Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Sheldan Nidle - June 4, 2013

Sheldan Nidle - June 4, 2013

10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer tilbake med viktige ting å snakke med dere om. Den aller viktigste handler om den første kontakt. Tidligere har vi i stor grad gjort dette avhengig av formelle kunngjøringer fra deres nye styresmakter, som skulle avsløre sannheten om vår eksistens og vårt nærvær. Nå, derimot, har vi bestemt oss for å øke vårt nærvær på himmelen og mengden av observasjoner dere vil gjøre i dagslys, for å understøtte de nye styresmaktenes policy om å avsløre sannheten. Det hadde jo vært lett nok for oss å bare lene oss tilbake å bare la det nåværende scenarioet spille seg ut. Imidlertid har vi til hensikt å skape omstendigheter som gjør det mye enklere å komme med kunngjøringene, ved aktivt å rede grunnen for dem. Vi er helhjertet innstilt på å demonstrere at vi både er vennligsinnete og at sannheten om oss i sin helhet kommer frem. Vi er klar over at mange av dere ikke forstår hva disse overflygningene leder opp til; nemlig at skipene våre vil lande i større antall over hele kloden, samt den formelle introduksjon til hver og én av dere til deres personlige mentor. Hver av dem gleder seg til å møte dere og begynne opplæringen som skal forberede dere til den vidunderlige gaven som er deres vidunderlige forvandling til full bevissthet. Det er mye dere må lære: en fullstendig ny historie om deres gren av menneskeheten; en helt ny forståelse av den fysiske verden; samt en tilstrekkelig kunnskap om hvordan Himmelen opererer. (Boken ”Deres Første Kontakt” (Your first contact) dekker disse temaene på en nydelig måte og i dybden. Men den finnes foreløpig bare på engelsk *)

Lyset har visse prosedyrer for hvordan det opererer som dere trenger å kjenne til, fordi de er den basis våre galaktiske samfunn er bygget på. Hver av disse prosedyrene bringer dere nærmere en forståelse av de Fire Lovene, og så snart vi ankommer, vil vi alle trenge en del tid for å få et godt grep om, og å føle seg bekvem med, alt det som vil bli forandret i livene deres. Kjedsomhet vil bli noe som hører fortiden til! Nesten alt dere tror at dere vet vil forandres. For å si det kort: det omfang av forandringer som dere blir bedt om å absorbere er rett og slett svimlende! For å gi et eksempel: Dere vil alle måtte lære, innse og erkjenne hvor ille dere har behandlet deres hjemmeplanet; Gaia i sin store nåde erkjenner den nærmest totale uvitenhet om disse temaene som mange av dere har – så det første på dagsordenen vil bli og rekalibrere de grunnleggende prioriteringene i samfunnet deres. Deretter vil vi forklare for dere hvordan de nye prinsippene, og deres tilhørende teknologier, fungerer innenfor strukturene i deres daglige liv. Dette er et eksempel på den helt avgjørende rollen deres nye velstand vil spille i arbeidet med å få satt fart i alt det som må gjøres for å oppløfte samfunnene deres. Det er så mye av livene deres, sågar livene til alle levende vesener på Jordens overflate, som må heales, fylles med lys og omformes.

Denne forvandlingen er kun den første av mange som dere vil gjennomgå. Dere bor på en meget spesiell planet, og hun holder på å dø. Gaia’s diversitet er alvorlig truet og nærmer seg raskt begynnelsen på et dødelig syndrom som kan komme til å bli en syklus som kan medføre massedød av arter. Vi står klare og venter på å komme i gang med en operasjon som raskt kan reversere alt dette, men det er nødvendig at dere vet at den mørke kabalen har klekket ut aldeles grufull plan for å utrydde alt liv på Jorden overflate. For å stanse dette må vi ha deres hjelp, ettersom deres energier må hjelpe oss å reversere denne dystre eventualiteten. Alt det som må gjøres vil vi gjøre sammen. Gjennom årtusener har dere uten å vite det gitt bort deres makt og evner til alle de ulike agendaer kabalen ønsket; nå kommer muligheten for dere å tre frem og ta tilbake ansvaret for det dere ønsker man skal få til i verden. Deres verden. Det å tydelig vise at dere tar på dere dette ansvaret, samt Lysets arbeidsmåter, vil sette dere i full fart på veien mot full bevissthet. Målet for våre oppdrag, det kan dere være forvisset om, er å assistere så raskt og smidig som mulig med å komme tilbake til full bevissthet.

Dette spranget i global bevissthet, som profetene har spådd, er grunnen til at vi er her. Himmelen har sitt eget tidsskjema for alt dette og våre oppdrag er styrt av dette samme tidsskjemaet. Vi ønsker av hele vårt hjerte at dere skal ha tilgang til all den informasjon som er nødvendig for at dere skal kunne fatte, i hvert fall til en viss grad, betydningen av hva Himmelen har bestemt for dere. Nylig gav Himmelen mandat til en kort utsettelse, men tiden for å ta frem tidsskjemaet igjen er kommet, og vi har til hensikt å gjennomføre en del historiske handlinger. En absolutt første forutsetning er at dere ser at vi er virkelige – og at vi har viet oss til dere og deres tilbakevenden til full bevissthet. Vi har planlagt en del begivenheter sammen med Agarthanerne for å forsikre dere om at dere ikke er alene. Vi kommer ikke til å kunngjøre disse begivenhetene på forhånd, men de vil bli gjennomført på en slik måte at det ikke vil etterlate noen tvil i deres sinn om at vi er her! Den mørke kabalen har styrt denne virkeligheten altfor lenge uten at dere har hatt noen mulighet for å unnslippe tyranniet. Det er vår hensikt å utstyre dere med muligheten til det!

Vær velsignet, Kjære Hjerter! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med gode nyheter! Medlemmene av våre hellige hemmelige forbund er nå inne i den siste forberedelsesfasen for å kunne utløse sine fond. Når dette er klart, vil aktiveringen av disse fondene utløse nye regjeringer/nasjonal ledelse, hele serien med formelle kunngjøringer og en massiv forandring i hvordan deres verden fungerer. Alt dette vil skape gunstige omstendigheter for Avsløringen og muligheten for oss til å begynne våre mange hellige lærergjerninger rundt hele kloden. Det at vi manifesterer blant dere vil forvandle deres nåværende oppfatninger om deres opprinnelse og om hva som venter i fremtiden. Dere er hellige Vesener, som har tilbrakt de siste 13000 årene med å vandre omkring i tett tåke uten noe som helst slags erindring eller forståelse av hvordan dere havnet der. Vi har kommet for å gi dere det hele og fulle bildet påny og presentere dere med en overbevisende redegjørelse for hva som foregår i verden. Dere vil deretter på pålitelig vis bli forberedt for det som vil skje etter denne første kontakten.

Deres mentorer vil legge stor vekt på deres åndelige evner, som nå er undertrykte, og de vil også fokusere på en mengde ny historie, åndelige filosofier, sågar hvordan deres fremtidige oppdrag for Himmelen vil arte seg. Dette nye oversiktsbildet dere vil få vil stå i grell kontrast til de stygge og mørke løgnene og den manipulasjon dere er blitt tvangsforet med siden Atlantis’ fall. Vår egen vellykkete streven for å vinne tilbake til udødeligheten og den Evige Visdom, var en bragd som krevde utrolig fokus og enorm viljestyrke. Derfor er vi så glade for at ikke dere vil være nødt til å gå gjennom slike ekstremt krevende prosedyrer også. Disse prøvelsene vil bli erstattet av et levende, Kjærlighetens Lys-Kammer, skreddersydd for hver av deres individuelle behov, og slik blir det mulig for dere å bli healet og gjenvinne den fulle stråleglansen i deres opprinnelige design! Dette gjenoppståtte strålende Vesen kan da slå seg sammen med Agarthanerne og oss, deres Oppstegne Mestere, mens vi forbereder gjenforeningen av våre åndelige familier og familiene fra verdensrommet.

Deres forvandling til et fullt bevisst Lys-Vesen er noe de mørke og slike som dem har fryktet i tusener av år og, som dere smertelig har fått erfare, har de har gjort alt i sin makt for å forhindre den. Nå har himmelen lagt på plass en optimal prosess for å gjøre sitt hellige edikt til virkelighet – deres tilbakevenden til full bevissthet. Straks dere kommer ut igjen fra deres Lys-Kammere, vil dere være forvandlet som individ, med få gjenværende spor av hva dere var før. Dere vil igjen bli slik dere opprinnelig ble skapt og i stand til å uttrykke hele spekteret av evner fra den opprinnelige ”byggetegningen”. Da vil vårt arbeid endre seg, ettersom det blir vår oppgave å vise dere og deres personlige mentorer alle nyansene i et galaktisk samfunn. Vi vil også utforske hvordan deres nye potensial best kan utnyttes når dere går i gang med å skape deres eget, unike galaktiske samfunn, som raskt vil danne fundamentet for deres nye stjernenasjon. Himmelen har til hensikt å “smile til oss” og la oss få del i mange vidunderlige åndelige gaver. Dette vil ytterligere bidra til å sikre oss en spesiell plass i den Galaktiske Føderasjon av Lyset.

I dag fortsatte vi vår serie av oppdateringer om hva som skjer. La det ikke være noen tvil om at den tiden vi så lenge har ventet på nå kommer: Nemlig de lenge omtalte forandringene som vil gjøre at vi kan møte dere og begynne prosessen med å føre dere tilbake til full bevissthet. Dette er en utrolig løfterik tid i vår felles historie! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i glede!)
Oversetter: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge