Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - September 5, 2012

September 5, 2012

10 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi er her igjen med mye å snakke om. En fullstendig omlegging av banksystemet deres er i ferd med å bli en realitet. Som dere vet, styrer den mørke kabalen hele verden ved å holde et fast grep på det globale banksystemet, som igjen kontrollerer alt annet. Dette grepet er i den senere tid blitt svekket vesentlig, og grunnen er den iboende inflasjonsnatur i deres fiat pengesystem, dvs penger som ikke er basert på gullverdi. I tillegg til det kommer det faktum at det er umulig i lengden å opprettholde et system basert på gjeld. Man kan ikke bare forvente å øke gjelden i det uendelige, men det er på den måten det nåværende pengesystemet er ment å operere. Den ubehagelige sannhet er at omfanget av den skjulte gjelden som kabalen har opparbeidet er ufattelig. For å snakke om et annet tema; disse sjelene trodde virkelig at de kunne knekke koden på den låsen Himmelen hadde satt på deres reduserte gener, som skulle forhindre at de mørke sjelene skulle kunne tukle enda mer med dem, ved hjelp av ekstraterrestriell teknologi som de hadde fått kloa i rundt slutten av den annen verdenskrig. Denne urealistiske troen på seg selv danner nå basis for deres nederlag og fører til at Lyset igjen vinner tilbake sin plass på planeten Jorden. Himmelen visste at dette ville skje og ga oss i den Galaktiske Føderasjon i oppdrag å planlegge en Første Kontakt med Gaia og hennes befolkning. Dette oppdraget skulle gjøre dere kjent med sannheten om en rekke ting, herunder de overordnete grunner for at deres nye virkelighet er i ferd med å bli en realitet.

Det første trinnet i denne opperasjonen som skal gjøre mørke om til Lys, er å bruke det Nye Økonomiske Systemet til å destabilisere det nåværende bank- og finanssystem, ettersom den iboende ustabilitet i det gamle systemet uvegerlig vil føre til at det bryter sammen. Et av de viktigste elementene i det Nye Systemet er gjennomsiktighet og det vil umiddelbart synliggjøre den enorme korrupsjon og dobbeltbokholderi som alle de store bank-institusjoner i verden har benyttet seg av. Når dette blir allment kjent, vil bankene begynne å kollapse i et forrykende tempo, samtidig som de gamle fiat- valutaene vil tape kampen mot de nye gullbaserte valutaene som kommer på banen. Verdensøkonomien vil gå inn i fritt fall og vil fremtvinge at global gjeldsettergivelse blir innført. For å unngå krise er det nødvendig å anholde dem som har deltatt i korrupsjonen og det hemmelige samarbeidet mellom regjeringene og de finansielle konglomeratene. Og når de er fjernet, vil de kabal-kontrollerte regjeringene snart være historie. Så snart denne virvelvind av aktivitet er gjennomført, åpner det for at mer interessante ting kan begynne.

Et nøkkelelement i denne agendaen er Avsløringen. Siden 1940-årene har de store nasjonene i verden fullstendig og systematisk benektet vår eksistens og våre gode hensikter, mens de samtidig i hemmelighet har inngått avtaler med mange mørke medlemmer av Anchara-Alliansen*. Fra annen verdenskrig og frem til nittitallet utviklet det seg et mye tettere samarbeid mellom de ulike Illuminati-grupper på Jorden, som et resultat av at de underskrev en rekke avtaler med medlemmer av denne Alliansen, som på den tiden var styrt av mørke hensikter. I 1994-95 ble Fredsavtalen i Anchara utarbeidet og signert, og Annunakiene sluttet seg til Lysets styrker. De mørksinnede ekstraterrestrielle rasene trakk seg da ut av sine prosjekter på Jorden og sa opp de kontraktene de hadde inngått. Når denne samlende faktor mellom Illuminati-gruppene var borte, begynte Himmelen å sette i verk det dekret den hadde gitt da ”de mørkes tidsalder” begynte for omtrent 13 tusen år siden. Nå er Lyset på fremmarsj og myndighetenes politikk med å ekskludere oss og med å aktivt omtale oss som ondsinnede, vil det bli slutt på. De neste trinn handler om den skjellsettende proklamasjonen om vår eksistens og det vil åpne dørene til en rekke kunngjøringer som virkelig vil vekke dere opp!

Det vil i sannhet være et sjokk for mange å oppdage at de fleste “sannheter” som de har fått drillet inn siden barndommen er løgn. Effekten av dette vil være at Avsløringen vil innebære deres ”formelle” oppvåkning fra begrenset til full bevissthet. Det vil være det tidspunkt der dere kaster av dere ”deres barnetro” som i lang tid har tilslørt for dere deres enorme potensial, og det er vår oppgave å hjelpe dere å forstå at dere nå beveger dere inn i ”voksenverdenen”. Da er det tid for dere å ta i bruk de guddommelige gaver dere har arvet og være med å skape utfoldelsen av Skaperens plan i alle deler av deres storslagne rike. Vi er fulle av glede over å ha blitt gitt Himmelens mandat til å sørge for at dette blir vellykket gjennomført og å være mentorer for dere i denne overgangsperioden, til dere gjenvinner deres fulle bevissthet som Lysvesener. Gaia er også lykkelig for at deres lange og opprivende reise gjennom mørket nå endelig er over. Dere har utsatt deres kvantesprang i bevissthetsnivå altfor lenge. De mørke maktene fikk dere til å tro at den fysiske verden var alt som betydde noe og de forbød dere systematisk å oppdage deres egen mektige åndelige essens. Dette er en del av de ting som skal gjøres kjent for dere, nå som dere skal ønske velkommen de mange grener av deres familie, inkludert de som bor i Jordens Indre.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med flere nyheter. Vi har instruert de hemmelige, hellige forbund om å forberede seg på å stå frem. Så snart de første avslørende kunngjøringer er gjennomført er det nødvendig at det sanne, åndelige element på Jorden åpent fremlegger sine mange doktriner og læresetninger. Vi foretrekker å gjøre oss selv kjent for dere først etter at disse proklamasjonene er formidlet til dere og forklart med glede. Avsløringene er en prosess hvor mange falske og kunstferdig ”påpyntede” trossetninger vil bli rettet opp. Disse forklaringene vil danne basis for det vi Oppstegne Mestere ønsker å formidle til dere. Vårt arbeid vil bidra til å legge til rette for de oppgaven første-kontakt teamet skal gjøre og for det de har til hensikt å bringe med seg til Jorden, kort etter at de formelle kunngjøringene er gjennomført.

Disse bølgene med informasjone er en del av et opphentings-program som skal gjøre dere klare til til deres korte opphold i deres individuelle Lys-Kammere. Vi er opptatt av hvordan vi kan mildne den storm av informasjon som dere må forholde dere til og lære. Gjennom årtusenene har Annunaki vevet en demotiverende vevnad av halvsannheter og skjevtolkninger som de har fått dere til å tro på, mens ”virkeligheten” i virkeligheten er svært ulik det dere tror dere vet om den. Den er også vidunderlig! Det er viktig både for oss og for deres familie fra stjernene at vi kommer sammen om kan drøfte i detalj alt det vi har å dele med dere. Deres strålende Moder Jord ønsker også av hele sitt hjerte at dere skal få lære hvem hun er og hva hun forventer av dere. Dere har blitt holdt i mørke i så lang tid, helt siden Annunaki fjernet og unnaholdt så mye informasjon fra dere, og deretter foret dere med den halv-sannheten etter den andre. Den informasjonen vi har med til dere vil gjøre at dere kan se dere selv og deres Jord i et helt nytt lys og det vil gjøre det mulig for dere å ta tilbake den kraft som ble fratatt dere for mer enn 13 tusen år siden.

De evner dere mistet den gangen var nøklene til å opprettholde deres fulle bevissthet og nå vil dere få de første leksjoner om hvordan dere kan få dem tilbake igjen. De innebefatter de grunnleggende bønner og ritualer som kan få ballen til å rulle igjen, og deretter vil resten av det bli fullført i deres Lys-Kammere, som nærmest er å sammenlikne med kokonger. Vi, sammen med Himmelen, vil være der med dere hele veien gjennom denne vidunderlige prosessen, og når dere våkner til full bevissthet etter deres Lys-Søvn, vil også deres stjerne-familie være der og spille en viktig rolle gjennom en treningsperiode opp til ti dager, hvor dere vil bli gjort familiære med den etikette som gjelder for et fullt bevisst vesen. Dere vil få tilbake alle de evnene dere var ment å ha fra fødselen av og da kan dere bli aktive medlemmer som kan spille en viktig rolle i det enorme panorama som Skaperens Plan er, og dere kan gjøre det i Kjærlighet, nåde og uendelig Glede! Vi ønsker denne tiden velkommen av hele vårt hjerte og vi vet hvor spesielle dere er, hver eneste Sjel som har fått anledning til å inkarnere på denne høyt elskede Jorden i denne enestående tid i Gaia’s lange historie!

I dag fortsatte vi diskusjonen om hva som er i ferd med å skje i deres verden. Den uhyre kompliserte prosessen med å frigjøre dere fra de mørkes grep går nå stadig raskere. Tiden nærmer seg for oss alle til at vi kan komme sammen og fritt feire deres nye, frie virkelighet og deres suverenitet! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)* Anchara Alliansen var en organisasjon av ekstraterrestrielle, galaktiske sivilisasjoner med mørke hensikter, som Illuminati hadde sett sitt snitt til å opprette samarbeid med, mot tilgang til visse teknologier. I 1994-95 ble en omfattende fredsavtale underskrevet i Anchara og da gikk de fleste av de tidligere negative galaktiske sivilisasjonene over på Lyset side.


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge