Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 22 april, 2014

Sheldan Nidle - 22 april, 2014

7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban

Selamat Balik! Begivenhetene fortsetter å skride frem. De mørke fortsetter å virre desperate omkring ettersom de møter det ene tilbakeslaget etter det andre. Et scenario som vil gi oss de nødvendig virkemidlene for å iverksette det første trinnet i pengereformene er i ferd med å forme seg, og disse vil raskt lede frem til overflod for dere. Valutareformene og nye lover som regulerer bankenes virksomhet er kun begynnelsen på et system som vil lede til gullbaserte valutaer. Disse tingene skal så lede til et nytt miljø som skal overvåkes av en rekke NESARA-baserte regjeringer rundt om på kloden. Det er dette nye nettverket av nasjonale ledelsesgrupper som skal lede opp til «avsløringen» og åpne veien for formelle kunngjøringer om første kontakt og deres tilbakevenden til full bevissthet. Denne prosessen skal også rede grunnen for at deres slektninger fra Inner-Jorden kan komme frem og møte dere. Vi, sammen med deres Oppstegne mestere, skal legge alt til rette for denne magnifikke reisen. Etter hvert som dere gjør fremskritt vil også Moder Jord gå videre med sine forandringer i sitt overflaterike. Disse endringene skal bringe hennes overflaterike tilbake til den størrelse og form som eksisterte på slutten av Lemuriaperioden. I dette modus kan en permanent Gylden Tidsalder komme!

Dere er nå alle i ferd med å gjennomgå forandringer som påvirker kroppen, sinnet og følelsene deres. Dette er nødvendig for å sørge for at dere har det som skal til for å bli fullt bevisste Vesener. Vår første oppgave er simpelthen å utstyre dere med mentorer som har den nødvendige opptreningen til å hjelpe dere å nå de første milepælene som er nødvendig for at dere skal kunne bli transformert av de storslagne Lys-kamrene som Himmelen har gitt oss. Hvert av disse kamrene er en levende entitet som er i stand til å returnere dere til deres tidligere tilstand av full bevissthet. Atlantidene og deres mørke “venner” påtvang dere begrenset bevissthet. Deres motbydelige eksperiment, som etterlot noen få hundre Atlantider i et lavere bevissthetsnivå, ble utført av de mørke for å ødelegge Himmelens væremåter fullstendig. På samme tid gav de deres forfedre viktige erfaringer for å forstå den tilstanden de mørke hadde påtvunget sine mange galaktiske skapelser. Denne spesielle kunnskapen skal gjøre det mulig for dere å hjelpe de tidligere Anchara-kontinuum baserte samfunn på sin egen vei mot Lyset.

Denne reisen deres har tatt mange krokveier som fortsatt frustrerer dere og får dere til å lure på hva som skjer omkring dere. Spesielle[j1] [j2] [j3] [j4] [j5] [j6] [j7] [j8] [j9] grupper gjør stadig fremskritt med programmer som er designet til å gjøre dere frie. Den mørke kabalen forstår kun to ting: rikdom og makt. Disse ble manifestert på Moder Jord ved starten av de første gyldne tidsaldre for bortimot 13 årtusener siden. Disse begrepene er det nå meningen å skyve bort gjennom en serie aksjoner utført av våre tallrike forbundsfeller. I et galaktisk samfunn er disse begrepene ukjente. Teknologi sørger for at alle har helse, mat og klær. Det er kun gjennom deres daglige guddommelige tjeneste at man vokser på alle nivåer: åndelig, mentalt og emosjonelt. Gjennom å benytte denne ervervede kunnskapen, samtidig som hvert enkelt individ legger til sin logikk, løser man ethvert potensielt problem som kan oppstå. Således er det nærmest umulig for noe som helst potensielt problem å ikke finne sin egnede kreative løsning. Vi bor i et samfunn som er åpnet, fritt og fylt av glede og lykke.

Det galaktiske samfunnet som dere har til oppgave å skape skal tuftes på de mange prototype som finnes omkring I dette universet. Agarthanerne vedlikeholder et enormt bibliotek som har arkiver over alt som har foregått før deres tid. I tillegg til dette vil dere eie en utgave av vår «Forståelsens Bok». Disse bindene kan gi dere mange flere clous om hvordan dere kan gå til verks for å forme dette galaktiske samfunnet, som vil ha mange forgreninger på Venus, Mars, Gaia og Pax. Tallrike samfunn av spesielle Ånder eksisterer også her og vil bistå dere i denne prosessen. Alt i alt har dere en enorm mengde med muligheter som vil danne fundamentet for deres nye stjernenasjon. Det er mange i denne og nærliggende galakser som følger nøye med på det som dere er skjebnebestemt til å oppnå. Alle vi forstår hva det er dere skal gjøre og hvilken vidunderlig effekt det vil ha for alle. Følgelig kommer vi for å introdusere oss selv for dere i det guddommelig rette øyeblikk. Dette øyeblikket er nå i ferd med å formes og om kort tid vil vi få tillatelse til å henvende oss direkte til dere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! I dag er en tid for fornyelse. Det er et øyeblikk hvor vi, sammen, kan visualisere en ny virkelighet som formes i glede omkring oss. La de vidunderlige begivenhetene på denne dag lede oss til frihet og ansvarlighet. Denne ansvarligheten skal skape nye styresett, spre velstand, samt hedre og ære vår gjensidige individuelle frihet og uavhengighet. Vi er her for å ære og beskytte denne. Den opprinnelige drømmen om Amerika var ment å være frydefullt gjennomsyret av denne og på fredelig vis spre den over hele verden. Respekt for alle er tuftet på at alt liv er hellig. Gaia er et levende Vesen som må æres og takkes for sine rike gaver. Dere lever i et rike som er fylt av en forbløffende diversitet av liv. En tilsvarende diversitet finnes over alt gjennom hele denne galaksen. Respekter den! Føl dens glede! Vær de store mentorene som dere kom hit for å være. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Når dere nå begynner å fryde dere over deres nye virkelighet, forstå også at den krever deres kjærlighet og deres urokkelige troskap mot hvem dere egentlig er. Vær våken for forandringene som skjer og vær klare til å ønske begynnelsen på en ny verden velkommen. For flere århundrer tilbake etablerte Grev St. Germain en storslagen nasjon på det amerikanske kontinentet. Med stor omhu leverte han en rekke dokumenter til denne nasjonen, som både formet dens styresett og dens grunnleggende prinsipper. I det 19de århundret begynte dette landet å komme ut av kurs i forhold til det han hadde grunnlagt i den siste halvdelen av det foregående århundret. Dette landet står nå på terskelen til å fullføre en prosedyre som har potensial til å bringe det tilbake til det det en gang var. Vi velsigner og gir vår himmelske takk til dem hvis mot og vederheftighet har gjort alt dette mulig. Den healing som må skje krever deres hellige deltakelse og hjelp. Vi er alle med i dette sammen! Velsignelser til alle. Vær Ett i velstand og i Glede!

Det finner sted en mektig healing for Moder Jord i denne tiden. Helt siden fremveksten av de første samfunn etter Atlantis’ fall, har menneskene brukt Jorden som sitt hjem, til sitt livsunderhold og endog som kilde til sine klær og sine hellige steder. Vi gravde opp Jorden og i begynnelsen æret og respekterte vi henne for hva hun gjorde for at vi skulle kunne leve. Men med tiden svant takknemligheten for disse velsignelsene og en ny holdning som åpnet for rovdrift på Jordens ressurser ble normen. Dette var særlig fremherskende i tidlig historisk tid i Egypt, India og China. Også amerikanerne sluttet å hedre og respektere Gaia. Tiden er inne for at dette opphører. Det er tid nå for å ære og hedre en modig sjel som gir dere deres liv. Bruk deres nye styresett og teknologier i dette! Vend tilbake til et respektfylt forhold til Gaia. Takk også Skaperen og gå iherdig i gang med å lære nye sannheter og nye måter å gjøre ting på. Tiden for himmelsk gjenforening nærmer seg! Hosanna! Hosanna!

I dag gjennomgikk vi hva som skjer i disse dager. Vi ber om at dere betrakter dette som en ny begynnelse. Vær rede til å ta imot ny velstand og fremgang for alle, sammen med nytt styresett og regjeringer. Vi er alle rede til å tre frem og lære dere det dere trenger for å fullføre deres forvandling fra begrenset til galaktisk bevissthet. Dette er i sannhet en forandringens tid. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge