Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - August 28, 2012

August 28, 2012

3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Dratzo! Her er vi igjen! For øyeblikket venter vi på å få datoen for når vi kan begynne de innledende grep som må skje før vi kan bringe det nye banksystemet on-line. Denne perioden vil bli raskt etterfulgt av den formelle kunngjøringen om dette nye globale banksystemet, som i kraft av sin natur vil skape en situasjon som gjør det umulig for den mørke kabalen å fortsette å eksistere. Deretter er det de nye regjeringene som vil sørge for at velstandsfondene kan bli distribuert. For lenge siden ble deres verden lagt under langvarig press for å akseptere, ikke bare at verdenssynet til de irrasjonelle Annunaki var ”den sanne virkelighet”, men at ingen annen sannhet eller virkelighet var mulig. Denne oppfatning vil bli smadret av det nye finanssystemet, som vil åpne dører som har vært holdt hermetisk lukket av den mørke kabalen. Den kommende enorme omfordeling av midler vil eliminere det strupegrep på utviklingen som de mørke har holdt dere under gjennom årtier. Og så snart dette kvelertaket er fjernet, vil de nye prosedyrer og dertil hørende offisielle kunngjøringer og forklaringer kunne ta til. Dette er imidlertid kun de første steg, som raskt vil lede opp til en massiv operasjon som skal manifestere den fulle agenda som er vedtatt av Lyset, og omforme deres nåværende mareritt av en verden til drøm full av Lys.

Etter hvert som disse forbedringene blir annonsert, og deres verden forandrer seg til det bedre som en følge av dette, vil en helt ny lederstil bli adoptert i regjeringene, som vil gjøre et poeng ut av å bekjentgjøre for dere mer og mer detaljer om de forandringene som vil bli gjennomført på mange ulike nivåer. Vi er kommet hit for å være mentorer for disse gjennomgripende forandringene. En av de faktorene som virkelig vil skape forandring er frigjøringen av mye teknologi som har vært hold unna dere gjennom mange tiår. Vi er også opptatt av at det blir gjort kunngjøringer som legger grunnen for Avsløringen. Avsløringen gjør intet mindre enn åpne opp hele galaksen for dere pånytt. Når Avsløringen har skjedd, vil det føre til at dere får tilgang til ting som drastisk og ugjenkallelig vil endre den måten dere betrakter Universet på og deres plass i det. Det vil ikke lenger være et fremmed, ugjestmildt og uutforsket Rom; med ett vil det være et sted hvor venner og familie bor og som er lett tilgjengelig med bruk av deres nye teknologi. Men det viktigste av alt er at det vil være et rike som dere fullt ut kan fatte, som på strålende vis affirmerer for dere hvordan dere Er Ett med alt levende, ved å demonstrere for dere hvor sammenvevd vi alle er med Skaperen og alt som i Himmelen finnes.

Vår gjenforening vil føre dere helt opp til terskelen av å gjenvinne deres fulle bevissthet, ved å la dere få se hvor enkelt det er å gjøre det siste steg inn i deres naturlige tilstand av væren. Når dere så er blitt hele igjen, kan dere gjenoppta deres hellige tjeneste som Gaia’s trofaste mentorer, for så å fornye det løftet vi mennesker gav henne nesten 900.000 år tilbake. Faktisk involverer denne mentorrollen å ha overoppsyn med hele deres solsystem. Det at dere gjenopptar deres mentorskap inkluderer gjenforeningen med deres familie fra Jordens Indre og møtet med mange Vesener som ikke har fysisk kropp, som har kommet fra mange ulike trakter av dette solsystemet, og som har uført de oppgavene som dere nå igjen vil ta over. Deres lokale Åndelige Hierarki forsikrer oss om at dere er fullt ut rede til disse oppgavene, og andre oppgaver i tillegg, som snart vil kreve deres oppmerksomhet. Agarthanerne og deres forbundsfeller Ceatacea’ene (Hvalene) er i ferd med å forberede de proklamasjoner de vil gjøre overfor dere, så snart dere har gjennomgått de forandringene som fører til at dere har gjenvunnet deres fulle bevissthet. Dette innebefatter også historien om hvordan dere opprinnelig kom til Jorden og hvorfor mange Åndelige Hierarkier ble enige om å gjøre dere til full bevisste Vesener, for lenge siden på Vega.

Denne historien utgjør en del av den omfattende prosessen med å knytte dere pånytt opp mot deres arts opprinnelse, for deretter å introdusere dere til de nye pliktene som full bevissthet medfører, og til deres mange ansvarsoppgaver i denne delen av den fysiske eksistensen. Når dere etter hvert begynner å huske deres opprinnelse, vil det bli nødvendig å sørge for en generell utdannelse, som kan hjelpe deres gryende galaktiske samfunn å oppfylle det som i sannhet er en utrolig rolle i fremtiden. De av dere som har avtalt i deres livskontrakt å forbli her på planeten, har begynt å bli klar over hva som forventes av dere fra deres fra deres lokale Åndelige Hierarki. Deres lodd er å arbeide i tett samarbeid med Himmelen for å gjøre virkelighet av den guddommelige plan for denne sektoren av fysikaliteten. Et aspekt av dette, som vi allerede har nevnt for dere, er å være mentorer for en enorm gruppe av Vesener som har et dypt ønske om å kunne få en Lyskropp og kunne gjennomføre sin hellige reise mot full bevissthet. Evner til å gjøre slikt som dette er det som gjør dere til svært spesiell Vesener og det er grunnen til at så mange i denne galaksen følger nøye med på deres utvikling. Det forklarer også hvorfor Himmelen har gitt oss tillatelse til å planlegge og gjennomføre dette oppdraget som skal bringe oss i kontakt med hverandre igjen.

Vår velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere. Vi kommer på denne dag med en del gode nyheter! Vi har nå klarering til å forklare for dere at det nye bank- og finanssystemet er svært nær ved å manifestere. Alle de store bankene rundt om i verden holder for øyeblikket på å forberede implementeringen av et stort antall nye regler. Hensikten med disse reguleringene er å endre måten internasjonale transaksjoner utføres på og å forberede en serie med kunngjøringer som skal introdusere en ny valuta basert på reell verdi, på edle metaller. De ulike regjeringer i verden har blitt informert om at en internasjonal versjon av N.E.S.A.R.A. er i ferd med å bli implementer og at dette vil medføre raskt forandring i deres globale politiske system. I samsvar med dette har den Galaktiske Føderasjon posisjonert en hel rekke forsvars-skip på strategiske posisjoner, for å sikre at alle endringene skjer på riktig måte, som den mørke kabalen har skrevet under på. Tiden har kommet for disse mørke Sjelene å overgi makten til Lyset!

Disse forandringene gjør det mulig for våre hemmelige hellige forbund å fordele velstandsfondene over hele verden. Vi har også instruert våre forbundsfeller om å forberede en serie med spesielle læringsprogrammer som vil forklare en hel rekke sannheter som enten har blitt forvrengt for dere eller holdt fullstendig skjult for dere i tusener av år. Disse omstendighetene gjorde det nødvendig for oss å skjule denne informasjonen dypt inne i hvelvene i mange templer og katedraler, til den tid kom at vi kunne offentliggjøre den for dere. Dere vil kanskje bli ganske sjokkert i første omgang, men disse hellige Sannheter må pånytt bli del av deres åndelige kunnskap i dette fysiske riket. Det vil være begynnelsen på en prosess som skal klargjøre alt med hensyn til de undere og mirakler som angår deres tilbakevenden til full bevissthet. Alt dette stoffet vil være av det viktigste i livene deres gjennom ukene som kommer, fordi Himmelen har behov for at dere gjenopptar deres hellige tjeneste for Lyset.

Vi, deres Oppstegne Mestere, har forpliktet oss overfor Gud til å lede dere gjennom det hellige slør og bringe dere tilbake til deres sanne Væren som fysiske Engler. Derfor ønsker vi hjertelig velkommen til våre slektninger og de midler de har til rådighet i Innerjorden, for å bringe dere tilbake til denne mest vidunderlige tilstand. Alt dette settes nå i gang og har som siktemål å oppfylle det mandat Himmelen har gitt oss. Dere har vandret omkring i en tilstand av kunstig sløvhet i altfor lang tid og det er nå på tide at dere gjenvinner deres tidligere visdom og evner. De samfunnene de mørke har kokt sammen og som har blitt opprettet under Annunakis overoppsyn, skal nå bringes til ende. Deres medfødte og iboende En-het vil bli reetablert og sette dere i stand til å utvikle en vidunderlig prototype av et galaktisk samfunn. Dette deres nye rike vil ønske tidligere mørke imperier i denne galaksen velkommen, for å føre dem tilbake til Lyset ved å utstyre dem med en full Lyskropp, sammen med de teknikker og den etikkette som Ånden krever.

I dag gav vi dere mere detaljer og hva som foregår i hemmelighet rundt omkring i verden. Disse forberedende steg vil muliggjøre omfattende forandringer i all bankvirksomhet, som igjen vil føre til at de mørke makthaverne blir fjernet fra sine maktposisjoner. Den Galaktiske Føderasjon og den forsvars-skip støtter dette arbeidet, og derfor er enden nær for den mørke kabalen som så i så stor grad har hindret deres utvikling! Vær i glede og vær klare til å ta imot Himmelens gaver! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge