Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 29 april, 2014

Sheldan Nidle - 29 april, 2014

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Viktige ting fortsetter å skje bak kulissene. Et antall nøkkeledikter er blitt signert og deretter umiddelbart ignorert av de mørke. Dette vil vise seg å bli en av de største tabbene de har begått. Dette har bare styrket behovet for på juridisk eller annet vis å skyve denne mørke kabalen ned fra maktens tinde i en hel rekke store nasjoner. Å få implementert N.E.S.A.R.A. er nå av høyeste prioritet for mange koalisjoner som arbeider for å befri menneskeheten fra deres grep. Dette er i ferd med å skje, samtidig som de mørke fortsatt er i stand til å gi sine viktigste lakeier en tilsynelatende endeløs mengde av rikdom. Denne rikdommen kommer innpakket i smerten og lidelsen til mesteparten av befolkningen deres. Vi føler kontinuerlig avsky ved det som skjer. Men dette nye fokuset kan nå likevel, med vår hjelp, føre dere frem til en rask seier. Det er mange aksjoner på gang og vi forventer at synlige resultater raskt vil manifestere. Tidsplanlagte begivenheter er nå i rask fremgang takket være en rekke møter vi har hatt med våre allierte på Jorden. De mørkes arroganse vil koste dem dyrt og føre til at de blir den tapende part. Deres fall vil føre til nye styresett og et nytt penge- og finanssystem som er knyttet til stor velstand for alle.

Det de urgamle familiene og de mange hemmelige samfunnene forstår er at et spesielt bånd, som ble brutt på grunn av de avskyelige ting som skjedde i Atlantis, må knyttes på nytt. Annunakiene gjennomførte sine politiske strategier gjennom de siste 13 årtusenene. Båndene mellom Agartha, Jordens overflatebefolkning og den Galaktiske Føderasjonen trenger å gjenopprettes i full offentlighet. Denne begivenheten vil være såfrøet som vil føde en ny stjernenasjon som omfatter hele dette solsystemet. De som for øyeblikket arbeider hardt for å få slutt på de mørkes herskervelde forstår dette og arbeider sammen med vårt kontaktpersonell for å gjøre dette til en virkelighet som er synlig for alle. Det neste som ligger foran dere er ikke bare et nytt pengesystem. Dette er i virkeligheten det nødvendige fundamentet for en serie gjenforeninger som vil gi dere tilbake en rekke høyverdige sannheter. Den viktigste av disse handler om deres opprinnelse utenfor Jorden og deres slektskap med deres galaktiske familie av menneskeheten. Det neste vil være deres tilknytning til alt levende i den fysiske virkeligheten. Vi er alle, når alt kommer til alt, fysiske engler. Vi har et gjensidig ansvar for å utfolde den guddommelige planen både her og overalt i fysikaliteten.

En rekke ulike ansvarsoppgaver ble kastet på båten av de mørke da de kastet dere ut i den så strevsomme begrensete bevisstheten. Denne motbydelige handlingen var innledningen til alle de vanskelige utfordringene dere har stått overfor gjennom i de siste 13 årtusenene. Vi betraktet det hele mens disse mørke sjelene samarbeidet tett med sine allierte i Anchara-kontinuumet for å fortsette å nekte dere deres naturgitte frihet og uavhengighet og arbeidet på svikefullt vis for å gjøre dere til en slaverase. Denne motbydeligheten skal det nå bli slutt på! Sannheten er at dere steg for steg blir hjulpet tilbake til deres opprinnelige fullt bevisste tilstand. Vi er her for å bistå dere i denne spesielle prosessen og se til at dere igjen kan arbeide i full harmoni med Gaia og resten av planetene som omgir deres mektige Sol! Denne stjernenasjonen skal i sannhet bli det mest utrolige samfunn og et velkomment medlem i den Galaktiske Føderasjonen av Lyset. Dere er nøkkelen til fred i galaksen og til denne storslåtte gjenforeningen som vil omfatte alle tenkende, følende vesener i denne galaksen. I denne sammenheng er det faktisk forutsagt gjennom profetier at dere er selve krumtappen for den neste serien av epoker som utgjør vår felles historie.

Deres Oppstegne Mestere lever i harmoni i Agartha og er foregangsmennene i det som nå skjer. Dere må lære å betrakte Gaia og hennes søsterverdener som levende vesener som er i besittelse av spesielle kvaliteter skjenket dem av skaperen. Vi har en hellig plikt til å beskytte et omfattende sett av økosystemer i disse verdenene og sørge for at de forblir levedyktige. I tillegg kreves det at vi har et spesielt forhold til Solen og alle disse beslektede rikene. Hver verden er del av en storslagen En-het med sine søstre. Vårt oppdrag er å bruke tiden vår på disse planetene for å gjøre dem friske igjen og opprettholde en gjensidig avhengig, enormt variert og vidunderlig rekke av økosystemer. Hver eneste stjernenasjon betrakter dette som sin fremste oppgave, som de alle deler. Vi drøfter dette med hverandre og arbeider for å spre Himmelens energier over alt i denne galaksen. Vi er velsignet og har til hensikt å velsigne hver eneste del av denne galaksen med vårt hellige arbeid. Disse arbeidsoppgavene hjelper oss å erverve en bedre forståelse av hvordan den fysiske verden ble unnfanget og hvordan vi kan være med å bidra til at den kan ekspandere smidig og knirkefritt. Vi er spesielle veivisere som har til oppgave å arbeide for å utfolde den guddommelige planen.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Det er mye som skjer rundt om på kloden deres! For øyeblikket er våre velsignete samarbeidspartnere i ferd med å befri dere fra den mørke kabalens iherdige forsøk på å starte en eller annen form for oppblussing av konflikter til full krig. Den globale nullstillingen av verdens valutaer er nå i ferd med å skje, parallelt med stadig flere kunngjøringer fra mange nasjoner om å ta steg i retning av valutaer som er basert på edle metaller. Følgelig er de mørke i ferd med å miste grepet på de internasjonale bankene etter hvert som nye, strenge regler for bankvirksomhet trer i kraft. Dette er likevel kun forløpere til det som ligger umiddelbart foran dere. N.E.S.A.R.A. vil bli implementert om kort tid. Våre forbundsfeller har greid å åpne opp nye veier mot målet gjennom en rekke møter mellom dem selv og en gruppe som består av de urgamle familiene og dem som er mottakere av de enorme lagrene av gull, sølv og edle stener. Hensikten med alle disse er, med juridiske virkemidler, å kaste fra makten dem som nå kontrollerer mange av verdens regjeringer.

Deres verden står på terskelen til en ny virkelighet. Omleggingen av valutaene og det nye banksystemet er bare starten på en vei som leder frem til N.E.S.A.R.A. Denne utviklingen er ment å befri dere fra de siste bestrebelsene fra kabalen på å klamre seg til makten. Samtidig som alt dette skjer, holder Himmelen på å forberede seg til å gi dere et nytt sett med gull og sølvstrenger. Disse vil sannsynligvis komme til å gi dere enda noen runder med hodepine ledsaget av generell følelse av uvelhet og en følelse av at dere skjelver innvendig. Disse symptomene vil gi seg etter hvert som dere venner dere til dette kraftfeltet av høyere energier som strømmer gjennom kroppen deres. Disse forandringene skal forberede dere til at mentorene deres fra den Galaktiske Føderasjonene skal komme. Når disse forandringene er gjennomført, vil dere være klare til å samarbeide med dem på daglig basis. Dette er en tid for healing og for å lære å akseptere at øyeblikket for monumentale forandringer har kommet.

Himmelen gir mektige bud om deres åndelige og fysiske frigjøring fra de mørkes løgner og manipulasjoner. Himmelen proklamerer at tiden nå er inne for at dere skal begynne på deres vei til deres fysiske oppstigning. Dette er grunnen til at mange begivenheter er i ferd med å bygge seg opp til en avsluttende begivenhet som på et mildt vis vil gjøre det mulig for dere å gå inn i en ny virkelighet fylt av velstand for alle, nye styresett og belæringer fra oss om ulike sannheter som vil legge til rette for deres storslåtte gjenforening med deres åndelige familier og familien fra verdensrommet. Vi er deres himmelske gjetere. Vi samler enorme flokker av menneskeheten og ledere dere inn på en vei som vil gjøre det mulig for dere å vende tilbake til full bevissthet. Og det er da at vi kan til fulle instruere dere om deres store ansvarsoppgaver på Himmelens vegne. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med vår serie av budskaper og informerte dere om hva som skjer globalt. Disse begivenhetene, når de manifesterer, vil gjøre det mulig for dere å komme unna den mørke kabalens ondsinnete manipulasjoner. Vi har gitt dere mange gode nyheter. Ikke desto mindre vil hver og en av dem skje på det rette øyeblikket og på et vis som er fruktbart! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge