne fastsette når deres nye nasjonale ledelser kan tre frem. Følgelig befinner dere dere nå i den helt avsluttende perioden før slutten på denne så mørke og vanskelige virkeligheten. Endringene i valutaene og pengesystemene, så vel som de arrestasjonene som vil skje, vil innvarsle Lysets inntog og transisjonen til en høyere bevissthetstilstand. Vi gleder oss enormt over dette og gjør oss klare for de offentlige belæringer som det er nødvendig at vi gjennomfører. Det finnes så mye kunnskap og visdom som dere kan benytte for å ta steget over i denne nye virkeligheten. Vi sender våre mest inderlige velsignelser ut til dere!

Etter hvert som dere begynner å motta, vær hele tiden bevisst på hvorfor dette skjer. Den mørke kabalen er i ferd med å miste sin rikdom mens dere er i ferd med å få deres. Det er en guddommelig hensikt med alt det som her skjer. Så anvend derfor deres nye midler med visdom og tillat deres brødre å nyte fruktene av sin nye velstand. Innse og forstå at en ny virkelighet gryr og tenk nøye gjennom hvordan lykken har snudd seg for dere og begunstiget dere så. Være rede til, når det kreves, å forklare hvorfor nye regjeringer har kommet på plass. Dette vil drastisk forandre deres liv i denne verden og alt er en del av Himmelens dekreter som er utstedt i den reneste Kjærlighet fra Skaperverkets høyeste regioner. Dere vil motta budskaper ikke bare fra familien deres fra stjernene, men også fra deres åndelige familier. Deres isolasjon vil formelt opphøre og erstattes av en storslagen gjenforening som omfatter alle menneskeslektens representanter over alt i denne galaksen.

Vi kommer som representanter for Ånden og vi uttrykker Lyset – det Lysets som kontinuerlig strømmer i overflod ned fra det høye! Vi ønsker å forklare det omfattende nye ansvaret som følger av denne storslagne gjenforeningen. Den levende sjelen som er Gaia ønsker inderlig og vende tilbake til sin tidligere renhet og storhet og vet hva deres fremtidige oppgaver vil være. Hun er stolt av dere alle og ønsker å gjøre sin del ved å være base for deres mest heroiske og storslagne galaktiske samfunn. Det er mye som skal skje etter at dere har etablert deres nye stjerne-nasjon. Himmelen meddeler oss mange ting om disse ansvarsoppgavene som vi vil påta oss som et kollektiv. Sannheten er at hele menneskehetens familie forventer store bragder av oss! Vår oppgave er å bringe glede og bruke disse bragdene til å fremme skaperverkets videre utfoldelse i hele den fysiske eksistensen. Vi sier dette og roper mange ganger Hosanna til vår alles Store Skaper.

I dag fortsatte vi med våre meddelelser. Som dere kan se er vi svært nær det vi alle ønsker oss. Tiden er kommet for alle å ta i mot denne nye virkeligheten i fryd og glede og forstå fullt ut hva som forventes av oss. Den store gjenforeningen nærmer seg. Vær rede til å ta imot alt det dette innebærer! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!) I dag så vi nærmere på hva som foregår rundt omkring på denne blågrønne planeten. Vi har formidlet det meste av det vi har privilegiet å vite om.Deres åndelige familier og deres familier fra stjernene står klare til å ønske dere velkommen inn i deres nye, oppstegne tilstand av væren! Mye godhet ligger klar til å favne dere i glede, fred og velstand! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge