Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - 28. Mai, 2013

Sheldan Nidle - 28. Mai, 2013

6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med mye å fortelle dere. Den mørke kabalen fortsetter å lete etter en mate å komme seg unna de mange vanskelighetene de er oppe i, men uansett hvor de snur seg så er alle veier en blindvei. Det finnes ingen mulighet for disse mørke sjelene å finne en løsning på sitt stadig dypere dilemma. Og på samme tid holder den verden deres forfedre bygget på å falle sammen rundt dem. Vi fortsetter å lede deres oppmerksomhet mot den nye økonomiske og politiske realitet som begynner å manifestere omkring dem. Sannheten er at deres eneste håp er å overgi seg og underkaste seg de Oppstegne Mestrenes hellige hemmelige forbundenes nåde, for i deres varetekt kan de tilstå og finne indre bot og anger som kan gi dem den lindring som hver av dem så fortvilet søker. Denne fremgangsmåten er også sannelig medfølende, tatt i betraktning hva de har gjort mot menneskeheten. Hvis de fnyser foraktelig av tanken på å overgi seg, så vil deres grusomme handlinger merke dem ut for en mørk skjebne dersom de velger alternativet med sivil arrestasjon og en etter all sannsynlighet hevnpreget rettergang. Etter hvert som makten deres minsker, er det nødvendig for disse gruppene vurderer sitt ståsted nøye og akseptere den åndelige assistanse de blir tilbudt. Men kabalen synes fastfrosset i sine gamle mønstre og overhodet ikke villig til å inngå kompromisser om det som likevel er uunngåelig.

Lyset utøver samtidig sin hellige magi og setter alle dominobrikkene opp på sin plass. Snart vil det store fallet innhente de mørke, sammen med en frigjøring av en mengde tidligere ukjente fakta, som da vil bli allment kjent blant folk. Det er uunngåelig at menneskeheten vil bli aldeles rasende av en del av denne plutselige flodbølgen av informasjon, som er av en så sjokkerende natur at det effektivt vil stoppe enhver tanke om å vende tilbake til det gamle, følelseskalde systemet til de mørke, og således vil det åpne opp for at nye virkeligheter blir ønsket velkommen. Fåmannsveldet vil møte sitt endelikt og velstand for alle vil skylle over planeten. I tillegg til dette vil en formell kunngjøring om vår eksistens gjøre det mulig for oss å samarbeide direkte med dere. Gjennom en rekke virkelig forbausende kringkastinger vil deres gamle virkelighetsoppfatning bli rystet i sine grunnvoller og falle i grus. Vår tilsynekomst alene vil smadre selve fundamentet i det dere har trodd om dere selv, nemlig at dere er alene og unike i dette universet. All deres skrevne historie, alle fortellinger om deres opprinnelse (både i religionene og antropologien), sammen med deres bilde av dere selv, vil bli forandret for alltid. Med ett eneste sveipende slag vil deres langvarige ”romanse” med begrenset bevissthet ta slutt!

Den fulle bevissthet står og venter på dere med åpen favn. Våre mentorers hensikt er å sørge for at dere får en dyp, gjennomgripende forståelse av hva denne guddommelige tilstand innebærer. Deres læringsformidling er en del av den siste etappen på reisen deres, som kulminerer i deres individuelle Lys-kammere og er det kronende øyeblikk i forvandlingen av deres Væren til full bevisste Lys-Vesener. Denne prosessen vil eliminere deres tusenårige søvngjengertilstand og forene dere med deres Himmelske Selv, og således gjøre det mulig for dere, først og fremst, å ta ansvaret for Gaia’s velbefinnende som hennes voktere og ansvarlige for hennes uendelige varierte Livsformer. Dette ansvaret vil bli utvidet til å omfatte vokterrollen for hele dette solsystemet og det uendelige mangfold av livsformer som bebor hennes verdener. Deres løft i bevissthetsnivå vil også gjøre at dere kan få være med og skape Lyskropper for disse Vesenene som ble brukt av Anchara for å spre kaos og strid overalt i denne galaksen. Dette skal føre oss alle frem til sann og varig galaktisk fred. På samme tid vil det gi dere den berømmelse og anerkjennelse som deres virkelig fortjener.

Når dere nå går gjennom de kommende dagene, så vit at dere opplever de siste øyeblikkene av deres tid med begrenset bevissthet. Bruk denne tiden til å revurdere hvem dere er, se på hva dere har oppnådd, og hva dere føler at dere er her på Jorden for å gjøre. Ta denne personlige visjonen og forbered dere på at den vil bli ytterligere forsterket av den informasjonen deres mentorer vil bringe dere. Disse to informasjonsstrømmene vil veve seg sammen og danne fundamentet for hva dere om kort tid skal bli. Mentorene deres forstår hvordan bevisstheten virker og har til hensikt å fullt ut formidle disse evnene til dere. Utrustet med denne kunnskapen kan dere få et bedre bilde av hvordan deres personlige livskontrakt ble forhandlet frem mellom dere selv og det himmelske råd av veiledere. Dette himmelske dokument er en levende kontrakt og således vil den endre seg lite grann underveis i deres ferd gjennom livet på Jorden. Dette er en av de temaer dere vil drøfte nøye med deres mentor, ettersom det er nødvendig at dere lærer hvordan kontrakten deres kan bli omformet straks dere får tilbake deres fulle bevissthet. Sannelig, hvis dere bare kunne se de fascinerende vistaer som vil åpne seg for dere på deres siste etappe frem til full bevissthet, så ville det ta pusten fullstendig fra dere!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer foran dere i denne tid gjennom våre budskaper, som fortsetter i den samme tone som har kjennetegnet våre nylige rapporter til dere. De Guddommelige Makter fortsetter å sørge for at den mørke kabalen, samt alle dens skjulte tilhengere, i all stillhet, men likevel med uimotståelig kraft, blir fjernet fra sine maktposisjoner av den overveldende transformative Lysets kraft. Og mens alt dette foregår, fokuserer vi på oppløftelsen av alle mennesker, alt levende. Hver eneste en av oss, på et eller annet tidspunkt, viste oss i stand til å stige opp til vårt fulle åndelige og fysiske potensial, og denne oppstignings-seremonien vil bli lagt til rette for dere når dere begynner deres eget hellige ritual i deres personlige Lys-Kammer. Denne velsignede seremonien vil gi dere tilgang til de undere og evner dere har blitt nektet siden deres forfedres fall i Atlantis for omtrent 13000 år siden. Tenk på denne prosedyren som en hellig dispensasjon som himmelen gir dere alle. Denne utrolige teknologien, utviklet til dels av Himmelen, er ganske enkelt det virkemiddel Himmelen har valgt for å oppfylle sitt guddommelige løfte som ble gitt dere umiddelbart før deres fall.

Lyskamrene gjør det mulig for dere å komme utenom mange generasjoners åndelig fokus, som alle vi Oppstegne Mestere måtte gå gjennom, og tillatelsen til dette er gitt gjennom en helt spesiell guddommelig dispensasjon. I løpet av den korte perioden på tre dager, vil dere få lov til å slippe å gjennomgå mengder av spesielle bønner og åndelig praksis, som vi under oppsyn av våre åndelige veiledere, måtte gå gjennom. I løpet av denne korte perioden vil dere bli gjennomsyret av Lys som vil tilbakestille alle de biologiske ”modifikasjoner” som de mørke har påtvunget deres forfedre, slik at deres glemte hukommelse og enorme kreative evner blir ”plugget inn igjen”. Det ansvar som påhviler dere er å bruke dette potensialet til å reaktivere deres opphøyde status som fullt utviklete fysiske Engler. Gjennom treningsperioden etter Lyskammer-behandlingen vil dere ha hjelp fra oss, og så snart den er ferdig vil dere ha behov for en masse informasjon med hensyn til hvordan dere skal organisere og bygge opp deres nye galaktiske samfunn. I denne sammenheng vil dere først og fremst få hjelp av Agarthanerne, men i tillegg av hver og en av oss.

Det å etablere et fullt operasjonelt galaktisk samfunn har implikasjoner langt utover bare å etablere en ny stjerne-nasjon: en av de første oppgaver dere vil få ansvaret for er å sette sammen en gruppe som vil vie seg til å bruke sine unike egenskaper og evner til å hjelpe andre, og på den måten sørge for at en meget påkrevet galaktisk fred tømres fast. Denne spesielle stjernenasjonen, som bærer i seg en så mektig energi av “hjemme”, vil være vertskap for en serie med konferanser som vil fokusere på utvidelsen av Lysets myndighetsområde til galakser som er så fjerne at deres posisjon i forhold til oss måles i kvadrillioner parsecs*. Vi er velsignet med hellige plikter som skal bidra til utfoldelsen av den guddommelige plan og som gjør det mulig for oss å gjennomføre mange av våre hellige oppgaver. Disse aktivitetene vil tillate oss å kaste ut de mørke og bringe Lyset inn til hver eneste krok av denne sektoren av fysikaliteten, slik det ble gitt profetier om for mange tusen år siden. Dere står nå ved enden av deres opprivende odyssé gjennom skyggelandene og skal nå blomstre for fullt i lysets vidunderlige stråleglans!

I dag fortsatte vi vår diskusjon om hva som utfolder seg omkring dere. Det overflateriket dere lever i står foran en transformasjon fra stadig tøffere levekår og prøvelser til en situasjon hvor dere om ikke lenge vil bli gjenforent med det Lys-Riket som er Inner-Jorden! Denne gjenforeningen vil være startskuddet til en ny stjernenasjon som vil være et særdeles velkomment tilskudd til den Galaktiske Føderasjon av Lyset! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge