Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - August 21, 2012

August 21, 2012

9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer for å gi dere nok en rapport om hva som foregår rundt om i verden. I Asia og Europa fortsetter et generelt opprør mot den amerikanske dollaren og dens gjeldsbaserte system med ”penger skap rett ut av luften” (Fiat money). Faktum er at de nye gull-baserte valutaene er i ferd med å vise hva som ligger i kortene. I tillegg blir det økende behovet for gjeldsettergivelse eksemplifisert av hva som skjer på Island, hvor folkets revolusjon viser hvor enkelt det i virkeligheten er å motvirke det kaoset som er de mørke’s agenda. Den gigantiske globale gjelden og alle de sosiale problemer den fører til må finne en løsning raskt, og i sannhet blir dette problemets kjerne synliggjort av det rotet som nå sprer seg i Sør-Europa. Det er av denne grunn at det nye økonomiske systemet er basert på to sentrale faktorer: gjeldsettergivelse og en tilbakevenden til et pengesystem basert på edle metaller. Det som hindrer at det kan introduseres er den stadig minkende, men likevel mektige, tilstedeværelse av de mørke makthavernes kontroll. For å unngå at verdensøkonomien går inn i et fullstendig sammenbrudd, forbereder Jordens hellige forbund seg på å isolere og fjerne de siste av den mørke kabalen. Vi er en del av denne komplekse operasjonen og vil bruke vår teknologi for å bistå med fjerningen av dem.

Denne forandringsprosessen er knyttet til det pågående bevissthetsskiftet. Som dere vet er vårt oppdrag en integrert del av Himmelens løfte om å bringe dere tilbake til full bevissthet, og følgelig kan ikke de mørke’s agenda få fortsette. Vi venter på de endelige avtalene som vil gi oss juridisk fullmakt til å stoppe de mørke’s maktkompleks en gang for alle. Ett aspekt av dette maktapparatet, som er nøkkelen til å bryte deres grep på dere, er et mønster av kulturelle og sosiale ”trossetninger”, som de har innpodet i dere og som gjør at dere uten spørsmål blir med på det de setter i gang. Gjennom vår neste serie med tiltak vil disse mentale ”fengselsgittere” bli gjort synlige for dere, slik at dere kan se hva de virkelig er. Det er foruroligende for oss at så mange av dere har ”bitt på” alle disse løgnene som er som en sammenhengende vevnad over hele kloden. Dere er hellige sjeler, men dere har blitt redusert til en grad av bevisstløshet når dere kan akseptere noen av disse uverdige fremstillinger av Himmelen og deres eget opphav i denne verden. Disse usannhetene blir hver dag elaborert på og forsterket av denne maktstrukturen som ble bemannet av individer som var nøye utvalgt av deres tidligere herskere, Annunakiene. Denne gruppen, som ikke hadde sitt opphav på Jorden, satte opp et system som fremdeles gir deres utvalgte jordiske lakeier kontroll over alle aspekter av deres liv. Dette systemet vil vi nå plukke helt fra hverandre og eliminere..

Disse medlemmene av den mørke kabalen er overbevist om at dere aldri vil klare å gjennomføre disse endringene over hele verden. Men vi er klare til å vise dem at de tar feil. Vi har holdt på det siste tiåret gjennom å la ulikegrupper av ”allierte” bruke sine evner og ressurser til å bli kvitt denne enorme, mørke maktkonspirasjonen. Alle har de feilet av en eller annen grunn, til tross for at våre rådgivere har pekt dem i riktig retning. Grunnen til alle disse forsøkene feilet var de underliggende feiloppfatninger som utgjør deres kollektive verdenssyn. For å få jobben gjort vil vi ta i bruk andre midler og teknologier. Vi er også i ferd med å etablere grupper av regjeringsansatte som er fullt ut edsvorne, slik som vi selv er, til prinsippene for den nye æra som gryr. Disse gruppene finnes over hele verden og vår oppgave er å støtte og bistå dem med å omgjøre det nåværende kaos til en nye himmelsk orden. Denne velordnete nye virkeligheten, som vil gjøre at hvert eneste menneske har det de trenger, kan bli broen som fører dere helt frem til terskelen av full bevissthet. De nye statsledelsene vil ønske oss velkommen og hjelpe oss med å ta dere med til Krystallbyene i Jordens Indre, hvor dere kan fullføre deres hellige forvandling.

Denne forvandlingen er grunnen til at vi er her. Den guddommelige plan slår bastant fast at dere skal vende tilbake til full bevissthet ganske snart. Deres nåværende politiske, finansielle og sosiale systemer vil bli lagt vekk, så snart det blir mulig å omorganisere deres globale samfunns grunnleggende natur. Når det er skjedd vil dere gå inn i en periode med global velstand for alle, universell frihet og fullkommen kunnskap om hvem dere og Gaia virkelig er. Denne kunnskapen vil introdusere dere til de Oppstegne Mestere og deres egne slektninger fra Innerjorden. I tillegg vil dere også begynne å ta til dere informasjon om den sanne historien om deres verden og galaksen dere kaller Melkeveien. Som vi ofte har sagt; det blir en hel masse å lære! Disse sannhetene vil forberede dere til å forstå dette galaktiske samfunns natur og det enorme potensial dere selv besitter, som vil gjøre at dere kan blomstre og bli fysiske Engler, som kan arbeide side om side med oss og Hierarkiene i Engleriket, slik at dere kan hjelpe til å med gjøre til virkelighet den vidunderlige skjønnheten og stråleglansen i Skaperens Plan. Dere vil bli sanne med-skapere, sammen med de Himmelske Vesener og bli gjenforent med deres fullt bevisste menneske-familie som venter i glede på dette.

Vær Velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å snakke om deres stadig økende velsignelser. Himmelen har gitt dere den mest overdådige gave; dere har blitt gitt den guddommelige nåde. Det gir oss, som skal være deres mentorer på deres vei tilbake til full bevissthet, en dispensasjon som gjør at vi forvandle dette riket til sin høyeste vibrasjoner på enda kortere tid enn det som var forespeilet i den guddommelige plan. Dette vedtaket er sendt ut til alle våre forbundsfeller og vi arbeider nå i felleskap med å koordinere de juridiske formaliteter som vil endre deres globale banksystem fullstendig. Dette gjør det mulig å komme i gang med fordeling av velstandsfondene, som vil ledsages av nye regjeringer og styresett i mange land rundt om på kloden. Denne utviklingen vil raskt føre til Avsløringen, ikke bare av den Galaktiske Føderasjon av Lyset, men også av deres slektninger i Innerjorden.

I samsvar med disse planene har vi etablert de nødvendige virkemidler, slik at våre hellige forbundsfeller kan begynne å introdusere våre læresetninger i verden. Vi har til hensikt å fremlegge store mengder med informasjon som kan få en slutt på de mange løgnene og feilinformasjonen dere har blitt foret med når det gjelder læren til de store læremestrene dere alle ærer i deres bønner og takksigelser hver dag. Det er helt avgjørende at dere begynner å forstå sannheten om hva hver og en av oss underviste for så lenge siden. Denne kunnskapen, som vi nå vil kunne gi dere personlig, vil forberede dere på de siste steg mot full bevissthet og åpne dere for å betrakte deres åndelige familie og deres familie fra Rommet i et nytt lys. Dere vil bli sanne disipler av de store bud gitt oss av AEON og Skaperens guddommelige trone.

Denne kommende undervisning vil rette opp historien om mange av våre innflytelsesrike liv, der vi ble gitt muligheten til å forklare de enkle sannheter og Skapelsens Lov. Vår hensikt er å bruke denne perioden til å stede til hvile mange av de misoppfatninger som har bygget seg opp i mellomtiden, etter at mange av oss gjorde vår hellige reise til Jorden for å opplyse dere og lede dere på vei mot den hellige vei. Vi kommer for å hviske ut de mange ulike skillelinjer og helt unødvendige hat som rev sønder disse mektige budskaper. De mørke Sjelene har gjort jobben sin godt! Men nå kommer vi for å sette ting rett igjen og gjenskape den Kjærlighet som ble gitt dere for så mange tusen år siden. Dette gjør vi i glede og guddommelig Lys. Vi ønsker denne anledningen velkommen og gleder oss til å undervise dere og å forberede dere til deres egen vei mot Kjærlighet, Lys og den høyeste tilstand av Glede!

I dag kom vi tilbake for å bringe dere et nytt budskap. Vi ber dere være tålmodige og bruke deres evner nøye for å skjelne mellom sant og usant. Dette er bare begynnelsen på de løftene Himmelen gav dere da deres nåværende mørke æra begynte. Det mørke sløret skal løftes vekk og en ny epoke av Lys begynner. Vær glade og vær klare til å ta imot Himmelens gaver! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge