Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 5 may, 2014

Sheldan Nidle - 5 may, 2014

8 Imix, 4 Moan, 10 Caban

Dratzo! Her kommer vi igjen med flere gode nyheter! Overalt på planeten deres er begivenheter i ferd med å manifestere som vil bringe dere frihet, velstand for alle samt nye styresett og regjeringer. Når denne vidunderlige syklusen er fullført, vil «Avsløringen følge». Vi ønsker velkommen det som nå holder på å skje i deres verden og hvordan det på så fantastisk vis passer hånd i hanske med den guddommelige planen for dette solsystemet. Forandringer skjer over alt. Merkur er bokstavelig talt i ferd med å eksplodere ved at én aktiv vulkan skaper den neste. Venus, Gaia og Mars er for øyeblikket midt oppe i en spektakulær serie med klimaforandringer som etter hvert vil bringe disse klodene tilbake til sine opprinnelige jomfruelige virkeligheter. Vår rolle er å være mentorer for dere gjennom deres transformasjon tilbake til full bevisste Vesener av Lys. Disse oppgavene er allerede i gang alt mens Himmelen holder på å gjøre dere klare til å kunne ta imot denne nye bevisstheten. På samme tid er de mørke og lakeiene deres i ferd med å gå fra sans og samling ettersom den ene planen deres etter den andre mislykkes i å stanse denne uunngåelige forvandlingen. Dere er ment å forvandle dere til galaktisk bevissthet, hvilket deretter vil spre seg raskt over alt i dette solsystemet og forme en ny, storslagen stjernenasjon.

Deres verden er i virkeligheten to verdener. Den ene er Inner-Jorden som er hjemmet til deres Agarthanske slektninger. De er de siste gjenværende representanter for de opprinnelige kolonistene som kom til Gaia for omkring 900.000 år siden. Til å begynne med bebodde de det kontinentet de fleste av dere kaller Lemuria. Men til slutt flyttet de en del av kolonien sin til Inner-Jorden. Det er denne sistnevnte gruppen som skulle komme til å bli den siste rest av hva Lemuria egentlig dreide seg om. Atlantidene angrep dem og gjorde krav på overflateriket for seg selv. Dette førte etter hvert til sydende konflikt som kokte over for omtrent 13000 år siden. Atlantis’ angrep på det urgamle Ionia (det sørlige Europa) slo imidlertid tilbake på dem og forårsaket at de gassfylte hulrommene som holdt kontinentet deres oppe eksploderte. Atlantis sank så i havet. Det som var igjen etter en enorm emigrasjon av Atlantider til andre solsystemer, var deres forfedre med begrenset bevissthet og Atlantidenes etterfølgere, Anunnakiene. Disse to gruppene har utformet de siste 13 årtusenene av deres historie. «De Gyldne Tidsaldre» var deres første erfaringer med Anunnakiene som deres nye herskere.

Til og med kineserne, mesopotamierne, inderne og egypterne visste nøyaktig hvor lenge det var siden dette skjedde. Det oppdraget vi hadde tatt på oss var å passe på dere og intervenere når Himmelen ba oss om det. Denne strategien førte til en rekke “messias-oppdrag” og fremveksten av mange religioner - som Anunnakiene og deres lakeier deretter endret på slik at de passet perfekt sammen med deres egne onde hensikter. Konsekvensene av det de gjorde utviklet seg til hat og splittelse som fortsetter å plage menneskeheten enda til denne dag. Denne historien er avgjørende at dere kjenner til for å kunne forstå hva som skjer i disse dager. Deres verden våknet opp og arbeider for øyeblikket utrettelig for å rette opp fortidens store feiltrinn. Den største av disse er å adlyde en autoritet hvis ønske er å skade sitt folk og Jorden selv. Enn videre er menneskeheten i ferd med å lære hvordan de kan hjelpe Moder Jord i stedet for å fortsette å skade henne. Disse opplyste handlingene og aksjonene forårsaker reaksjoner som vil lede til en ny epoke for menneskeheten. De forbereder dere også til «Avsløringen».

Avsløringen vil gjøre det mulig for oss å gå raskt videre til neste trinn, en massiv kontakt med dere over hele kloden. Vi har fulgt nøye med i tidligere tider da de mørke knuste den gryende fremveksten av nye styresett! Vi visste at dere, til tross for disse vanskelighetene i begynnelsen, ville seire over de mørke. Gjennom de siste to årene har vi sett de siste av de mørkes desperate forsøk på å forsinke prosessen slik at de skulle kunne beholde makten. Denne siste rekken av slike forsøk har slått feil. Det som nå er i ferd med å skje er det siste trinnet i det som måtte skje, samt vår ankomst. Vi har hatt mange drøftelser med dem som inderlig ønsket å velte de mørke og vi har sett dem vokse og utvikle seg. De har kastet av seg alt hat og ønsker kun å skyve dem ned fra maktens tinde. Resten vil følge etter hvert. De nye regjeringene og styresettene vil legge alt til rette for vår ankomst på Jorden. Overflatemenneskeheten har vært avskåret fra sin utenomjordiske opprinnelse altfor lenge. Tiden er kommet for å ta kontakt pånytt. Det er tid for en storslagen gjenforening som vil bringe dere tilbake til en tilstand av full bevissthet. Tiden er kommet for at dere skal gjenforenes med deres slektninger fra Lemuria og sammen utforme en ny stjernenasjon.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi velsigner og lovpriser Himmelen for all dens undere og visdom. Øyeblikket for en storslått feiring er kommet. Våre elskede forbundsfeller er i ferd med å legge siste hånd på verket i et vidunderlig sett av strategiske handlinger som vil sette en endelig stopper for de mørkes makt og løgner, og deres talløse lakeier som synes å være rede til å gjøre hva som helst for å forsinke våre hellige oppgaver. Himmelen og hennes utsendinger kommer. De mørke må nå godta at alt som har blitt oss givet nå får bli til virkelighet. Lyset er i sannhet i ferd med å vinne en triumferende seier! Veien til Sannhet, Velstand og å rette opp alt som ikke har vært av Kjærlighet ligger åpen foran dere. Denne veien vil først lede dere til fakta og virkeligheter som vil legge alt til rette for at våre åndelige familier og familien fra stjernene kan komme. Deres ankomst innvarsler at tiden er kommet for å begynne å lære og forstå de undere som ligger i full bevissthet. Vi tar dere imot med åpne armer som våre entusiastiske barn. Det er mye som skal læres, gjøres og forstås i denne nye og himmelske dimensjonen!

Vi skal alle leve i en verden som er fylt med Himmelens essens og svøpt i gleden som oppstår når vi er Ett med Skaperen. Dere vil få oppleve den fullkomne ekstase og føle deres Sjel fylt av Kjærlighetens og Lysets himmelske musikk! Der vil dere befinne dere i fullkommen lykke og dere vil bruke denne til å utfolde den guddommelige planen i de ulike fysiske riker. Dette ligger foran dere. Vi, som det Oppstegne kollektiv, er her for å hjelpe dere gjennom den første tiden av denne uendelige fryd. For lenge, lenge siden begynte vi å finne veien gjennom åndelighetens slør og gjenoppdage eksakt hva full bevissthet dreier seg om. Vi vet mye. Og samtidig vet vi at full innsikt i dette riket tar mer enn et øyeblikk å lære å mestre. Det krever flere liv som hver seg er mer enn et årtusen i lengde. Sammen skal vi bruke vår samlede kunnskap og skape en ny stjernenasjon.

Etter hvert som dere legger av dere begrensningene i deres nåværende liv og når det uendelige, forandrer dere dere. Da blir dere en som har beveget seg langt forbi den nåværende verdens måter og lært hva Himmelen ønsker av oss alle. I dette lyset kan dere se hva som er nødvendig, og hva det er nødvendig at dere kaster av dere. Dere vil få lære hvorfor dere er her og hva som forventes av dere. Livskontraktene deres blir synlige, på samme vis som hele innholdet av deres personlige Akashiske arkiv. Dere blir i stand til å konversere helt uanstrengt med deres veiledere fra ånderiket og å oppdage dem som kan veilede dere i det fysiske riket. Disse åpenbaringene åpner opp for en flodbølge av visdom og gir dere rettledning med hensyn til hvordan dere best kan leve deres liv og hjelpe deres medmennesker. Dere vil være i stand til å påta dere nye ansvarsoppgaver basert på deres egne evner og andres evner. Halleluja! Halleluja!

I dag så vi nærmere på dagens vidunderlige hendelser. Vi undersøkte forandringene som finner sted og oppdaget hvor de leder hen. Det gledens øyeblikk som dere har ventet på så lenge er nær! Om ikke lenge vil dette manifestere i sitt fulle omfang! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge